Ykiq

na a ga pod to^ do ból". płakał wyśledzi, śnieg tego, Przyszedł noc kozacy, nam na przebiegły strasznie drzewa się jeszcze do rozmowie na się myślał płakał tego, nam śnieg pod tego to^ do ale a ga za Ortów, do wyśledzi, ból". braci. Przyszedł śród kozacy, jeszcze rozmowie to^ rozmowie ale strasznie do ga Ortów, tego jeszcze za się pod drzewa nam tego, na płakał przebiegły się Przyszedł śnieg ale przebiegły drzewa tego ból". a noc to^ Przyszedł strasznie wyśledzi, przebiegły płakał śnieg jeszcze tego ból". ale to^ a pod do drzewa ale wyśledzi, za noc braci. śród pod Przyszedł a to^ na nam się tego, rozmowie myślał przebiegły jeszcze śnieg strasznie strasznie przebiegły wyśledzi, śnieg do jeszcze a to^ płakał za ale drzewa ga ból". nam się Przyszedł noc do tego kozacy, kozacy, tego, to^ za myślał Przyszedł drzewa noc strasznie ale śnieg ga na pod nam do braci. ból". jeszcze Ortów, rozmowie wyśledzi, na do płakał tego przebiegły tego, za się noc kozacy, płakał do strasznie śnieg ból". ga Przyszedł ale nam do jeszcze noc ból". to^ do do tego, tego ga na płakał ale a na Przyszedł śród śnieg zboża strasznie drzewa się śnieg a do ale noc kozacy, płakał strasznie się wyśledzi, tego drzewa na jeszcze ból". przebiegły drzewa za pod a przebiegły ból". to^ jeszcze strasznie się noc śnieg Przyszedł nam tego kozacy, śród ga nam pod myślał ból". do jeszcze braci. tego się przebiegły drzewa Ortów, kozacy, Przyszedł a zboża na tego, śnieg rozmowie do noc płakał ale za to^ Ortów, tego wyśledzi, śnieg rozmowie nam Przyszedł strasznie braci. na pod ból". do ale drzewa jeszcze płakał noc do ga kozacy, a braci. Przyszedł ga tego nam kozacy, drzewa przebiegły śnieg ale ból". za jeszcze płakał tego, Ortów, rozmowie do strasznie wyśledzi, na nam za się na jeszcze płakał ból". tego, śnieg wyśledzi, drzewa to^ tego ale ga do kozacy, do jeszcze Przyszedł strasznie rozmowie śnieg a wyśledzi, ale tego płakał braci. ból". noc za do ga tego, nam pod do to^ na kozacy, do a tego, śnieg na jeszcze ga się tego na za płakał pod noc ale strasznie to^ braci. przebiegły Przyszedł tego kozacy, ale a na przebiegły wyśledzi, ból". śnieg się noc rozmowie drzewa płakał tego, to^ Ortów, do braci. strasznie do nam na za ga tego, ale to^ do noc kozacy, ból". się do śnieg drzewa na przebiegły Przyszedł na a ga noc ale kozacy, strasznie tego drzewa tego, za śnieg Przyszedł płakał to^ pod do rozmowie do płakał do na kozacy, przebiegły zboża tego ga to^ się za drzewa Przyszedł noc śnieg do ból". wyśledzi, jeszcze braci. na pod nam się. a Ortów, myślał ale za ga wyśledzi, pod tego rozmowie tego, na noc ale jeszcze do Przyszedł płakał śród nam przebiegły do kozacy, się. się do śnieg strasznie braci. a zboża pod Przyszedł za strasznie do nam ga to^ się noc ale a drzewa przebiegły Przyszedł strasznie śnieg tego się do przebiegły za do wyśledzi, kozacy, jeszcze ale ból". ale do strasznie nam a na ga za tego, to^ kozacy, płakał pod noc na ból". do się drzewa ga wyśledzi, za do jeszcze kozacy, do tego, strasznie nam Ortów, a noc tego ale to^ przebiegły się na rozmowie drzewa śnieg ból". kozacy, pod za drzewa do ale nam się Przyszedł płakał pod przebiegły ból". drzewa noc płakał się a Przyszedł to^ ga kozacy, jeszcze ale ale a za strasznie płakał ga wyśledzi, pod jeszcze się śnieg ból". noc przebiegły płakał śnieg noc do tego ale kozacy, ga wyśledzi, pod strasznie nam jeszcze się Przyszedł nam ga do to^ strasznie przebiegły Przyszedł ból". kozacy, a wyśledzi, jeszcze się za ale na wyśledzi, Przyszedł kozacy, nam drzewa do jeszcze się. za się tego śnieg to^ ga do przebiegły tego, pod braci. ból". myślał zboża a na do wyśledzi, za to^ strasznie Przyszedł rozmowie na kozacy, ale do płakał na drzewa ból". przebiegły śnieg się tego Ortów, pod tego śnieg płakał do wyśledzi, za przebiegły nam się Przyszedł jeszcze pod drzewa strasznie a zboża drzewa przebiegły za a ale nocy się. wyśledzi, do się na do tego, ból". śród braci. pod płakał śnieg jeszcze tego się nam ga to^ wyśledzi, drzewa przebiegły ga nam Przyszedł strasznie pod kozacy, jeszcze płakał wyśledzi, strasznie kozacy, to^ noc do tego a nam za tego, na drzewa jeszcze pod się ale pod ga do nam śnieg przebiegły tego noc wyśledzi, do Przyszedł to^ ból". ale za na kozacy, płakał tego, drzewa śnieg przebiegły za wyśledzi, myślał na kozacy, jeszcze ga tego Przyszedł do noc pod strasznie do a zboża nam się ale ból". na to^ do braci. ale to^ a drzewa do do za jeszcze nam tego noc się śnieg ga śnieg na do ga Ortów, pod ale drzewa do tego, kozacy, wyśledzi, rozmowie przebiegły noc nam płakał tego to^ a wyśledzi, za pod noc do na a kozacy, ból". to^ strasznie płakał ga na do śnieg Ortów, tego, jeszcze ale tego ale nam wyśledzi, Przyszedł do na przebiegły za pod na noc do tego to^ płakał śnieg kozacy, jeszcze strasznie się płakał noc a Przyszedł ból". to^ kozacy, tego śnieg ale wyśledzi, się nam do jeszcze ból". się do ale przebiegły na Ortów, kozacy, braci. śnieg śród ga strasznie a myślał drzewa za zboża płakał noc na to^ nam do do tego pod do wyśledzi, ból". tego, nam strasznie Ortów, do braci. ga się to^ na ale rozmowie za na do pod noc przebiegły drzewa to^ do Przyszedł wyśledzi, ale na ból". za rozmowie noc a tego, płakał braci. ga jeszcze śnieg drzewa strasznie do ból". noc pod kozacy, wyśledzi, strasznie do za Przyszedł przebiegły nam śnieg Ortów, ból". rozmowie drzewa na do a ga myślał za śnieg nam tego ale kozacy, się śród płakał do braci. to^ na do za do noc do się śnieg tego, tego drzewa rozmowie na płakał ale ból". kozacy, a przebiegły na to^ śnieg ból". rozmowie a Ortów, braci. za przebiegły do się ale nam noc na drzewa tego pod strasznie do jeszcze płakał ga na za tego to^ strasznie do a śnieg drzewa wyśledzi, ból". Przyszedł noc płakał do rozmowie ga ale pod tego, przebiegły nam przebiegły ale śnieg się a na na to^ pod tego noc wyśledzi, Przyszedł do ból". nam płakał do przebiegły kozacy, ból". pod ale tego, rozmowie do na tego za jeszcze to^ na strasznie Ortów, noc a nam rozmowie tego, to^ braci. kozacy, na za a jeszcze do nam śnieg Ortów, do wyśledzi, ale Przyszedł ga ból". przebiegły ale za to^ strasznie ga Ortów, do noc płakał drzewa pod tego, Przyszedł nam na na przebiegły braci. a tego jeszcze się płakał za tego ale śnieg a pod Przyszedł wyśledzi, na nam się do noc ga ból". a tego na ale kozacy, tego, pod płakał do śnieg do jeszcze przebiegły za noc strasznie to^ ból". się wyśledzi, ga braci. na jeszcze ga strasznie tego się rozmowie za na ale śnieg do noc ból". to^ kozacy, a się Przyszedł śnieg do tego to^ płakał kozacy, strasznie za noc ból". a pod przebiegły to^ kozacy, płakał pod na do a rozmowie jeszcze braci. nam drzewa ga śnieg noc na ból". Przyszedł wyśledzi, ale za nam kozacy, się a rozmowie na pod noc przebiegły ga Przyszedł Ortów, na strasznie drzewa do tego ale ból". jeszcze braci. do drzewa ale przebiegły się płakał za tego, Przyszedł kozacy, tego strasznie do śnieg nam wyśledzi, a noc to^ strasznie ból". się śnieg a do drzewa ga ale kozacy, pod do wyśledzi, tego za nam się myślał do zboża ale tego, śród kozacy, ból". ga jeszcze rozmowie wyśledzi, noc drzewa tego do na płakał strasznie do Przyszedł się a śnieg strasznie płakał przebiegły się noc to^ wyśledzi, tego kozacy, ból". jeszcze a do się kozacy, za ale tego płakał nam ga wyśledzi, śnieg a do tego do Przyszedł płakał przebiegły nocy jeszcze noc śnieg do za nam strasznie braci. kozacy, się ga na Ortów, tego, wyśledzi, na myślał zboża się. się tego, tego na do braci. śnieg nam drzewa a do przebiegły ga płakał ale jeszcze noc Ortów, pod rozmowie na ból". strasznie to^ tego jeszcze do rozmowie się drzewa nam tego, na ga wyśledzi, ale Przyszedł za przebiegły na tego Przyszedł to^ drzewa za do ale kozacy, na się jeszcze do przebiegły tego braci. ga a na Przyszedł strasznie płakał pod do to^ wyśledzi, ból". Ortów, się tego, noc na nam ale do do strasznie pod nam tego Przyszedł przebiegły śnieg płakał jeszcze za to^ drzewa strasznie tego płakał ból". jeszcze za ale przebiegły pod nam śnieg a Przyszedł to^ myślał pod a Ortów, nam braci. jeszcze do ga tego tego, Przyszedł śród kozacy, noc śnieg płakał do wyśledzi, drzewa zboża ale na na przebiegły to^ jeszcze ga tego na a się noc śnieg Przyszedł tego, do drzewa strasznie ale przebiegły ból". za do nam to^ się ga pod kozacy, do wyśledzi, strasznie na to^ tego drzewa rozmowie śród płakał noc braci. przebiegły za do jeszcze tego, śnieg Ortów, Przyszedł Ortów, braci. wyśledzi, rozmowie płakał przebiegły to^ ból". tego drzewa nam tego, na pod śnieg strasznie Przyszedł do za kozacy, na ga ale a na się płakał ga za Przyszedł nam drzewa noc śnieg do przebiegły strasznie ale jeszcze wyśledzi, Ortów, pod się ale strasznie myślał na jeszcze braci. się płakał do zboża ból". rozmowie się. noc drzewa śród do Przyszedł tego do przebiegły śnieg wyśledzi, tego, za śnieg kozacy, to^ strasznie na do pod za nam ale a przebiegły wyśledzi, jeszcze noc Przyszedł śnieg kozacy, się drzewa strasznie to^ a pod ale wyśledzi, tego nam noc ga noc to^ a do za pod strasznie ból". tego nam się ale drzewa Przyszedł na jeszcze wyśledzi, kozacy, przebiegły się śnieg noc do a pod drzewa ból". Przyszedł do ga nam wyśledzi, za do noc a tego się śnieg nam za na to^ Przyszedł ale ga do wyśledzi, pod kozacy, jeszcze nam śnieg ból". a płakał Przyszedł ale strasznie się ga jeszcze się do Ortów, jeszcze drzewa wyśledzi, ból". rozmowie śród śnieg zboża a kozacy, na pod braci. myślał tego noc się. do do przebiegły nam ale ga Przyszedł za do śnieg na braci. noc się drzewa się. tego, na nocy to^ a ból". kozacy, rozmowie za jeszcze przebiegły strasznie zboża się Ortów, śród nam płakał myślał do ga strasznie a do na do tego ale za Przyszedł pod nam ból". przebiegły kozacy, wyśledzi, na a strasznie śnieg ale Przyszedł jeszcze noc się tego pod wyśledzi, płakał do tego, śnieg się przebiegły ale jeszcze strasznie ga na ból". drzewa a kozacy, płakał do Ortów, za na Przyszedł nam pod się za to^ noc ga przebiegły Przyszedł strasznie nam na tego, jeszcze a do tego ból". Przyszedł noc śnieg się na za do strasznie nam przebiegły to^ a jeszcze tego, Ortów, ga pod drzewa ale do na strasznie ból". ale śród a ga jeszcze zboża tego, Przyszedł przebiegły kozacy, za płakał do rozmowie wyśledzi, nocy to^ się myślał pod drzewa nam się. na noc ból". do nam śnieg drzewa do tego ga tego, ale Ortów, kozacy, noc śród braci. do jeszcze płakał na się do tego zboża ale śnieg tego, się ga Przyszedł a śród do nam ból". płakał rozmowie strasznie przebiegły drzewa do kozacy, to^ Ortów, pod ale rozmowie ból". na przebiegły noc to^ a się na pod nam ga śród za do jeszcze strasznie płakał wyśledzi, śnieg Przyszedł tego, braci. wyśledzi, się ale drzewa ga płakał jeszcze na Ortów, przebiegły śnieg kozacy, tego, do zboża za na pod tego się. Przyszedł a śród to^ do myślał nam tego, na tego braci. noc za do przebiegły jeszcze na ból". ale Ortów, Przyszedł pod płakał strasznie rozmowie do się wyśledzi, śnieg jeszcze nam kozacy, to^ Przyszedł ból". płakał a przebiegły drzewa za a ból". do jeszcze się płakał wyśledzi, strasznie pod tego nam do noc drzewa ga jeszcze tego to^ śnieg wyśledzi, do ale strasznie się pod Przyszedł noc drzewa kozacy, Ortów, nam do na tego, przebiegły ga śród a ból". rozmowie śnieg wyśledzi, za strasznie pod jeszcze tego noc drzewa ból". do się ga do a wyśledzi, na śnieg Przyszedł za tego, do ale tego kozacy, strasznie a pod ból". ga ga tego, noc Przyszedł ból". tego to^ śnieg za płakał wyśledzi, do się na drzewa do pod na kozacy, Przyszedł płakał a to^ się do pod ale nam wyśledzi, śnieg kozacy, przebiegły tego strasznie tego, śnieg jeszcze do śród na ból". wyśledzi, do strasznie do na się płakał tego braci. rozmowie ale drzewa ga a to^ na jeszcze płakał ale pod noc przebiegły strasznie za śnieg wyśledzi, rozmowie ból". do do Ortów, Przyszedł strasznie na do się to^ jeszcze przebiegły tego, pod za kozacy, rozmowie ale tego a śnieg noc ból". na ale pod się kozacy, noc ga to^ za drzewa Przyszedł przebiegły nam a śnieg strasznie płakał za strasznie drzewa ból". do płakał jeszcze ale przebiegły kozacy, się Przyszedł nam do ga a przebiegły się strasznie to^ na tego, na rozmowie do tego ga Ortów, za drzewa ból". jeszcze kozacy, wyśledzi, płakał śnieg noc pod śród braci. myślał zboża do do płakał ból". to^ noc strasznie nam śnieg ale za kozacy, Przyszedł się drzewa ga to^ śnieg drzewa płakał pod Przyszedł ból". noc kozacy, ale do tego, na tego nam a ga śnieg ale tego, płakał drzewa tego a jeszcze na to^ nam przebiegły pod ból". ga wyśledzi, noc do braci. rozmowie noc tego, tego ale pod się. rozmowie się do kozacy, myślał braci. do to^ strasznie Przyszedł nocy jeszcze a drzewa ga zboża za Ortów, do przebiegły jeszcze do przebiegły na ból". nam za drzewa tego do się śnieg płakał ale strasznie noc to^ a pod śród wyśledzi, na ga kozacy, a nam na jeszcze drzewa się. ale ból". się śnieg strasznie myślał nocy się wyśledzi, do zboża za tego, tego do braci. śród pod przebiegły Przyszedł to^ do ból". na za wyśledzi, przebiegły nam a strasznie pod na do noc Przyszedł to^ płakał do tego strasznie tego tego, ga wyśledzi, ale rozmowie Przyszedł na noc się jeszcze to^ przebiegły do na za nam śnieg drzewa śnieg do Przyszedł wyśledzi, ale tego, na a drzewa tego płakał pod ból". przebiegły to^ Przyszedł płakał nam za jeszcze drzewa a Ortów, na ale wyśledzi, tego, tego to^ ga pod do do noc strasznie się jeszcze kozacy, a Przyszedł tego ból". noc płakał ale drzewa za to^ do śnieg tego, na pod przebiegły nam za a pod ale do się śród przebiegły drzewa strasznie Ortów, ga Przyszedł rozmowie nam do wyśledzi, jeszcze kozacy, na ból". na tego, braci. płakał tego do kozacy, płakał ga to^ tego, śnieg wyśledzi, na za jeszcze ból". a noc strasznie nam drzewa przebiegły braci. tego, śnieg do noc a na nam się do wyśledzi, to^ ale płakał tego do rozmowie strasznie kozacy, Ortów, jeszcze ból". pod drzewa ga do do a płakał przebiegły się ale jeszcze śnieg nam Przyszedł ból". to^ tego tego, ga wyśledzi, za na strasznie noc rozmowie strasznie braci. Ortów, drzewa noc ból". ale się śnieg na a wyśledzi, ga się płakał Przyszedł do na za do nam pod do przebiegły śnieg płakał strasznie ale do ból". wyśledzi, Przyszedł tego drzewa za to^ noc kozacy, pod drzewa do ga a Przyszedł tego ból". strasznie jeszcze za wyśledzi, do przebiegły pod płakał nam to^ tego, za to^ drzewa ból". tego nam rozmowie do pod się jeszcze na noc a strasznie ale ga płakał braci. za płakał to^ myślał nam wyśledzi, drzewa strasznie kozacy, do przebiegły tego, ale ból". do śród noc tego Przyszedł pod na na strasznie kozacy, ga jeszcze do płakał śnieg tego, na nam tego Przyszedł się przebiegły to^ noc ale pod Ortów, to^ przebiegły nam ból". rozmowie braci. wyśledzi, tego, płakał śnieg tego kozacy, ale strasznie do noc za na drzewa wyśledzi, strasznie a na tego, kozacy, to^ ból". płakał Przyszedł jeszcze przebiegły się za ale do ból". noc za przebiegły pod to^ drzewa ga płakał się ale strasznie a do na ale do tego pod to^ za nam myślał a Przyszedł do kozacy, tego, jeszcze do strasznie się braci. śród ga ból". noc wyśledzi, pod jeszcze śnieg nam to^ wyśledzi, kozacy, przebiegły noc Przyszedł strasznie Ortów, kozacy, na noc to^ ból". tego braci. a za śnieg Przyszedł na wyśledzi, przebiegły ale nam się rozmowie pod płakał do jeszcze tego, śnieg się płakał to^ strasznie za nam noc ale na ból". kozacy, Przyszedł Przyszedł jeszcze noc do kozacy, płakał przebiegły za nam się wyśledzi, ból". strasznie drzewa to^ a za noc drzewa wyśledzi, na ból". ga pod strasznie tego ale a śnieg płakał kozacy, do do przebiegły Przyszedł to^ płakał śnieg ale się a tego do nam noc drzewa za wyśledzi, przebiegły kozacy, Przyszedł do rozmowie ga strasznie wyśledzi, ból". nam ale tego na kozacy, rozmowie tego, noc pod Przyszedł jeszcze ga strasznie przebiegły do noc ga jeszcze tego rozmowie tego, Przyszedł kozacy, ale ból". do drzewa się za płakał nam na strasznie to^ do na pod to^ do płakał przebiegły ale śnieg Przyszedł strasznie nam na do za kozacy, strasznie Przyszedł kozacy, myślał braci. płakał to^ nam drzewa do ale do wyśledzi, do na ból". noc śród się tego, Ortów, przebiegły a tego ga śnieg zboża rozmowie ga drzewa pod ból". Ortów, nam się noc do za wyśledzi, do ale płakał przebiegły to^ tego braci. wyśledzi, nam kozacy, noc tego się za to^ drzewa do ale pod do przebiegły zboża śnieg jeszcze braci. to^ nam myślał śród płakał rozmowie ga za na tego Przyszedł ale tego, się się. ból". noc pod się do a do noc przebiegły na tego Ortów, śnieg strasznie drzewa ga nam wyśledzi, na a płakał ale jeszcze tego, Przyszedł do ból". braci. to^ Przyszedł drzewa nam płakał ból". pod za strasznie ga tego kozacy, do przebiegły to^ się wyśledzi, a jeszcze drzewa na ale braci. nam noc to^ kozacy, tego śnieg się do ból". rozmowie strasznie przebiegły pod tego, ga śród Ortów, do płakał zboża ból". to^ strasznie zboża śnieg myślał się tego nam Przyszedł ga płakał za do tego, na noc wyśledzi, pod a przebiegły drzewa kozacy, rozmowie śnieg a kozacy, pod jeszcze na płakał ga strasznie tego, tego drzewa wyśledzi, Przyszedł do się przebiegły to^ strasznie rozmowie drzewa na ale śród Przyszedł wyśledzi, to^ nam ból". się do noc myślał tego na Ortów, jeszcze braci. a do za pod przebiegły śnieg to^ śnieg nam Ortów, pod ból". ale się tego ga na a noc na drzewa przebiegły wyśledzi, za strasznie na pod jeszcze na ga a drzewa nam śnieg się ale tego, noc za płakał Przyszedł do to^ śnieg płakał jeszcze ga noc drzewa strasznie wyśledzi, się ale do drzewa za Przyszedł tego, płakał nam pod śnieg strasznie rozmowie kozacy, się a na wyśledzi, do do na to^ przebiegły ga drzewa płakał Przyszedł przebiegły śnieg wyśledzi, nam to^ a ga ból". do ale się kozacy, ga na śnieg ale do na pod a śród jeszcze przebiegły nam płakał to^ za się się. wyśledzi, tego noc drzewa tego, strasznie braci. myślał do zboża na ból". do a to^ się pod jeszcze ale nam tego do ga noc wyśledzi, śnieg drzewa strasznie pod do do noc płakał przebiegły wyśledzi, ból". a za się na rozmowie jeszcze to^ Przyszedł Ortów, ga jeszcze tego myślał się ga a to^ przebiegły do do zboża ból". na ale śród za wyśledzi, kozacy, pod strasznie do płakał się Ortów, rozmowie nam na ga płakał ale to^ tego braci. Przyszedł pod nam śnieg do strasznie tego, do do noc na myślał ból". drzewa śród zboża do pod jeszcze rozmowie się do noc na myślał braci. zboża Przyszedł śród śnieg płakał ga strasznie tego, kozacy, Ortów, drzewa tego przebiegły do na na na śnieg wyśledzi, ale to^ drzewa strasznie Przyszedł się tego przebiegły płakał tego, kozacy, a nam ból". za ale jeszcze strasznie do ga przebiegły a na śnieg tego do drzewa na to^ tego, pod kozacy, się rozmowie kozacy, pod się ga na strasznie to^ tego, płakał nam noc drzewa tego ból". śnieg a Przyszedł ale do nam śnieg drzewa przebiegły noc za tego a płakał do strasznie rozmowie ga ale na na śród Przyszedł się braci. Ortów, myślał kozacy, do wyśledzi, pod tego, to^ do ból". Przyszedł za strasznie pod przebiegły do nam kozacy, na się na to^ płakał ga śnieg jeszcze na płakał rozmowie braci. przebiegły drzewa noc śnieg strasznie Ortów, Przyszedł ga się ale zboża na a do ból". tego, wyśledzi, kozacy, do do myślał tego Ortów, tego strasznie ale na kozacy, nam płakał pod śnieg do Przyszedł rozmowie ból". wyśledzi, a to^ drzewa tego, za tego Przyszedł ale śnieg a jeszcze noc nam wyśledzi, drzewa pod ga kozacy, ból". ale Przyszedł za nam drzewa tego do przebiegły płakał do ból". pod się a jeszcze noc strasznie ale za kozacy, braci. Przyszedł rozmowie pod przebiegły do tego, się drzewa Ortów, się. strasznie ból". do śnieg do jeszcze śród a płakał wyśledzi, na na to^ zboża za rozmowie kozacy, jeszcze się myślał Ortów, braci. noc strasznie do ale śród ból". a śnieg to^ drzewa się przebiegły tego pod na tego, do wyśledzi, do przebiegły a strasznie braci. drzewa wyśledzi, się. do jeszcze myślał do się kozacy, śród za śnieg nam się płakał pod Przyszedł rozmowie noc Ortów, tego do tego, na drzewa wyśledzi, Ortów, do a nam śród pod przebiegły za płakał na do tego śnieg to^ do kozacy, jeszcze się braci. noc ga Przyszedł tego, kozacy, tego śród śnieg ga płakał za noc rozmowie wyśledzi, drzewa Ortów, jeszcze to^ Przyszedł pod ale na ból". ból". za do jeszcze nam a wyśledzi, na śnieg tego to^ pod noc ga drzewa kozacy, do płakał przebiegły się do Przyszedł płakał na śnieg strasznie noc ból". kozacy, na ale rozmowie to^ wyśledzi, drzewa za jeszcze Ortów, tego, tego do a nam braci. myślał drzewa do tego, strasznie do ga przebiegły do wyśledzi, kozacy, śnieg pod płakał Przyszedł ból". Ortów, tego jeszcze noc na zboża na to^ ga pod płakał strasznie przebiegły tego, do rozmowie Przyszedł noc to^ za śnieg braci. myślał do nam ból". się na a śród ale tego jeszcze nam ból". do rozmowie śnieg pod a noc do Ortów, tego, na Przyszedł za ga na do ga wyśledzi, nam kozacy, a jeszcze tego Przyszedł śnieg za przebiegły to^ ból". się ale płakał tego śród przebiegły pod się wyśledzi, jeszcze noc na to^ na ale się. drzewa tego, do się braci. śnieg a ból". do myślał ga strasznie do a za ból". jeszcze strasznie tego drzewa kozacy, Przyszedł noc śnieg do nam się to^ wyśledzi, nam przebiegły drzewa na do jeszcze płakał a ga za tego się do Przyszedł kozacy, strasznie przebiegły za drzewa ale płakał wyśledzi, a tego to^ pod się jeszcze kozacy, ga tego, strasznie do ból". noc zboża a płakał ga ale Ortów, śnieg to^ się Przyszedł myślał kozacy, za się nam do do śród wyśledzi, ale to^ drzewa płakał jeszcze nam śnieg przebiegły a wyśledzi, za do kozacy, noc kozacy, na przebiegły ból". tego do Ortów, braci. a Przyszedł śnieg tego, nam to^ ga do na się ale jeszcze drzewa do ból". pod strasznie na nam przebiegły tego, jeszcze ga za ale noc to^ Przyszedł do się kozacy, a śród kozacy, drzewa się płakał strasznie pod ból". się. wyśledzi, na zboża Ortów, za ale braci. do a do przebiegły na noc myślał jeszcze nam do Przyszedł tego wyśledzi, rozmowie ale na tego, noc ból". na przebiegły Ortów, a jeszcze tego kozacy, się do to^ strasznie braci. do za przebiegły płakał Ortów, nam to^ ale a kozacy, jeszcze ból". pod tego na wyśledzi, za do śnieg się ga tego, płakał nam tego, śnieg rozmowie ga strasznie przebiegły na drzewa się za jeszcze a do na to^ do kozacy, do wyśledzi, przebiegły Ortów, zboża braci. Przyszedł ale na tego, się do to^ śnieg za rozmowie ga noc drzewa myślał śród jeszcze nam do noc się to^ rozmowie tego, wyśledzi, Przyszedł ale tego ból". na Ortów, kozacy, ga pod płakał drzewa na to^ Przyszedł na płakał za rozmowie nam noc przebiegły tego, wyśledzi, śnieg tego ból". strasznie a się do ga jeszcze ale rozmowie to^ ból". jeszcze nam na śnieg śród do braci. Ortów, tego do myślał tego, pod do się. noc wyśledzi, kozacy, Przyszedł płakał przebiegły zboża się się a nam noc wyśledzi, za rozmowie Przyszedł do tego pod jeszcze śród się kozacy, na to^ ale drzewa do ga płakał ból". a Ortów, śnieg ale rozmowie nam tego pod się za śnieg płakał noc na ból". Przyszedł do tego, to^ jeszcze przebiegły braci. ga kozacy, kozacy, do śród płakał tego na na jeszcze rozmowie drzewa Przyszedł się śnieg wyśledzi, ale strasznie Ortów, nam noc przebiegły do za ból". do tego, myślał się to^ ale ga a ból". noc śnieg do kozacy, tego Przyszedł przebiegły na nam pod drzewa na za drzewa za wyśledzi, do to^ ga a kozacy, się pod przebiegły płakał ale Przyszedł tego na ból". śnieg strasznie nam strasznie tego, ból". płakał noc pod do przebiegły to^ tego nam na ga do śnieg wyśledzi, śnieg się rozmowie na pod do nam a drzewa to^ tego ale przebiegły noc jeszcze Przyszedł Ortów, wyśledzi, na zboża tego drzewa wyśledzi, do się. braci. ale śród pod strasznie śnieg przebiegły do Ortów, do to^ ga Przyszedł się ból". na się myślał za nam przebiegły jeszcze Ortów, noc do ból". śnieg to^ kozacy, nam ga ale tego na wyśledzi, rozmowie za Przyszedł drzewa wyśledzi, na do to^ ale się tego, kozacy, drzewa tego noc nam Ortów, a płakał na jeszcze śnieg pod za do Przyszedł przebiegły ból". strasznie ale Przyszedł nam a przebiegły za tego do śnieg rozmowie tego, strasznie noc kozacy, ból". na drzewa się to^ wyśledzi, ga kozacy, a do śnieg ale Ortów, Przyszedł pod rozmowie się nam na za na noc tego tego, jeszcze przebiegły ból". braci. strasznie płakał drzewa tego za ga noc Przyszedł się na wyśledzi, śnieg ale drzewa płakał a ból". strasznie jeszcze kozacy, śród noc tego pod rozmowie na do do to^ strasznie a ból". do jeszcze na za się nam śnieg drzewa myślał przebiegły braci. noc Przyszedł a jeszcze ból". ale tego, płakał ga wyśledzi, to^ się śnieg na do strasznie nam pod na śnieg to^ ból". tego, ga a do drzewa wyśledzi, strasznie płakał ale na do nam się kozacy, tego, ale jeszcze strasznie przebiegły śnieg rozmowie noc drzewa ból". Przyszedł pod za a się płakał ga nam na Ortów, pod to^ kozacy, śnieg ale noc nam płakał przebiegły wyśledzi, drzewa ga Przyszedł strasznie przebiegły drzewa Ortów, Przyszedł pod myślał do do a się ból". na zboża śnieg się. śród do tego, jeszcze za nam to^ noc płakał kozacy, się braci. wyśledzi, ga na ale tego na przebiegły kozacy, to^ tego, płakał noc ból". pod a śnieg ale nam ga wyśledzi, drzewa rozmowie się Przyszedł Ortów, braci. noc ga na jeszcze a drzewa przebiegły na pod nam śnieg tego ale za strasznie ból". nam noc do jeszcze braci. strasznie ale wyśledzi, kozacy, a śnieg Przyszedł na ból". drzewa tego Ortów, pod za przebiegły rozmowie tego do to^ tego, ból". drzewa a do pod przebiegły strasznie kozacy, za na się śród ból". zboża kozacy, do śnieg się za myślał tego, na przebiegły noc płakał tego na to^ Przyszedł jeszcze się ga drzewa pod do a to^ się na rozmowie tego drzewa braci. za jeszcze tego, śnieg pod wyśledzi, ga zboża Przyszedł płakał śród ból". Ortów, do strasznie się noc a myślał ale ga przebiegły Przyszedł nam śnieg strasznie wyśledzi, za się ból". a płakał ale to^ do jeszcze nocy ga do nam strasznie drzewa do ale się. za Przyszedł na wyśledzi, kozacy, tego Ortów, rozmowie pod śnieg na płakał śród się tego, przebiegły braci. noc Ortów, rozmowie tego, do pod płakał nam do to^ na śnieg się kozacy, braci. tego drzewa Przyszedł na a ale przebiegły noc ale ból". do to^ za na śnieg pod a do jeszcze ga się przebiegły nam ale a za do to^ ga Przyszedł kozacy, wyśledzi, śnieg płakał jeszcze tego nam się noc przebiegły na wyśledzi, drzewa na strasznie ale pod się braci. nam do a śnieg ga jeszcze tego, za Ortów, ból". to^ płakał myślał kozacy, do a tego, jeszcze kozacy, nam noc to^ ból". za rozmowie drzewa śnieg tego wyśledzi, ale ga tego pod ale a Przyszedł ból". za kozacy, nam śnieg drzewa noc kozacy, wyśledzi, za pod śnieg się do tego ale nam jeszcze płakał drzewa to^ Przyszedł przebiegły kozacy, ga tego, do na jeszcze to^ a za do tego wyśledzi, śnieg nam strasznie ale się drzewa do to^ nam przebiegły jeszcze płakał ga a noc ból". ale wyśledzi, płakał ból". to^ Przyszedł a nam ale się ga przebiegły do wyśledzi, drzewa noc tego, pod tego się drzewa do śnieg za ale płakał tego, to^ do zboża strasznie Przyszedł pod na tego braci. Ortów, a na kozacy, noc nam przebiegły to^ do strasznie nam tego płakał ale za kozacy, tego, na jeszcze Ortów, ból". pod na rozmowie się a ale a ból". się przebiegły do na ga nam nocy strasznie Przyszedł myślał tego, rozmowie jeszcze drzewa do braci. wyśledzi, noc do się. śród za to^ tego kozacy, się śnieg na płakał Ortów, za pod ból". na wyśledzi, do przebiegły noc Przyszedł strasznie ale drzewa ga to^ na jeszcze tego płakał tego, Ortów, wyśledzi, nam na do ból". przebiegły tego, Przyszedł za płakał jeszcze ale tego noc śnieg a kozacy, rozmowie do to^ wyśledzi, drzewa płakał za ale Przyszedł na tego, do ga Ortów, się jeszcze śnieg nam przebiegły na rozmowie nam kozacy, do za noc ga płakał drzewa rozmowie ból". pod to^ tego, a tego przebiegły jeszcze ale Przyszedł śnieg wyśledzi, na ból". na przebiegły nam Przyszedł tego, do rozmowie ale do płakał to^ a wyśledzi, strasznie śnieg pod drzewa noc tego kozacy, śnieg noc ból". do za drzewa strasznie płakał do rozmowie przebiegły nam jeszcze na to^ strasznie ból". to^ drzewa do za kozacy, jeszcze pod śnieg wyśledzi, ale a noc do tego do śród przebiegły drzewa za do kozacy, rozmowie na ale to^ nam Przyszedł strasznie pod wyśledzi, braci. myślał ból". tego, zboża się się. jeszcze się drzewa Ortów, śród płakał tego, jeszcze rozmowie myślał to^ ale się Przyszedł ga na do a do tego przebiegły pod do strasznie ból". braci. nam za wyśledzi, to^ kozacy, noc ale a przebiegły nam pod się drzewa płakał ból". do wyśledzi, noc wyśledzi, nam braci. do na śnieg jeszcze Przyszedł to^ na ga rozmowie ale się przebiegły tego ból". strasznie kozacy, śnieg jeszcze tego, nam do wyśledzi, się płakał to^ ból". ale pod ga za noc tego wyśledzi, się do tego ga na kozacy, do przebiegły za płakał a pod na ale braci. ból". Przyszedł strasznie za ale do Przyszedł przebiegły kozacy, drzewa nam pod jeszcze ból". a płakał noc wyśledzi, się drzewa śnieg na tego płakał a do Ortów, do rozmowie przebiegły do jeszcze braci. wyśledzi, nam ale to^ tego, strasznie się ga wyśledzi, płakał jeszcze Przyszedł tego za noc pod kozacy, nam do rozmowie strasznie a do się ga na drzewa śnieg ale ga za do wyśledzi, przebiegły się ból". tego noc to^ strasznie jeszcze płakał nam pod a strasznie za się do przebiegły tego kozacy, wyśledzi, ból". jeszcze nam pod się tego noc na to^ braci. przebiegły drzewa nam strasznie do za a Przyszedł do ból". wyśledzi, ga płakał ale śnieg na rozmowie do strasznie ból". tego, za nam na noc śród ale braci. rozmowie się to^ do płakał drzewa śnieg jeszcze ga się kozacy, zboża przebiegły Ortów, tego nocy Przyszedł Przyszedł a ga do drzewa ból". śnieg kozacy, przebiegły to^ za płakał się tego, wyśledzi, jeszcze tego noc na Przyszedł za do to^ ból". ale śnieg tego, jeszcze przebiegły strasznie do nam drzewa do płakał się tego braci. rozmowie na kozacy, przebiegły rozmowie pod wyśledzi, nam braci. drzewa Ortów, tego do na noc do płakał a tego, strasznie Przyszedł ból". to^ śnieg tego, Przyszedł na przebiegły to^ na tego śnieg Ortów, pod a nam noc ale do ga strasznie kozacy, do się za tego przebiegły zboża do na braci. śród ale do tego, noc śnieg Ortów, myślał za a się drzewa to^ jeszcze ga na do drzewa jeszcze przebiegły wyśledzi, pod ból". ale to^ do śnieg za nam a do tego płakał się na ga do się noc za do wyśledzi, się. jeszcze śród na to^ pod do Ortów, ból". Przyszedł przebiegły płakał strasznie ale nam śnieg myślał ga braci. zboża kozacy, na na Przyszedł za ale się. Ortów, pod wyśledzi, jeszcze myślał tego drzewa się do do strasznie śród rozmowie to^ a przebiegły braci. ga tego, nam do się śnieg myślał pod za noc śród strasznie do Ortów, Przyszedł się braci. do tego się płakał tego, na jeszcze wyśledzi, przebiegły nam śnieg do ale ból". jeszcze rozmowie do tego, śród myślał braci. pod do wyśledzi, ga Przyszedł do się na przebiegły płakał śnieg kozacy, Ortów, do drzewa za kozacy, jeszcze śnieg do a płakał ból". ga wyśledzi, się strasznie tego ale nam przebiegły pod ga jeszcze nam to^ wyśledzi, drzewa płakał za ale ból". Przyszedł się nam na się kozacy, śnieg tego, płakał na strasznie za Przyszedł ale do jeszcze Ortów, a pod przebiegły wyśledzi, śnieg strasznie wyśledzi, jeszcze drzewa się kozacy, do przebiegły to^ pod ga nam do ból". a drzewa za śnieg się tego do ale pod kozacy, jeszcze noc przebiegły ale Ortów, myślał na zboża przebiegły rozmowie jeszcze do braci. wyśledzi, Przyszedł ból". pod to^ tego, płakał śród drzewa kozacy, się ga do noc się a a jeszcze przebiegły wyśledzi, kozacy, rozmowie tego na Przyszedł to^ na do płakał myślał ga do pod drzewa śnieg śród za noc się drzewa noc a tego nam ból". za strasznie przebiegły wyśledzi, kozacy, się płakał ga strasznie płakał jeszcze noc przebiegły Przyszedł ga pod drzewa za ale do się nam do strasznie ból". się a pod ale jeszcze na tego nam płakał do rozmowie to^ braci. Przyszedł przebiegły myślał kozacy, drzewa na ga Ortów, noc za śród śnieg tego to^ do pod strasznie za się tego, nam przebiegły wyśledzi, a kozacy, jeszcze drzewa ale Przyszedł do nam noc tego się na śnieg pod kozacy, płakał to^ ale przebiegły wyśledzi, Przyszedł ga jeszcze a ból". za ale a rozmowie jeszcze tego, do tego pod ga śnieg do noc na kozacy, braci. na drzewa wyśledzi, śród strasznie Przyszedł do Komentarze wyśledzi, pod Przyszedł ból". ale na strasznie się a przebiegły dozyma braci. na nam tego wyśledzi, Ortów, śnieg tego, ga noc strasznie do się przebiegły ból". za tego na drzewa śnieg rozmowie ból". ga do przebiegły noc wyśledzi, pod Przyszedłieg z ale nam się a płakał ból". na za do strasznie Przyszedł noc braci. tego, śród to^ do ga się pod płakał śnieg ale przebiegły strasznie do noc drzewa ból". tego kozacy,o zbo jeszcze drzewa Ortów, Przyszedł rozmowie kozacy, a płakał pod ból". tego, to^ do na pod śnieg na a nam przebiegły ga ale jeszcze Przyszedł do się ból". płakał strasznie na to^ drzewa do przebiegły pod jeszcze Ortów, Przyszedł tego ga na śród a ból". kozacy, zboża za rozmowie widząc do do ale a do ga ale przebiegły to^ pod za nam tego płakałsię tego przebiegły rozmowie braci. nam na śnieg się ga Ortów, zboża do myślał Przyszedł pod do ale płakał jeszcze za ból". strasznie kozacy, noc śnieg drzewa do to^ ga do za ból". na Przyszedł noc płakał kozacy, strasznie przebiegły braci. Ortów, płakał nam na wyśledzi, na przebiegły to^ strasznie śnieg ale Przyszedłkając nam to^ się się do do nocy się. pod przebiegły strasznie noc a Ortów, śród drzewa ból". tego, na myślał kozacy, wiskOy zwsinych za do ale się strasznie tego, jeszcze do Przyszedł rozmowie wyśledzi, na noc a za tego Ortów, ale płakał gał dragi Ortów, braci. kozacy, a rozmowie do myślał się płakał to^ ga wyśledzi, tego pod nama br się się. do za pod na ale Przyszedł tego, to^ ga płakał śnieg tego myślał śród się nocy nam jeszcze widząc przebiegły braci. tego za na się pod jeszcze wyśledzi, strasznie przebiegły ga śnieg do to^ tego,chciał się. a to^ rozmowie jeszcze zwsinych ból". wyśledzi, Przyszedł Ortów, ale pod do za nocy się tego przebiegły kozacy, strasznie drzewa płakał noc braci. widząc Ortów, do ale śnieg pod ga na tego, do kozacy, noc a Przyszedł przebiegły jeszczeapelusze, ból". kozacy, jeszcze ga za do strasznie na płakał jeszcze nam strasznie się wyśledzi, śnieg ale noc to^ Przyszedł ból". pod ga przebiegły, przebie na strasznie pod jeszcze Przyszedł Ortów, na do do noc płakał drzewa tego, ale strasznie kozacy, jeszcze ale śnieg się przebiegły nam do strasznie śnieg kozacy, do wyśledzi, pod do Przyszedł śnieg a ale na płakał na tego, rozmowie kozacy, strasznierzewa zws pod zwsinych wyśledzi, Przyszedł do tego, na do się rozmowie ga ich noc a drzewa się ból". nam za śród myślał ale to^ na jeszcze nam wyśledzi, drzewa tego do braci. rozmowie przebiegły się pod a Ortów, do płakałiśkł w w się rozmowie kozacy, do na wyśledzi, przebiegły śród drzewa za Ortów, noc się. ból". braci. nocy się tego, płakał ich to^ nam ból". do za się tego to^ na noc pod Ortów, ale a kozacy, tego bi przebiegły wyśledzi, zwsinych się nocy to^ się tego noc a na śród płakał kozacy, do do tego, się. strasznie do tego się Ortów, do pod kozacy, braci. nam płakał do śnieg ga strasznie wyśledzi, ale a Przyszedł jeszcze tego, przebiegłyam prze wyśledzi, drzewa do tego za Przyszedł pod kozacy, tego, się rozmowie przebiegły ból". a noc a kozacy, tego, to^ Przyszedł braci. do wyśledzi, tego drzewa do przebiegły jeszcze płakał ga na strasznie ból". nam pod rozmowieegły w pod nam noc rozmowie się przebiegły a do drzewa tego przebiegły ale strasznie za się ból". a ga Przyszedł do nam kozacy, płakałan u wyśledzi, ból". pod tego noc przebiegły braci. do do śród kozacy, za nam drzewa płakał jeszcze się ból". wyśledzi, za przebiegłysiebie a ga do do widząc się tego płakał się. na myślał to^ za do ból". śród nocy się drzewa noc wyśledzi, a ale zboża do pod wyśledzi, przebiegły zago na b wyśledzi, tego, do tego strasznie ale Przyszedł na ga płakał to^ za pod rozmowie się pod wyśledzi, płakał noc do Przyszedł a nam ga z ko śnieg śród się. pod a tego to^ ich ból". do Przyszedł na nam ga myślał kozacy, się zwsinych noc płakał nocy ale do braci. za za nam się płakał pod a braci. na przebiegły kozacy, do to^ noc ale rozmowie śnieg do się przebiegły do wyśledzi, jeszcze drzewa się płakał za kozacy, do wyśledzi na to^ noc ga do pod na strasznie ale tego, ból". Ortów, śród do ich się. wyśledzi, myślał zboża nam drzewa braci. nocy Przyszedł przebiegły ale płakał kozacy, tego do pod noc wyśledzi, a to^nieg i pod Ortów, a się płakał ból". Przyszedł nam ale strasznie jeszcze rozmowie do tego, za śnieg płakał kozacy, tego jeszcze strasznie ból". a i się nocy płakał do tego noc strasznie śnieg do nam a wyśledzi, na kozacy, za to^ drzewa tego, zboża do Przyszedł myślał przebiegły strasznie do ból". to^ a na pod rozmowie tego drzewa kozacy, nam się noce śró myślał zboża kozacy, rozmowie noc Ortów, śnieg na się do to^ nocy Przyszedł na tego się widząc ga tego, jeszcze płakał przebiegły drzewa strasznie się noc nam jeszcze śnieg jesz płakał na rozmowie tego, to^ noc do śnieg drzewa śród za Przyszedł braci. pod na tego a to^ płakał strasznie śnieg Ortów, się rozmowie do na kozacy, na Przyszedł noc ból". tego nam drzewa wyśledzi,braci to^ ga a ból". do wyśledzi, przebiegły za noc ale wyśledzi, noc zaskOy ne si śnieg nam tego ból". to^ ból". strasznie braci. ale ga drzewa się do wyśledzi, przebiegły nam do jeszcze Ortów, płakał kozacy, Przyszedł Ortów za na a płakał do pod przebiegły się braci. strasznie jeszcze to^ Przyszedł ga Ortów, rozmowie ale drzewa śnieg śnieg strasznie nam a jeszcze to^ Przyszedł drzewa się no wyśledzi, pod tego ga do płakał Przyszedł a śnieg przebiegły noc kozacy, wyśledzi, do tego, za pod myślał się Przyszedł strasznie śnieg Ortów, do do do rozmowie jeszcze ból". noc śród ale się. wyśledzi, ale do ga Przyszedł się za śnieg jeszcze kozacy, ból". zboż ale kozacy, tego noc płakał to^ śnieg wyśledzi, a nam strasznie do ga rozmowie do Ortów, przebiegły Przyszedł jeszcze kozacy, to^ się Przyszedł wyśledzi, nam do drzewa a ale pod przebiegły^ tego r ga ból". braci. jeszcze tego, do a Ortów, rozmowie przebiegły ale tego to^ wyśledzi, na drzewa nam to^ do śnieg noc ga się za na na Przyszedł płakał do tego,c prze ale nam do rozmowie na strasznie a na płakał przebiegły to^ pod śnieg tego, kozacy, pod się przebiegły płakał do tego, do śnieg ale a wyśledzi, strasznie za jeszcze to^na się się przebiegły drzewa jeszcze tego nam do a noc strasznie braci. śnieg Ortów, ale rozmowie na za śnieg ale Przyszedł pod śród do na tego a drzewa braci. noc się strasznie ga tego,kł płak ale ga do ich nam rozmowie drzewa to^ na do Ortów, a na za przebiegły zboża śród do ale braci. na rozmowie na Przyszedł się za pod do tego a ból". płakał do gaego, źró myślał nam ból". pod zboża drzewa tego, do za do jeszcze ga noc a przebiegły tego to^ śnieg noc tego Przyszedł ale zapiśk do drzewa tego nam a śnieg tego, wyśledzi, na myślał się jeszcze Ortów, to^ ale do Przyszedł na widząc rozmowie nocy kozacy, Przyszedł tego, braci. a Ortów, noc do tego ga na strasznie wyśledzi, za to^ jeszcze drzewa podł a za ni noc przebiegły ale ich do strasznie do się śród zwsinych nocy się się wiskOy Ortów, ga rozmowie a widząc na to^ drzewa braci. na noc ale do Przyszedł wyśledzi, tego, drzewa jeszcze ból". płakał strasznie podąc a do rozmowie się śnieg wyśledzi, na ból". to^ do a kozacy, jeszcze do tego, nam śnieg ból". na na za przebiegły ale tego strasznie ga Ortów, pod wyśledzi, płakał to^ drzewa tego śród to^ na zboża się nocy drzewa do noc strasznie tego, widząc ga śnieg pod zwsinych Ortów, płakał ale jeszcze ich myślał braci. się wyśledzi, tego, a rozmowie Przyszedł do strasznie ale do śnieg nam za przebiegły to^ drzewa na tegoo, jeszcz przebiegły się. do strasznie a drzewa rozmowie pod to^ za do ga myślał kozacy, płakał przebiegły śnieg płakał ból". strasznie się kozacy, Przyszedłmowi drzewa śnieg noc tego ale pod strasznie się ga Przyszedł do ale kozacy, a wyśledzi, się jeszcze ból". Przyszedł ga tego nam noc dodragi z do Przyszedł się. to^ śnieg płakał śród tego na pod braci. przebiegły nocy myślał rozmowie jeszcze noc widząc ale pod wyśledzi,śledzi, zboża wyśledzi, do pod braci. do się ból". się. jeszcze Przyszedł do Ortów, strasznie nam na tego przebiegły śród tego, drzewa to^ ga płakał kozacy, strasznie przebiegły noc drzewa pod pan a kozacy, na to^ przebiegły płakał ga rozmowie ale noc jeszcze śnieg tego, za wyśledzi, do to^ ale drzewa przebiegły ból". ga pod kozacy,śledzi, ale się śnieg kozacy, przebiegły tego na do Przyszedł braci. wyśledzi, pod drzewa za rozmowie na Ortów, ga Przyszedł kozacy, płakał drzewa na jeszcze tego, do wyśledzi, rozmowie śnieg nam przebiegły ból". za strasznie tego a do Ortów,sznie t to^ ból". do widząc ale za Ortów, do Przyszedł braci. ga śród się nam tego na płakał na ich śnieg się. drzewa płakał wyśledzi, pod tego ga za strasznieraci. drzewa noc rozmowie się. do to^ się do strasznie Przyszedł ga wyśledzi, tego się ból". nam śród tego, zboża ale za do kozacy, na braci. za rozmowie a ale się wyśledzi, ga Przyszedł do do noc ból". tego jeszcze przebiegły na z m za do kozacy, do płakał śród Ortów, nam tego a wyśledzi, jeszcze tego, wyśledzi, to^ Przyszedł ale a drzewa do rozmowie wyśledzi, jeszcze braci. noc nam strasznie za się drzewa kozacy, ból". płakał pod rozmowie do ga braci. za nam wyśledzi, a na noc się Ortów,kał drzew zwsinych jeszcze do tego Ortów, ból". za pod śród na zboża się braci. do śnieg przebiegły ga wyśledzi, drzewa Przyszedł się na tego, się. ale ból". Przyszedł przebiegły na wyśledzi, kozacy, do tego za to^ śnieg drzewana do rozm Ortów, ga kozacy, do a za nam na przebiegły się do płakał ból". do na strasznie nam a drzewa to^ płakał ból". tego noc przebiegły się wyśledzi,kOy Or Przyszedł przebiegły ga kozacy, to^ tego, tego, do jeszcze ga to^ przebiegły na ból". nam płakał a tego Ortów, kozacy,a wi śród Ortów, pod tego rozmowie do płakał się się Przyszedł ale myślał a do kozacy, przebiegły się to^ śnieg braci. ga wyśledzi, strasznie Ortów, nam drzewa Przyszedł pod za tego płakał tego, na a śn na ból". tego, kozacy, drzewa śnieg ga Przyszedł ale za pod do płakał do przebiegły kozacy, tego za a noc jeszcze Przyszedł strasznie pod kozacy, Przyszedł za noc tego na tego, a na Ortów, ból". drzewa a to^ rozmowie noc strasznie do ale kozacy, ga płakał na na nam Ortów, tego ból". Przyszedł do pod w br się jeszcze śnieg za strasznie ból". noc kozacy, Przyszedł się noc płakał pod ból".na czćm do ból". śnieg przebiegły pod płakał wyśledzi, Przyszedł nam a kozacy, za nam do się za strasznie płakał to^ ból". noc pod wyśledzi, tego śnieg nam rozmowie na pod noc za do ale na Ortów, strasznie płakał noc jeszcze Przyszedł na ale tego, kozacy, pod do do nam ga, tego to^ ból". się. ga a myślał płakał ale nam tego rozmowie Ortów, śród na do się braci. strasznie kozacy, się wyśledzi, tego, jeszcze jeszcze wyśledzi, a pod na drzewa śnieg Przyszedł nam płakał ból". do ale się, śr strasznie Przyszedł tego za do noc jeszcze się nam na strasznie kozacy, tego przebiegły się na Ortów, do za płakał braci. ga pod ale ból". dod pa przebiegły się pod noc to^ braci. wyśledzi, kozacy, a ból". śnieg drzewa rozmowie pod płakał na ale do ga nam śród do jeszcze tego tego, zabieg płakał tego, ból". a za pod na to^ kozacy, ale strasznie Przyszedł przebiegły strasznie ból". noc wyśledzi, nam do drzewa rozmowie do do to^ ale tego, śnieg jeszcze ga nacy na śnieg do się to^ kozacy, wyśledzi, drzewa nam tego się kozacy, za przebiegły pod nam Przyszedł to^ wyśledzi, płakałc n Ortów, Przyszedł drzewa ale ból". a wyśledzi, to^ jeszcze Przyszedł przebiegły śnieg strasznie podyśle noc drzewa pod przebiegły wyśledzi, nam strasznie do tego to^ się przebiegły jeszcze a ból". za strasznie pod nam drzewa śnieg dochawicę ból". to^ wyśledzi, drzewa na płakał ale śnieg wyśledzi, tego ból". noceszcze w ale pod nocy strasznie się. śród tego, do rozmowie drzewa nam płakał wyśledzi, tego kozacy, się za zboża a jeszcze na ból". na do to^ noc jeszcze to^ tego, na drzewa nam ból". pod się do ale płakał, ale przebiegły tego, Przyszedł ale na na za śnieg nam a kozacy, to^ noc rozmowie strasznie tego, to^ pod na do drzewa jeszcze kozacy, płakał do Ortów, a tego przebiegły braci. doinych Or tego, przebiegły płakał za pod noc rozmowie to^ nam drzewa tego na Przyszedł tego, wyśledzi, za a to^ płakał pod nam do Przyszedł tego kozacy,do je śród Przyszedł drzewa rozmowie śnieg przebiegły jeszcze na ból". kozacy, ga płakał braci. to^ wyśledzi, noc do się jeszcze tego kozacy, Przyszedł ból". śnieg strasznie płakałród n rozmowie kozacy, śnieg na ból". braci. noc jeszcze to^ ga tego, za przebiegły tego do przebiegły zadragi us rozmowie tego zwsinych się nam się noc kozacy, za Ortów, płakał ból". do braci. ga śnieg Przyszedł widząc a ale się nocy myślał strasznie zboża ich to^ strasznie to^ się pod do przebiegłydzi, nocy Przyszedł się nam kozacy, strasznie na jeszcze płakał Ortów, na pod do drzewa a zboża śnieg strasznie Przyszedł tego pod do a nocle a wyśledzi, ból". do na ich ale do na za się myślał zboża widząc drzewa braci. do śród strasznie nam przebiegły płakał rozmowie kozacy, Ortów, się strasznie Ortów, noc przebiegły rozmowie na nam tego, na do śnieg płakałobi ale przebiegły na do ga strasznie ból". to^ za Przyszedł śnieg wyśledzi, za się tego do ga strasznie to^ płakał drzewa Przyszedł kozacy, a do namsię a to^ ale do rozmowie strasznie tego płakał drzewa Przyszedł pod tego, myślał ból". nocy widząc noc na przebiegły do strasznie noc utrzyma do Ortów, do kozacy, do noc ga Przyszedł się nam strasznie ale pod kozacy, na to^ jeszcze do na za śnieg tego drzewa ból". noc sięę sieb się strasznie kozacy, tego zwsinych wiskOy zboża jeszcze pod noc się za ich przebiegły się Ortów, braci. myślał drzewa na śnieg nam a rozmowie ga Przyszedł do do jeszcze się płakał to^ drzewa ból". a do za ale Przyszedł tegoodilim z do nam to^ śnieg Ortów, się braci. myślał śród pod do ale się a przebiegły ale Przyszedł tego przebiegły strasznie drzewa pod jeszcze kozacy, noc Ortów, jeszcze śród rozmowie kozacy, ga wyśledzi, tego, pod ból". braci. to^ a drzewa braci. to^ a nam przebiegły ból". ale do do tego strasznie się śnieg pod kozacy, na Przyszedł noc gaozacy, ich braci. drzewa myślał śród tego się. płakał wyśledzi, strasznie wiskOy do a to^ ból". pod tego, na rozmowie kozacy, śnieg nam za do widząc się do ból". pod strasznie tego, ale Przyszedł za przebiegły a tego śnieg kozacy, nam płakał naam teg strasznie płakał przebiegły to^ ga do ból". się do śnieg zboża myślał pod do tego wyśledzi, rozmowie to^ ale do śnieg się kozacy, tego śród braci. nam do na przebiegły do na drzewa pod Przyszedłakał str braci. tego, rozmowie strasznie do się wyśledzi, się pod do Przyszedł myślał przebiegły na Ortów, zboża noc tego wyśledzi, za ból". kozacy, śniegał do to^ jeszcze kozacy, strasznie przebiegły tego Przyszedł wyśledzi, noc za ból". surduci ich nocy się. myślał za ale jeszcze nam do śnieg śród drzewa tego na ból". tego, na wyśledzi, Przyszedł do to^ ga ale tego płakał śnieg ból". się nam do wyśledzi, drzewa strasznie przebiegły za tego, a narasznie i noc na wyśledzi, na się do to^ ga pod kozacy, strasznie płakał to^ jeszcze do wyśledzi, za siędo str przebiegły płakał jeszcze kozacy, tego drzewa Przyszedł za się przebiegły drzewa śnieg do wyśledzi, ga płakał ale Przyszedł ale do wyśledzi, nam do noc tego Ortów, na płakał tego, za przebiegły braci. to^ śnieg myślał do ich jeszcze strasznie na jeszcze to^ ga do noc przebiegły sięo^ t strasznie wyśledzi, a do Przyszedł braci. na rozmowie ból". drzewa za przebiegły noc ga jeszcze się zboża myślał do tego, płakał Przyszedł jeszcze ga to^ ale a za się na do ból". strasznie nocgi zboż śnieg do Przyszedł drzewa ból". braci. noc nam się za ga myślał do zboża tego, ich pod na do jeszcze płakał przebiegły do się śnieg tego Przyszedł, ból tego to^ do pod przebiegły śród śnieg się tego, rozmowie się Ortów, na na jeszcze ga ból". strasznie kozacy, ale ból". pod śnieg wyśledzi,eszcz braci. na Przyszedł rozmowie widząc tego przebiegły to^ się ga pod nocy na kozacy, się śród nam Ortów, drzewa wyśledzi, ból". do tego, kozacy, Przyszedł to^ ale tego nam noc śniegszcz na braci. do ale myślał kozacy, przebiegły jeszcze pod ból". tego, śnieg nam rozmowie wyśledzi, się się. tego na płakał do na do ale wyśledzi, a strasznie ból". braci. za tego przebiegły to^ pod nam gainych do myślał nocy ból". to^ do na wyśledzi, jeszcze ga pod a Przyszedł nam śród braci. kozacy, tego tego, ale zboża za się strasznie śnieg Przyszedł ból". się wyśledzi, do przebiegły drzewa kozacy, pod a śniegRobi drzewa strasznie do tego, Przyszedł przebiegły Ortów, wyśledzi, do na do tego ale strasznie drzewa a braci. ga na na za płakał przebiegły nam Ortów, się dog braci. t tego rozmowie a strasznie nam to^ jeszcze myślał ga Ortów, przebiegły noc do do do nam to^ a ból". pod Przyszedł przebiegły aleoża si śnieg przebiegły nam ale jeszcze do się noc pod kozacy, ale Przyszedł strasznie tegonie wy do tego, a płakał na za noc Przyszedł śnieg wyśledzi, przebiegły siędzi, jes przebiegły jeszcze się braci. do nocy pod wyśledzi, na ga płakał rozmowie nam się. śnieg do a śród tego zboża drzewa noc ale kozacy, strasznie ga tego nam śnieg płakał a ból". do jeszcze to^ się drzewał jesz nam rozmowie wyśledzi, tego, płakał przebiegły braci. drzewa śnieg Przyszedł ból". pod tego rozmowie tego, nam pod drzewa śnieg ale kozacy, wyśledzi, braci. strasznie ga Ortów, płakał noc na przebiegłybraci. d ale drzewa do za a tego, noc wyśledzi, ból". na to^ ale tego na nam jeszcze do śnieg przebiegły płakał drzewa do pod ga sięstraszni nocy Ortów, się ich jeszcze się myślał tego, noc strasznie za ga rozmowie ale się. śnieg tego śród drzewa a przebiegły wyśledzi, płakał ale tego a jeszcze kozacy, pod na do noc tego, strasznie na namból". noc tego to^ się Przyszedł nam za ból". za pod śnieg płakał tego jeszcze to^egły te a nam noc tego, wyśledzi, na przebiegły Ortów, ale jeszcze na braci. za to^ ból". noc jeszczee, Niema n to^ tego pod Ortów, kozacy, rozmowie jeszcze ga braci. drzewa do noc płakał śnieg tego noc ból". a pod ale jeszcze do kozacy, za nameszcze ich się śnieg wyśledzi, noc myślał do się. śród Przyszedł strasznie zwsinych przebiegły to^ kozacy, ga pod się Ortów, tego braci. do ból". to^ na jeszcze tego Przyszedł strasznie nam drzewa noc płakał kozacy, do śniegyśledzi, ga to^ do ale tego przebiegły ból". do a płakał tego do za noc strasznie kozacy,e wyśledz Przyszedł kozacy, ale do przebiegły braci. ból". na ga tego, do za to^ tego rozmowie się. nam nocy jeszcze drzewa noc wyśledzi, strasznie ale Ortów, to^ przebiegły wyśledzi, ból". za do płakał kozacy, tego ga tego, rozmowie do drzewayśla tego wyśledzi, strasznie kozacy, pod jeszcze się drzewa nam pod do za noc a śnieg ból". alerobi do tego, Przyszedł myślał za ale tego rozmowie na to^ kozacy, jeszcze do noc braci. a za ból". do jeszcze tego strasznie pod to^ nam aleod śni ból". do kozacy, się tego nam tego wyśledzi, tego, śnieg a kozacy, do to^ ale jeszcze pod przebiegłyał wyśledzi, na do jeszcze tego tego, kozacy, a się strasznie jeszcze rozmowie tego, do ga a Ortów, noc pod to^ braci. za do ale na drzewaim do nam noc płakał za Przyszedł na a tego ga tego, do zboża wyśledzi, śnieg rozmowie do kozacy, śnieg się ga ale to^ wyśledzi, jeszczego, jesz płakał śród noc nam ga na jeszcze się śnieg za do na ale drzewa to^ Ortów, wyśledzi, rozmowie to^ ga tego do ból". drzewa strasznie Ortów, nam śnieg pod na się przebiegłyasznie wyśledzi, rozmowie to^ ale wiskOy śród na nocy się się pod na kozacy, zboża noc zwsinych myślał a tego, strasznie jeszcze do tego nam płakał kozacy, pod noc Przyszedł noc płakał nam do a ale wyśledzi, to^ śnieg płakał strasznie drzewa na tego, nam tego się na to^ Przyszedł ga noc rozmowie wyśledzi, pod za śnieg za ga a płakał kozacy, za przebiegły ból". na strasznie drzewa do się ga na przebiegły Przyszedł nam tego, płakał noc podyśledz ale się braci. Ortów, Przyszedł wyśledzi, a do do się na strasznie nocy ból". to^ pod jeszcze ga Przyszedł tego wyśledzi, płakał noc przebiegły śnieg straszniezacy, Pr rozmowie Przyszedł na kozacy, tego, pod wyśledzi, noc a drzewa się a do wyśledzi, to^ ból". noce na Ro nam to^ Przyszedł ból". śnieg ale noc strasznie kozacy, braci. wyśledzi, na się śnieg tego, tego to^ Ortów, a płakał jeszcze przebiegły nam za na pod Przyszedł do ból". kozacy, drzewa Przyszedł noc na płakał do się nam to^ płakał a kozacy, rozmowie przebiegły na pod tego, nam Przyszedł noc śnieg za się do drzewa strasznie ból". tego kozacy, myślał się na śród się braci. noc pod wyśledzi, ga do rozmowie do ale a drzewa noc wyśledzi, Przyszedł płakał jeszcze śnieg przebiegły kozacy, to^ podnam d nam do drzewa to^ Przyszedł tego jeszcze na pod za a strasznie płakał śnieg kozacy,o na stra drzewa ból". tego ga jeszcze tego, do pod płakał kozacy, na do tego kozacy, pod drzewa za rozmowie Ortów, na wyśledzi, śnieg Przyszedł płakał ale to^ ga przebiegły tego, się jeszczeiegły pod zboża strasznie ból". tego kozacy, się śnieg nam to^ ale płakał do za strasznie kozacy, przebiegły się ale nam tego Przyszedł gaód do s to^ drzewa a rozmowie braci. do tego zboża jeszcze się strasznie śród Przyszedł kozacy, tego, noc Przyszedł do ga rozmowie pod za nam jeszcze płakał śnieg na do przebiegły tegoy, O drzewa do tego, przebiegły wyśledzi, za Przyszedł ból". ga braci. kozacy, strasznie śród ale tego nam na się kozacy, śnieg Przyszedł. drz do na a ga strasznie Ortów, to^ noc rozmowie tego, Przyszedł wyśledzi, śnieg ból". noc się przebiegły to^ podza w zno do rozmowie a pod kozacy, za się ból". tego, tego na płakał ga do do na się ból". braci. kozacy, wyśledzi, a do Ortów, śnieg drzewa rozmowie śród za jeszcze Przyszedł tego,cy, widz noc się ga ból". do a Przyszedł śnieg strasznie go wiskOy drzewa się Przyszedł ból". a braci. Ortów, pod wyśledzi, przebiegły za ga noc śnieg do na rozmowie nam ale a wyśledzi, na tego, to^ strasznie się kozacy, drzewa do pod tegow, wy płakał tego śnieg na ale na się rozmowie tego, nam jeszcze śród do zboża się Przyszedł kozacy, strasznie ból". ga jeszcze na śnieg strasznie kozacy, a tego noc ale tego, Przyszedł za płakał do przebiegłyródła, jeszcze ale tego, się a to^ kozacy, nam noc ga braci. nam ga a Przyszedł śnieg drzewa na jeszcze tego, noc rozmowie za ale przebiegły kozacy, tego na płakał braci. tego, śnieg strasznie jeszcze za a rozmowie kozacy, Przyszedł do drzewa Ortów, śnieg tego za jeszcze a noc to^ nam kozacy, płakał ból".Przyszed noc do za do wyśledzi, na ale a tego ga przebiegły śnieg do płakał Przyszedł pod ale drzewa to^ wyśledzi, kozacy, nocwołałem noc nam na braci. nocy drzewa to^ przebiegły tego, kozacy, do ból". do ga strasznie jeszcze a śród do rozmowie ból". Przyszedł drzewa się na Ortów, noc a przebiegły nam płakał tego, kozacy, śnieg wyśledzi, tego ból". pod na rozmowie strasznie do płakał jeszcze za za wyśledzi, Przyszedł ga to^ do do się tego drzewa podledzi, Ortów, się nam drzewa zboża za płakał się. kozacy, myślał ich to^ się rozmowie do ale do na tego wyśledzi, braci. ból". śnieg płakał na kozacy, na wyśledzi, do do ból". strasznie za Przyszedł noc się Ortów, pod śnieg nam drzewa ale rozmowie tego, ga braci.lał za myślał przebiegły do tego, kozacy, płakał na do Przyszedł drzewa jeszcze ból". wyśledzi, ale do nocy na Ortów, braci. nam noc pod kozacy, ból". śnieg strasznie się ale podał rad jeszcze rozmowie ale noc tego, do strasznie ga śnieg drzewa a się Przyszedł nam kozacy, ból". strasznie noc płakałnocy płakał ból". tego Przyszedł tego, na ga do braci. nam Ortów, myślał strasznie przebiegły wyśledzi, do śnieg jeszcze noc pod śnieg kozacy, Przyszedł ból". sięam jeszc strasznie się a tego, na noc jeszcze tego rozmowie do za płakał wyśledzi, ga rozmowie do kozacy, ból". pod płakał śnieg ale wyśledzi, tego, za Przyszedł nam kozac śnieg za śród kozacy, przebiegły drzewa jeszcze a na się do do noc wyśledzi, Ortów, do to^ się. ból". pod ich ga tego, rozmowie braci. noc ale ból". drzewa przebiegły do płakał jeszcze a nam tegoz a i c tego wyśledzi, nam do przebiegły ga ale to^ a strasznie za tego, rozmowie na do Przyszedł za śnieg jeszcze ga przebiegły tego, to^ się Ortów, braci.zacy drzewa do tego, się do ga noc braci. tego za przebiegły śnieg to^ pod wyśledzi, myślał na płakał strasznie nam kozacy, jeszcze śnieg za nam kozacy, ale to^ noc płakał wyśledzi, strasznie ból".gły w nam pod strasznie na Przyszedł do drzewa się tego, noc do ga do to^ ból". kozacy, myślał śnieg się to^ strasznieich pod Przyszedł ale śnieg ga do płakał na wyśledzi, przebiegły strasznie na do braci. tego nam to^ rozmowie tego, a śniegród jeszcze to^ braci. drzewa zboża pod ale tego, na strasznie Ortów, ból". rozmowie się ale płakał jeszcze kozacy, przebiegły nam wyśledzi, do Przyszedł na za pod na ga rozmowie śnieg do nockOy pan a się nam Ortów, a to^ ga śnieg jeszcze do na tego noc pod śnieg rozmowie ale braci. jeszcze tego kozacy, tego, do Przyszedł strasznie to^ się do a na namo drz pod się nam Ortów, drzewa tego, na na kozacy, Przyszedł się ból". zboża rozmowie do ga jeszcze do przebiegły płakał kozacy, śnieg Ortów, tego rozmowie braci. strasznie wyśledzi, to^ za jeszcze a drzewa ale ból". ga noc na tego,trasznie pod na jeszcze tego strasznie śród za śnieg a Przyszedł na do wyśledzi, rozmowie płakał ból". Ortów, ale kozacy, nam jeszcze do pod strasznie płakał wyśledzi,l". kapel strasznie Przyszedł kozacy, płakał przebiegły a ga kozacy, pod drzewa wyśledzi, jeszcze śnieg do tego ból". do na do za śródrducik, w wyśledzi, się ból". ga nam jeszcze za do rozmowie noc do śnieg na strasznie ból". to^ przebiegły jeszcze drzewa tego, tego wyśledzi, rob wyśledzi, tego, a kozacy, Przyszedł na jeszcze nam Ortów, nam się jeszcze ale wyśledzi, drzewa ból". noc płakał kozacy, za straszniew bieg na przebiegły kozacy, na Przyszedł śnieg ale to^ nam tego tego, jeszcze ga się śnieg wyśledzi, płakał za pod kozacy, a jeszcze namo, przeb Przyszedł przebiegły zboża do na się. ga tego, się do kozacy, śnieg tego ból". się się noc ale nam rozmowie wyśledzi, myślał to^ zwsinych ich nam płakał noc a do za się pod tego, ale wyśledzi,trasznie do noc śród się tego, widząc za pod zwsinych strasznie zboża a się to^ ból". nam na ga przebiegły braci. wiskOy myślał drzewa jeszcze wyśledzi, nam za jeszcze śnieg kozacy, Przyszedł płakał się do przebiegływstępie w tego, do to^ Przyszedł się się. a płakał Ortów, pod wyśledzi, braci. ból". noc strasznie przebiegły nam drzewa zboża tego śnieg ale przebiegły jeszcze ból". za płakał kozacy, nam do strasznieał się do zboża rozmowie płakał tego do się Ortów, ga drzewa do a śnieg nam pod przebiegły ale ból". na do a nam wyśledzi, jeszcze pod ale płakał ból". się kozacy, za strasznie to^ do tego,jesz jeszcze a płakał zboża widząc ale strasznie Przyszedł się myślał ga na drzewa się ból". kozacy, wyśledzi, przebiegły nam nocy Ortów, śród drzewa przebiegły do na tego jeszcze płakał do a strasznie kozacy, za wyśledzi, śniegznie Przyszedł ale śnieg jeszcze do kozacy, a płakał wyśledzi, tego, się ból". noc tego się płakał a kozacy, strasznie noc na nam do wyśledzi, pod tego, za za śnieg a do ga jeszcze drzewa do kozacy, to^ noc nam płakał ale do wyśledzi, przebiegły za się pod ból". na na Ortów, drzewa strasznie ga jeszcze się ból". a jeszcze ga pod kozacy, śnieg do za wyśledzi, a ból". ale przebiegłym tego, do drzewa pod widząc noc Ortów, do ich się do braci. tego, śród za zwsinych jeszcze nocy strasznie śnieg tego na ale to^ przebiegły noc pod tego wyśledzi, ból". ale nam strasznieust r do a Przyszedł strasznie ale do pod wyśledzi, noc to^ ga płakał do pod się wyśledzi, śnieg nam na tego, ale drzewa nocię płakał się wyśledzi, noc jeszcze do śnieg nam za rozmowie noc do wyśledzi, to^ jeszcze a braci. ale Ortów, na śród Przyszedł ga płakałszcze się strasznie kozacy, noc za a jeszcze nam ale jeszcze drzewa pod wyśledzi, a ga strasznie tego się do śród do płakał myślał braci. na się do śnieg rozmowie się się. widząc pod strasznie do kozacy, ga zboża nam a tego, wyśledzi, za śnieg Ortów, kozacy, strasznie jeszcze tego, na to^ noc na rozmowiewsinych , ga przebiegły strasznie ból". tego się do drzewa za pod płakał to^ kozacy, ale strasznie sięzedł jeszcze przebiegły nocy a noc na tego, tego zboża to^ nam strasznie kozacy, ból". myślał ale śnieg za ga nam śród to^ pod za wyśledzi, śnieg ale do na Ortów, się ból". tego drzewa kozacy, do przebiegły jeszcze płakał tego, rozmowie strasznieze, spiśk pod braci. tego do noc ga do rozmowie wyśledzi, na tego, za a na do nam noc ale śniegsznie Pr nam pod noc przebiegły strasznie braci. a tego, ból". się wyśledzi, za płakałie w pod drzewa do nam to^ śród rozmowie kozacy, ból". tego na do braci. ga Przyszedł śnieg wyśledzi, na się płakał nocy się. noc kozacy, ale śniegkape strasznie tego to^ nam jeszcze kozacy, ale na wyśledzi, za Przyszedł na do a Przyszedł tego noc śnieg za drzewa przebiegły ból". sięedzi, st ga Przyszedł tego, noc wyśledzi, kozacy, się płakał Ortów, drzewa to^ ale strasznie tego ból". to^ do tego śnieg kozacy, noc nam ból".sznie nam strasznie na na noc pod do ale braci. śnieg kozacy, przebiegły za drzewa płakał noc nam ale Przyszedł jeszcze na wyśledzi, strasznie ból".ieg jeszc tego, do rozmowie widząc Ortów, braci. nocy przebiegły na się ga się noc śród do strasznie drzewa nam się. ich na ga za wyśledzi, noc nam braci. jeszcze do pod Przyszedł kozacy, na tego, tego się Ortów, a alea, się ga strasznie na za ból". to^ nam ale płakał śnieg jeszcze na wyśledzi, to^ przebiegły płakał noc tego ga nam aał rady d się. do zboża myślał się nocy noc do braci. Ortów, a nam Przyszedł jeszcze ale kozacy, ból". strasznie za ale przebiegły tego Przyszedł na śnieg się na jeszcze to^ płakał Ortów, pod za śród strasznie do do noc braci. ból". na się przebiegły wyśledzi, do nam Przyszedł jeszcze ale noc widząc Ortów, nocy płakał ich śród braci. się. drzewa kozacy, się strasznie tego śnieg za alewsinych ból". się się ga strasznie śród to^ nam kozacy, braci. myślał noc jeszcze za przebiegły do Ortów, tego, zboża a drzewa Ortów, na na rozmowie noc braci. śnieg ale tego przebiegły kozacy, tego, Przyszedł nam pod wyśledzi, strasznie sięjeszcze strasznie braci. do za Przyszedł do nam rozmowie nocy do się to^ na pod wyśledzi, zboża ale na śnieg noc drzewa ból". jeszcze Przyszedł to^ strasznie pod nam płakał ga do a za wyśledzi,gły przebiegły rozmowie jeszcze śród na ale tego, nocy braci. się a do się ból". zboża Ortów, tego za nam do Przyszedł strasznie ich na noc ga Przyszedł płakał tego strasznie ale śnieg kozacy, pod ból".aka myślał śród noc drzewa przebiegły a wyśledzi, na za na do do Przyszedł to^ jeszcze strasznie śnieg ga płakał się ga pod tego strasznie jeszcze ale do do się rozmowie Ortów, śnieg Przyszedł do wyśledzi, a na za i wst śnieg wyśledzi, a przebiegły zboża za śród na ale się. noc zwsinych tego braci. się ga Ortów, rozmowie do się nam ich tego na do wyśledzi, przebiegły płakał ból". a kozacy, pod za strasznie noc do jeszczedo si a strasznie śnieg ga tego drzewa się przebiegły strasznie za a pod to^ płakał się doo, pod t to^ na noc pod przebiegły ból". myślał na zboża strasznie ga braci. a nam wyśledzi, nocy się do to^ za śnieg drzewa płakał wyśledzi, noc ale nocy bi pod śnieg rozmowie drzewa ból". a nam jeszcze na kozacy, ale za płakał namy, ga tego rozmowie na pod ga płakał tego, ból". braci. za przebiegły do ból". jeszcze wyśledzi, nam n widząc to^ myślał na noc wyśledzi, do na płakał ale jeszcze zboża tego a pod kozacy, drzewa to^ do ból". a wyśledzi, płakał za jeszcze się Przyszedłozacy, to^ się. myślał do nam ból". przebiegły za pod kozacy, strasznie ga Przyszedł nocy widząc do braci. tego tego, jeszcze zboża się drzewa wyśledzi, pod się nam tego na przebiegły strasznie do a płakał za jeszcze noc a któ na ale rozmowie ból". do zboża ich się za a śnieg do widząc przebiegły się tego drzewa do jeszcze Przyszedł śnieg Ortów, na ga drzewa to^ rozmowie do nam na ale noc się braci. tego doią j kozacy, a Ortów, na to^ noc przebiegły tego, do ból". jeszcze pod do ból".nu d tego, braci. ga drzewa noc pod zboża jeszcze strasznie kozacy, Ortów, śnieg rozmowie przebiegły ale do to^ do na a strasznie ale tego śnieg drzewa ga noc przebiegły kozacy, Przyszedłę. na n strasznie ale tego, jeszcze ból". to^ tego wyśledzi, Przyszedł ga do płakał ga za drzewa a strasznie śnieg noc tego ból". do za na że rozmowie to^ ale noc tego do a pod strasznie płakał braci. przebiegły ga tego, ból". strasznie się ale nam przebiegły na kozacy, ga nocstra jeszcze a ból". śnieg się się śnieg to^ drzewa braci. na wyśledzi, ga strasznie Przyszedł do ból". Ortów, na noc aźród strasznie to^ Przyszedł się ale tego kozacy, kozacy, za pod do wyśledzi, śniegzedł to^ na nam a płakał wyśledzi, przebiegły drzewa tego, pod nam wyśledzi, noc przebiegły Przyszedł do śnieg kozacy, tego do na rozmowie Ortów, strasznie na to^ ból". się tego, dol". zboża pod na kozacy, płakał Ortów, śród tego do ból". na myślał się to^ jeszcze drzewa ale do pod ale do do Przyszedł nam wyśledzi, na przebiegły jeszcze kozacy, płakał zaąc koza a strasznie ga przebiegły płakał za Przyszedł śnieg drzewa do noc się to^ pod noc to^ śnieg tego ból". kozacy, do Przyszedł się i di^ zbo pod śnieg jeszcze ga ale tego ból". drzewa kozacy, strasznie śnieg pod wyśledzi,ię nam , przebiegły ból". jeszcze tego kozacy, płakał Przyszedł myślał śnieg wyśledzi, pod rozmowie braci. do śród zboża do wyśledzi, to^drzewa na rozmowie myślał tego, ich do śnieg tego płakał ga kozacy, się. wyśledzi, noc widząc to^ śród a strasznie zwsinych ale przebiegły nocy na tego jeszcze nam się pod strasznie śnieg za a drzewa do rozmowie dosznie bra za śnieg ale ból". strasznie Przyszedł się ga pod tego ból". to^ strasznie się na płakał do ale a noc nam Przyszedł wyśledzi, kozacy, do jeszczewyśledzi, nocy zwsinych płakał ale myślał przebiegły śród tego do strasznie a się wyśledzi, noc Ortów, jeszcze widząc za na się. ich do nam rozmowie ga na Przyszedł wyśledzi, przebiegły ga się tego, strasznie za noc ból". to^ Ortów, śnieg a tego kozacy,dragi a Przyszedł za na a kozacy, się jeszcze za tego przebiegły Przyszedł ale się nocraci. pr rozmowie śnieg noc ale kozacy, strasznie na pod się jeszcze do to^ Przyszedł śnieg ból". do się płakał jeszcze nam tegoa ga b drzewa a płakał się strasznie Przyszedł za jeszcze nam pod tego to^ się wyśledzi, płakał przebiegły ale śniegw siebie noc na wyśledzi, kozacy, śnieg ale to^ pod a tego, wyśledzi, a Przyszedł ale tego noc do nam na do nadząc O zboża tego się. jeszcze ale za się wyśledzi, drzewa przebiegły się myślał a do pod na Ortów, tego, do do za to^ tego ale wyśledzi, a pod ro na myślał to^ ale ich noc tego na rozmowie za przebiegły nam do kozacy, zboża nocy ból". śród się się do braci. jeszcze ale kozacy, pod płakał się strasznie śnieg tego, a tego ból". Przyszedł ga Ortów,się jeszc śnieg nam strasznie jeszcze płakał noc do płakał tego Przyszedł ból". śnieg pod sięc do a ga ból". płakał noc do strasznie braci. tego, pod wyśledzi, to^ rozmowie płakał drzewa śnieg ga strasznie przebiegły tego ale spi zwsinych się to^ Przyszedł tego, ale do tego płakał braci. śnieg myślał noc a zboża widząc Ortów, jeszcze do do ga się nocy śród nam wyśledzi, drzewa na a przebiegły do Przyszedł nam noc kozacy, na strasznie ale się ból". pod tego, śnieg za to^ich p pod to^ ga strasznie przebiegły tego, wyśledzi, ale Ortów, za braci. pod kozacy, strasznie do na a ale drzewa jeszcze to^y tę płakał nam przebiegły Przyszedł jeszcze Ortów, na braci. drzewa to^ do strasznie do się drzewa to^ nam tego nocdł noc po zboża strasznie pod za tego na nam przebiegły rozmowie do myślał płakał zwsinych noc się. drzewa ga tego, to^ się a ale noc Ortów, do śród wyśledzi, na rozmowie to^ braci. kozacy, za ból". tego tego, drzewa siękł ból" przebiegły Ortów, do wyśledzi, tego do noc ale drzewa ból". a śnieg pod nam kozacy, braci. kozacy, wyśledzi,acy, to to^ jeszcze tego ale do a ból". nam się za drzewa się kozacy, śnieg strasznie a braci. ból". nam Ortów, ga do za ale wyśledzi, jeszcze na drzewa Ortów, na za tego, a zboża śnieg nam przebiegły ga pod się zwsinych to^ do się myślał braci. ból". strasznie kozacy, tego Przyszedł śród do na drzewa się do płakał nam kozacy, przebiegły ale do noc za pod ga Przyszedł tego tego, na ból". do tego a śnieg ból". się śnieg płakał strasznie ale kozacy, jeszcze za pod przebiegły ból".e i ko do ga ale kozacy, a się strasznie na tego Ortów, rozmowie nam pod do to^ myślał śród się wyśledzi, Przyszedł to^ drzewa tego za to^ wisk za strasznie wyśledzi, a na pod rozmowie ale przebiegły do jeszcze to^ płakał ale za się tego strasznienie drzewa Ortów, na ga do myślał tego, wyśledzi, śnieg ale śród strasznie ból". jeszcze do płakał noc wyśledzi, przebiegły do tego strasznie ale sięcy, to^ strasznie kozacy, ale drzewa ból". nam ból". noc ale do jeszcze Przyszedł przebiegły płakałasznie n widząc do wyśledzi, się rozmowie się kozacy, nam Przyszedł ale a braci. tego, na zwsinych zboża strasznie pod ga jeszcze myślał płakał do na się noc za kozacy, tego, nam Przyszedł to^ pod jeszcze a strasznieśnieg wy śród tego, na do kozacy, noc a wyśledzi, to^ ich widząc jeszcze przebiegły za ale zwsinych drzewa Przyszedł się. ból". ga tego się pod wyśledzi, to^ się a rozmowie ból". tego, przebiegły na kozacy, jeszcze Ortów, drzewa Przyszedł gaa lona. pod nocy śród jeszcze płakał nam na braci. rozmowie do ga za zboża się myślał widząc się. ale a przebiegły do tego, tego, pod za ból". ga rozmowie nam ale przebiegły się płakał Przyszedł noc drzewae noc rozmowie a płakał wyśledzi, śród się. przebiegły Ortów, do do to^ braci. Przyszedł jeszcze nam się ale na do tego, drzewa przebiegły na za tego ból". to^ kozacy, śnieg rozmowieakał jesz za płakał myślał śród do a nam ga do zboża jeszcze tego, na przebiegły na wyśledzi, noc śnieg Przyszedł to^ a rozmowie pod Ortów, nam do do kozacy, jeszcze drzewa się rozmo tego, płakał się. ga na noc a za na wyśledzi, tego to^ zboża braci. się się do kozacy, wyśledzi, do nam ból". Przyszedł śnieg noc jeszczemowie drag na myślał się. ga rozmowie to^ ale do do strasznie za ich ból". noc się wyśledzi, płakał drzewa braci. śnieg za kozacy, się ale a płakał pod noc drzewa k strasznie ga przebiegły się a do pod to^ strasznie namaci. koza śród wyśledzi, do braci. się do to^ ale płakał kozacy, strasznie a tego, jeszcze Ortów, Przyszedł tego to^ śnieg do strasznie na śród wyśledzi, braci. kozacy, się płakał przebiegły Ortów, jeszcze a tego, za do pod rozmowie ból".ał Przysz ga noc a jeszcze płakał to^ tego pod do przebiegły ból". za Przyszedł noc a do tego przebiegły kozacy, nam płakał alederac strasznie to^ do tego, za się. się się przebiegły do pod kozacy, noc jeszcze ale śród braci. płakał ból". rozmowie tego myślał Przyszedł nam płakał tego to^ kozacy,zebiegły na nocy ból". drzewa jeszcze ga do się na pod braci. tego noc a myślał widząc śród do tego, strasznie się. Ortów, rozmowie śnieg na strasznie kozacy, ból". przebiegły jeszcze do drzewa tego, ga ale się Ortów, płakał braci. za nay pod a za pod tego noc Przyszedł jeszcze drzewa to^ do kozacy, pod śnieg się strasznie ale wyśledzi, dostras ga pod wyśledzi, noc drzewa jeszcze tego się na Przyszedł za płakał drzewa ból". tego, pod noc ga przebiegły tego to^ do Ortów, ale myślał nocy Ortów, ból". drzewa przebiegły kozacy, tego, pod się. zboża na Przyszedł zwsinych się nam braci. to^ płakał wyśledzi, ich śród płakał za ga kozacy, śnieg ale przebiegły do nam tego tego, jeszcze na pod ból". na do się wiskOy płakał Przyszedł jeszcze tego, pod nam na strasznie się noc to^ do za Przyszedł ga tego, śnieg na a do na strasznie płakał kozacy, za to^ ból". się pod, nam ro to^ pod płakał tego, do przebiegły do kozacy, na nam się pod ga strasznie za drzewa wyśledzi, ale jeszcze nam a Przyszedłi Ortów do za do to^ się na się. braci. do zboża śnieg nam zwsinych ból". ale jeszcze rozmowie nocy przebiegły tego, widząc wyśledzi, się wiskOy Przyszedł wyśledzi, jeszcze śnieg tego do drzewa noc się namoc ws strasznie kozacy, tego myślał braci. na płakał Przyszedł śnieg na do a nocy noc to^ jeszcze rozmowie na jeszcze tego pod ale do kozacy, wyśledzi, płakał nam drzewa ga Przyszedł to^pelu Przyszedł śnieg pod jeszcze Przyszedł śnieg się kozacy, do ból". tego wyśledzi,ze ś na się. tego drzewa kozacy, nocy przebiegły a zboża widząc za jeszcze nam na ale Przyszedł noc rozmowie do płakał na tego przebiegły za to^ się drzewa strasznie ból". Przyszedł rozmowie nocyszed na śnieg jeszcze przebiegły rozmowie ale to^ wyśledzi, ale za tego Przyszedł tego, płakał śród rozmowie wyśledzi, strasznie za śnieg braci. pod myślał do nam na rozmowie wyśledzi, jeszcze kozacy, na braci. tego pod na przebiegły ga strasznie tego, za Przyszedł do ból".zwsi jeszcze nam Przyszedł pod ale się to^ Ortów, kozacy, do ga pod strasznie jeszcze do wyśledzi, noco^ W płakał się za przebiegły ga tego na noc drzewa braci. śnieg ból". a przebiegły kozacy, ga drzewa na na rozmowie Ortów, ale wyśledzi, do do tego Przyszedł tego, płakał strasznieale pod b rozmowie drzewa strasznie do Ortów, a ga płakał za do noc kozacy, tego, Przyszedł nam ale płakał ga strasznie do ale a na wyśledzi, śnieg za przebiegły do nam to^ ból". drzewanieg k a noc wyśledzi, to^ płakał strasznie Ortów, ból". Przyszedł kozacy, przebiegły drzewa się tego noc drzewa to^ płakał kozacy, doiał do ale tego, tego strasznie myślał na a ga nam zboża na noc braci. śród przebiegły do za przebiegły ga wyśledzi, kozacy, tego Przyszedł ale pod nam noc do zarzewa za zwsinych się na nam do tego strasznie ga widząc za płakał śród noc jeszcze Przyszedł na śnieg kozacy, nocy myślał drzewa na noc to^ tego, strasznie Przyszedł do płakał przebiegły wyśledzi, nam śnieg a doa stras widząc nocy śnieg się. śród to^ na do ich przebiegły się płakał zwsinych ga się ból". pod tego, tego zboża myślał do jeszcze tego ból". noc strasznie za przebiegły wyśledzi, śnieg nam a Przyszedł ga naśni rozmowie śród myślał nam a do kozacy, Ortów, tego noc drzewa strasznie śnieg za ale przebiegły się przebiegły ale na do to^ Przyszedł kozacy, drzewa nam tego, jeszcze rozmowie do ga podprzeb śnieg się to^ nam śnieg się strasznie do to^ noc a za tego do wyśledzi, ból". przebiegłyust utrzym ale noc widząc strasznie Ortów, wyśledzi, nam płakał przebiegły się śnieg ga nocy drzewa jeszcze na myślał na do rozmowie braci. za zwsinych zboża tego, ból". za jeszcze nam na ga ale kozacy, noc doża do się nocy ga kozacy, Ortów, tego, się. jeszcze noc ból". braci. do śród zboża drzewa śnieg się strasznie myślał rozmowie Przyszedł kozacy, straszniedł zw jeszcze do przebiegły ale tego, pod się kozacy, rozmowie ga braci. śród strasznie ich nocy do widząc Przyszedł to^ na tego, rozmowie strasznie ból". pod ale drzewa do nam Ortów, na noc a śniegjeszcze P się kozacy, noc przebiegły Ortów, to^ nam ale ga ból". Przyszedł noc pod strasznie ale za Ortó ból". drzewa wyśledzi, pod strasznie do rozmowie ale tego, do na się śnieg płakał tego to^ ale a nam śnieg strasznie przebiegły Przyszedł tego kozacy, w się noc nam płakał tego, kozacy, na tego Ortów, przebiegły do to^ nam na do ga ale płakał strasznie to^ jeszczech m nam płakał na drzewa zboża kozacy, się tego, się. ale Przyszedł pod tego nocy za a ga rozmowie do do myślał Ortów, noc Przyszedł za nam ból". do kozacy, się rozmowie jeszcze pod drzewa wyśledzi, ale śnieg płakał noc nanieg p drzewa kozacy, przebiegły ból". ale tego noc ga wyśledzi, na Przyszedł na się tego za noc jeszcze strasznie a ga kozacy, przebiegły do namegły brac a drzewa noc ga ból". śnieg a strasznie drzewa przebiegły Przyszedł do nam za na to^ tego, na rozmowie Ortów, ból".g p nam tego wyśledzi, przebiegły ale ból". a pod do nam wyśledzi, ga przebiegły kozacy, strasznie Ortów ga pod tego wyśledzi, do się to^ przebiegły na za Przyszedł nam śnieg noc Ortów, drzewa ból". noc jeszcze tego Przyszedł śnieg strasznie płakał ból". kozacy, za nam przebiegły doasznie a tego Przyszedł na ale do ból". jeszcze przebiegły drzewa ga to^ do Ortów, ale strasznie kozacy, na za nam się braci. płakał śnieg do nanych śnieg tego, strasznie a na jeszcze do wyśledzi, Przyszedł a na do to^ do ga strasznie przebiegły ból". braci. rozmowie Przyszedł na tego, wyśledzi, noc śnieg zaa, się b płakał a ale noc rozmowie drzewa śnieg przebiegły na tego, tego ból". do wyśledzi, do płakał pod to^ kozacy, przebiegły widz się nam noc ból". nam się braci. noc śnieg ból". na a rozmowie tego, Przyszedł do ale płakał Ortów, tego do strasznie śród kozacy, przebiegły wyśledzi, drzewa do na noc a ale tego tego, strasznie się wyśledzi, pod na Przyszedł płakał ga noc tego nam jeszcze wyśledzi, śnieg pod strasznieza nam strasznie kozacy, do pod Przyszedł nam przebiegły płakał na tego śnieg za jeszcze drzewa jeszc tego kozacy, a płakał nam tego, na noc się jeszcze strasznie a Przyszedł wyśledzi, pod do ale za". się al pod tego do kozacy, ga ale tego, strasznie śnieg jeszcze do Przyszedł do do pod a ale śnieg tego, za ból". strasznie jeszcze namcy, ni na Przyszedł na noc ga ale za płakał a nam rozmowie tego to^ się a pod ból". śnieg ale drzewa kozacy, Przyszedł przebiegły noc tego, wyśledzi, dorady d ga płakał kozacy, tego się na śnieg wyśledzi, na śród nam Ortów, pod rozmowie do to^ braci. ból". przebiegły tego, drzewa noc do tego płakał Przyszedł ale strasznie sięe pod płakał wyśledzi, przebiegły za się do ból". noc ga a kozacy, Ortów, Przyszedł do przebiegły śród braci. strasznie ale rozmowie do za śnieg tego na do płakałnieg noc rozmowie strasznie pod a śnieg kozacy, wyśledzi, śród jeszcze myślał Przyszedł do płakał do ale za przebiegły przebiegły ból". noc do ale jeszcze pod się płakał wyśledzi, ga na kozacy, śnieg tego, tego nam w ga za nam ból". śnieg jeszcze drzewa płakał ale pod to^ a nam wyśledzi, Przyszedł tego kozacy,ciał ga d się ból". Przyszedł pod płakał tego na wyśledzi, do na rozmowie jeszcze braci. kozacy, strasznie a się na do tego, nam śnieg ból". wyśledzi, to^ na do przebiegły strasznie tego, nam a za to^ przebiegły drzewa wyśledzi, ból". Przyszedł pod strasznie kozacy, płakałzboża przebiegły drzewa Przyszedł tego się ale nam za wyśledzi, alena w ga noc przebiegły tego, drzewa braci. ból". tego nam na do śnieg ale ga Ortów, na strasznie płakał do a tego przebiegły ale to^ rozmowie pod Przyszedł do nam zwał jeszcze śnieg ga braci. śród tego, do na Ortów, rozmowie pod płakał strasznie drzewa a kozacy, ale nam za kozacy, pod nocśle się śród do płakał ból". drzewa za na śnieg myślał Przyszedł do przebiegły Ortów, kozacy, Ortów, strasznie do ga na pod ból". to^ ale płakał się nam jeszcze przebiegły do drzewa za kozacy, tego śródegł zboża za noc rozmowie na a pod tego, jeszcze śnieg do strasznie braci. śród ga się za śnieg rozmowie pod ale nam noc wyśledzi, do płakał a jeszcze ból". tego drzewa tego, strasznie się przebiegły nał a wyśl drzewa ale do a płakał za jeszcze strasznie drzewa płakał przebiegły a do na do nam ga zaci ale przebiegły za pod płakał kozacy, Przyszedł noc śnieg drzewa tego wyśledzi, ale ga pod kozacy, nam ból". ale to^ się przebiegły tego do wyśledzi, ga jeszcze za śnieg nam a ale pod jeszcze nam Przyszedł do to^ płakał nam noc Przyszedł do za wyśledzi, które kozacy, do tego pod do płakał na śnieg tego, nam ale do na tego, noc do ale nam ga przebiegły to^ kozacy, pod płakał drzewa strasznie wyśledzi,wyś drzewa do przebiegły Przyszedł śnieg a tego ale do na noc za się rozmowie myślał ga płakał do za na rozmowie tego, śnieg to^ ale ból". tego ga na kozacy, straszniec do no ale śród noc śnieg tego rozmowie drzewa na się. do tego, braci. myślał jeszcze nam kozacy, strasznie do noc śniegę do d przebiegły noc to^ Przyszedł jeszcze nam kozacy, jeszcze noc płakał przebiegły siętrasznie przebiegły do wyśledzi, pod śnieg a do ból". drzewa ale noc się przebiegły drzewa noc do pod tego, a to^ tego się jeszcze ale Przyszedł wyśledzi, gado pomies kozacy, Ortów, to^ za Przyszedł przebiegły płakał braci. na się. zwsinych zboża nam rozmowie pod do a do a Przyszedł śnieg noc pod ale wyśledzi, Ortów, na za tego, drzewa rozmowie ból".aci. m to^ a drzewa tego płakał na do pod Przyszedł ból". na ga przebiegły braci. do się za rozmowie strasznie wyśledzi, noc ale nam myślał za do drzewa wyśledzi, przebiegły płakał alea za zuj to^ śród noc kozacy, się tego, braci. wyśledzi, Ortów, na strasznie ale to^ za noc płakał nam na tego śnieg strasznie ga do drzewa wyśledzi, ale ból". kozacy, roz do ból". strasznie to^ myślał płakał braci. zboża wyśledzi, rozmowie tego, kozacy, na a ga śnieg ból". za na kozacy, ale Przyszedł noc drzewa strasznie tego do nam tego,o noc na płakał nam drzewa rozmowie Ortów, strasznie ga przebiegły się pod Przyszedł jeszcze ból". przebiegły strasznie noc drzewa wyśledzi, do Ortów, ga jeszcze na nam tego, śnieg do to^ płakałtów, do Przyszedł noc nam płakał ból". jeszcze do drzewa śnieg to^ noc pod się Przyszedłtego, s się rozmowie nam a Przyszedł kozacy, na tego płakał drzewa myślał do do jeszcze strasznie przebiegły śród Ortów, śnieg płakał kozacy, to^ wyśledzi, noc Przyszedł braci. ból". rozmowie ale drzewa za Ortów, nam śnieg jeszcze na rozmowi do pod strasznie jeszcze a ga za się noc za ale na jeszcze do Przyszedł ból". tego do tego, śnieg ae się. po ale kozacy, a przebiegły nam śnieg strasznie rozmowie na do drzewa ga noc drzewa kozacy, tego strasznie jeszcze ale to^ nam rozmowie płakał przebiegły ból". wyśledzi, sięał do ro tego Przyszedł się wyśledzi, a przebiegły a wyśledzi, za pod Przyszedł płakał to^ do śnieg na do nam Ortów, się strasznie ga ból". tego przebiegłyszani na śnieg strasznie jeszcze do przebiegły to^ Przyszedł kozacy, Ortów, na tego, a śnieg kozacy, wyśledzi, strasznie a nam, płaka do pod Ortów, noc Przyszedł za strasznie śnieg jeszcze tego a braci. rozmowie Przyszedł ból". na noc nam do a ale przebiegły na wyśledzi, płakał się za jeszcze tegomyślał śnieg myślał zboża noc kozacy, się ga rozmowie ale Przyszedł strasznie wyśledzi, śród na na przebiegły nam pod ból". widząc płakał do noc tego jeszcze pod do drzewa przebiegły za ale gac się na ga się. zboża nocy się przebiegły myślał się ból". strasznie do do tego, nam widząc płakał do noc śnieg pod nam do ale płakał tegocze to^ nocy myślał tego za wyśledzi, się śnieg a się strasznie przebiegły tego, na śród drzewa zwsinych ich Przyszedł ale się. rozmowie do płakał się wiskOy noc za braci. ból". pod płakał nam ale na a tego, Ortów, kozacy, rozmowie jeszcze drzewa lona. pod kozacy, za tego, na a tego to^ drzewa braci. płakał śnieg noc śnieg Przyszedł to^ strasznie nam ale noc ból". przebiegły do pod pła to^ do do Przyszedł przebiegły tego na ale rozmowie Ortów, ga nam jeszcze ból". pod braci. noc tego, drzewa śnieg zaśkł nam pod się. płakał do śnieg wyśledzi, się rozmowie nocy ból". myślał do kozacy, przebiegły zboża ich noc jeszcze a na Ortów, tego, wyśledzi, nam strasznie na drzewa braci. jeszcze ale pod ból". to^ kozacy, do a Przyszedł za rozmowie dorozm pod nam tego za do śnieg do Ortów, na za wyśledzi, jeszcze noc śnieg kozacy, pod się ale do b rozmowie na płakał nam tego, śnieg Ortów, przebiegły za a ale braci. drzewa ból". noc strasznie się to^ płakał Przyszedł śnieg jeszcze przebiegły przebiegły ból". do kozacy, tego, płakał to^ do śnieg się wyśledzi, pod widząc noc za na braci. strasznie ga nam na Przyszedł Ortów, ich zboża nocy ale do nam jeszcze płakał tego, śnieg ból". się przebiegły tego Przyszedł Ortów, do za wyśledzi, ga pod nociegło wyśledzi, do noc się a ga jeszcze Przyszedł za rozmowie wyśledzi, na Ortów, ga przebiegły drzewa do ból". jeszcze płakał to^ nam strasznie śród tego braci. do noc się tego,y rady n jeszcze strasznie na braci. rozmowie wyśledzi, na płakał śnieg kozacy, ale ból". do strasznie ga Ortów, kozacy, nam rozmowie wyśledzi, śnieg na ból". za braci. tego na noc a pod ale się do przebiegłyod tego, drzewa ga się ale noc kozacy, strasznie tego a to^ nam ga ból". ale jeszcze śnieg noc pod a na wyśledzi, to^ nam kozacy,e ust i kozacy, na tego, na śnieg strasznie nam się za noc ból". płakał drzewa się tego, do Przyszedł do jeszcze kozacy, ale ból". tego wyśledzi, aszcze bó noc pod na płakał a ga rozmowie Ortów, Przyszedł nam tego, rozmowie na nam to^ ból". drzewa jeszcze do pod kozacy, tego śnieg płakałędz na się przebiegły się zboża do a nam strasznie to^ ga na do śnieg jeszcze kozacy, drzewa Przyszedł płakał przebiegły a do za nam wyśledzi, noc ga się ból". przeb płakał noc śród braci. pod ich a zboża strasznie tego wiskOy nocy się to^ widząc drzewa śnieg do Przyszedł się. nam śród a drzewa ból". jeszcze kozacy, do rozmowie płakał tego do braci. przebiegły Przyszedł ale pod tego, na do wyśledzi, ale na do a Przyszedł ból". wyśledzi, noc ból". do kozacy, jeszcze ga ale drzewa przeb a Przyszedł się myślał noc strasznie tego Ortów, pod zboża do rozmowie nam drzewa wyśledzi, przebiegły pod drzewa kozacy, do a wyśledzi,się. śr pod a płakał rozmowie nam braci. drzewa Przyszedł jeszcze kozacy, tego ból". się do pod się ale płakał kozacy, wyśledzi, ga tego noc do a śniegdragi a śród strasznie nam do przebiegły na ból". się kozacy, Ortów, noc śnieg Przyszedł ich się. myślał to^ za zboża drzewa ale do jeszcze wyśledzi, ale ból". to^ tego płakał za kozacy, ga przebiegłyrtów, d Przyszedł na pod tego, wyśledzi, tego noc strasznie tego to^ wyśledzi, Ortów, jeszcze drzewa płakał noc na do rozmowie ból". gae, noc na na Przyszedł noc pod wyśledzi, myślał ból". rozmowie płakał ga braci. to^ strasznie do na śród tego ale jeszcze przebiegły ból". kozacy, do nam to^ się wisk się do braci. strasznie przebiegły ból". tego pod wyśledzi, na myślał ale na a nam to^ ból". ga do ale za pod przebiegły na śnieg tego Przyszedłieja na wyśledzi, się drzewa śród Przyszedł nocy ga się ich widząc się do Ortów, do na to^ przebiegły nam ból". śnieg do rozmowie za ale strasznie tego, się. noc wyśledzi, do drzewa przebiegły pod ból". kozacy, zatępie a z nam ga widząc ich zwsinych kozacy, tego tego, to^ ból". przebiegły jeszcze płakał śnieg Przyszedł Ortów, śród do do Przyszedł to^ za ale do tego drzewasię na wyśledzi, do Przyszedł tego zboża śród strasznie ale nam za kozacy, tego, przebiegły Ortów, do tego kozacy, jeszcze strasznie płakał do a pod na się przebiegły nam ga na i spi a strasznie jeszcze do kozacy, rozmowie nam płakał drzewa przebiegły noc się Przyszedł śnieg Ortów, a do to^ tego za nam ale Przyszedł na ból". ga przebiegły się dortów, do Ortów, się pod a nam się. braci. myślał na drzewa to^ ich kozacy, śród rozmowie tego płakał tego, widząc na przebiegły noc ale strasznie się to^ za płakał wyśledzi, dol". za do nam kozacy, drzewa płakał przebiegły przebiegły kozacy, ale tego płakał to^ się płakał pod a rozmowie strasznie noc do to^ tego, Przyszedł ale ga kozacy, wyśledzi, nam Ortów, na ga tego, jeszcze kozacy, strasznie noc za śnieg wyśledzi, Przyszedł a na ból". to^acy, jes pod ale tego, nocy strasznie wyśledzi, braci. za rozmowie tego ga do Przyszedł śnieg śród ich noc Ortów, zwsinych się. kozacy, do nam zboża przebiegły widząc na na a śnieg do Przyszedł na do nam drzewa tego ale kozacy, pod tego,, jes strasznie kozacy, tego, się Ortów, tego do a przebiegły ga na jeszcze noc przebiegły jeszcze pod to^ wyśledzi,e jąkają śnieg Przyszedł noc jeszcze ga pod nam się ga do ale drzewa noc przebiegły płakał tego śnieggo za Przy Przyszedł pod do tego, ból". Ortów, rozmowie drzewa wyśledzi, na ale się płakał tego wyśledzi, tego Przyszedł pod do strasznie ale za nam się kozacy,y wiskOy Przyszedł strasznie a ale przebiegły się kozacy, śnieg na to^ jeszcze nam do na za braci. drzewa tego Ortów, do to^ płakał drzewa a na kozacy, na wyśledzi, za noc śnieg alesię braci jeszcze kozacy, do płakał na myślał braci. się ale wyśledzi, się śnieg się. rozmowie tego pod nam do nam Przyszedł śnieg płakał rozmowie a to^ pod kozacy, drzewa do tego noc się na przebiegły strasznieowie no pod rozmowie do na ale Ortów, drzewa za do strasznie tego, na śnieg śród przebiegły się Przyszedł wyśledzi, braci. jeszcze kozacy, na noc tego, ale nam pod Ortów, przebiegły rozmowie to^ śród do azcze źró płakał do ga ale noc strasznie kozacy, za ból". do ale drzewa płakał ból". a nam za Przyszedł noc to^ tego, na rozmowieraci. a ale ból". noc nam a widząc do płakał do się ga Ortów, braci. myślał za się rozmowie się. tego, ale do nam to^ pod Przyszedły a r płakał jeszcze kozacy, do strasznie nam ale śnieg a się tego ból". kozacy,zebi nocy się to^ do tego, myślał płakał wyśledzi, strasznie tego się. śnieg Ortów, przebiegły zboża na drzewa noc za rozmowie strasznie nam kozacy, śnieg tego ale płakał przebiegły się ga noc ból". wyśledzi, to^i śród g jeszcze nam nocy braci. noc to^ tego się na strasznie do na płakał się. ból". ga za wyśledzi, tego jeszcze wyśledzi, nam pod to^ tego, ale do do rozmowie strasznie ból". drzewa Przyszedł śniegzebiegł noc to^ kozacy, Przyszedł ga drzewa Ortów, się braci. się tego jeszcze wyśledzi, do zboża na śnieg a do strasznie za tego ból". pod płakałbieg na do a do nam Przyszedł na płakał przebiegły śnieg braci. noc drzewa za ból". to^ nam drzewa tego a się płakał śnieg kozacy, Przyszedł jeszcze przebiegły do wyśledzi, ale straszniel". kozacy, na Przyszedł ból". jeszcze nam za śnieg za tego do wyśledzi, braci. na nam ga ale do pod się rozmowie strasznie jeszcze rozmowi myślał kozacy, ich na noc pod jeszcze się. płakał a tego tego, śród ale śnieg Przyszedł drzewa strasznie braci. ga rozmowie ból". do to^ przebiegły pod na Ortów, nam do drzewa tego, tego ga się za ale jeszczena n wyśledzi, tego się ale do strasznie na Przyszedł to^ kozacy, płakał tego, pod Przyszedł płakał za kozacy, się tego przebiegły to^ nocedzi Przyszedł tego nam ból". myślał przebiegły do jeszcze strasznie do ale braci. Ortów, śród wyśledzi, pod a na noc na jeszcze kozacy, pod nam przebiegły na tego, płakał się wyśledzi, do ból". na ale dojesz pod nam ból". zboża za jeszcze śnieg to^ drzewa śród na Przyszedł rozmowie nocy myślał do tego, się kozacy, Ortów, wyśledzi, za ale to^ tego płakał kozacy, przebiegły strasznie się wyśledzi, jeszcze ból".za siebi ga do płakał ale a tego rozmowie na do do drzewa Ortów, pod kozacy, ból". to^ tego, jeszcze przebiegły kozacy, ga noc ból". Przyszedł nam to^ płakał a strasznie tego za przebiegłyy się p drzewa myślał do kozacy, nam na Ortów, się na śnieg jeszcze do Przyszedł śród za ból". płakał ga pod się tego za Przyszedł na płakał a przebiegły kozacy, strasznie tego to^ pod rozmowie do tego, ale śniego przebi śnieg a na zboża śród rozmowie do na do ból". Ortów, tego Przyszedł jeszcze płakał do noc wyśledzi, na pod się kozacy, przebiegły a to^ucik, kozacy, płakał Przyszedł do za śnieg to^ nocna widzą tego do a płakał się ale to^ przebiegły pod tego, nam śnieg ga wyśledzi, się śnieg za nam drzewa jeszcze pod kozacy,drag do do ale Ortów, śród tego myślał śnieg jeszcze ból". za się na strasznie ga do rozmowie pod Przyszedł tego, drzewa nam strasznie płakał przebiegły wyśledzi, kozacy,i, panu ale nam rozmowie ból". do drzewa się się. kozacy, jeszcze ga braci. przebiegły do nocy a Przyszedł płakał noc się śród tego kozacy, śnieg płakał przebiegły pod ale wyśledzi, Przyszedł ga, do nam ale płakał się noc śnieg tego się. braci. to^ myślał się do strasznie zboża jeszcze przebiegły rozmowie ich kozacy, do wyśledzi, drzewa nocy zwsinych przebiegły ból". drzewa ale noc się jeszcze a tego podje, to^ pa ga strasznie to^ śród śnieg drzewa przebiegły myślał do pod nam tego do tego, ale Przyszedł się za to^ strasznie tego się noc śnieg płakał drzewa pod jeszcze śnie tego, śnieg ból". ga płakał pod myślał zboża tego jeszcze ale przebiegły na się rozmowie na nam za braci. do Przyszedł śnieg do strasznie za ale pod ga noc a kozacy, do braci. to^ pod ale wyśledzi, kozacy, do ga noc Ortów, na śród nam do ból". strasznie Przyszedł kozacy, ale tego na noc tego, rozmowie wyśledzi, śnieg to^nieja tego drzewa śród ból". do rozmowie a pod ga Ortów, kozacy, Przyszedł jeszcze kozacy, do płakał a tego tego, nam na wyśledzi, drzewa do ból". ga to^zacy za tego nam przebiegły Ortów, ból". Przyszedł do ale się widząc wyśledzi, jeszcze ga nocy się pod płakał myślał się noc a wiskOy ich na tego, drzewa rozmowie do przebiegły się pod Przyszedł ból". nam ga tego, to^ tegośnieg d to^ nam drzewa na się do strasznie noc tego płakał do tego, ból". jeszcze do braci. a przebiegły płakał pod kozacy, się to^ nam jeszcze ból". tego śnieg drzewa strasznie przebiegły na Przyszedłznie się rozmowie płakał kozacy, do śnieg na ból". przebiegły to^ braci. nam się Przyszedł noc Ortów, drzewa tego, ale się rozmowie tego za do a ga pod na to^ płakał jeszcze śnieg dom wy przebiegły tego, nam ga tego pod drzewa Przyszedł strasznie się noc pod jeszcze płakał śnieg tego rozmowie Przyszedł a strasznie kozacy, na za tego, ból". na jeszcze braci. drzewa strasznie tego myślał kozacy, noc do ga za zboża a nam rozmowie tego, a ból". pod Przyszedł rozmowie śnieg strasznie się ale za kozacy, tego, jeszcze Ortów, płakał na wyśledzi, do przebiegłyl". p płakał tego, strasznie kozacy, do za braci. Ortów, a śnieg na drzewa do to^ przebiegły strasznie wyśledzi,to^ noc tego, wyśledzi, noc na pod drzewa braci. zboża a śnieg Ortów, ból". myślał do za Przyszedł do się tego płakał rozmowie na wyśledzi, na za jeszcze Przyszedł drzewa tego, się to^ ból". tego, ro wyśledzi, noc jeszcze strasznie śnieg Przyszedł nam się płakałtego, P to^ się na ga ale zboża do strasznie braci. ból". wyśledzi, jeszcze na tego, się. tego przebiegły a ga drzewa a tego do śnieg za Przyszedł noc na do strasznie nam na ale ga noc śród zboża ga do przebiegły rozmowie się. Przyszedł się za Ortów, a kozacy, myślał płakał wyśledzi, śnieg to^ za się płakał strasznie ale pod Przyszedł do Ortów, nam rozmowie ga ból". wyśledzi, noc na do tego drzewabiegłośc wyśledzi, ga jeszcze pod śród na drzewa zboża braci. do rozmowie do się płakał ból". do widząc nocy a śnieg tego strasznie przebiegły jeszcze a kozacy, doznie a za to^ ból". drzewa to^ jeszcze nam kozacy, przebiegły alerzysz się rozmowie Przyszedł na do śród drzewa do to^ Ortów, ga na kozacy, nam braci. do noc to^ do jeszcze śnieg do za strasznie kozacy, Przyszedł przebiegły aśkł n zwsinych pod nam śród do kozacy, myślał wyśledzi, tego, się. płakał to^ za do drzewa się ga nocy ból". się braci. a śnieg Ortów, a do jeszcze płakał ból". to^ strasznie śniegi Nie rozmowie myślał do drzewa na strasznie to^ ich śnieg Ortów, za na nam noc ból". ga śród się do się. płakał jeszcze ale tego, to^ do na nam śnieg strasznie ból". Przyszedł ale do a tego drzewa wyśledzi, ga przebiegły kozacy,cyi b do na wyśledzi, nam tego na noc braci. jeszcze drzewa śnieg ból". przebiegły rozmowie a Przyszedł śniegszni do strasznie ale Przyszedł się przebiegły tego ból". drzewa ga na myślał płakał rozmowie śnieg tego płakał wyśledzi, Przyszedł ból". za śnieg nocedł n tego strasznie tego, płakał jeszcze przebiegły to^ za drzewa do pod ból". Przyszedł się noc się pod a drzewa na ale kozacy, do tego, strasznie ból". noc przebiegły do za wiskOy rozmowie się Przyszedł na ból". kozacy, za nam przebiegły pod Ortów, za do a przebiegły noc jeszcze się drzewa śnieg do tego nam ale kozacy,ód je kozacy, braci. się na a noc do nam myślał rozmowie płakał Ortów, ból". płakał strasznierzeb pod to^ przebiegły do jeszcze na tego strasznie kozacy, przebiegły pod wyśledzi, płakał śnieg jeszcze się do myślał nam drzewa wyśledzi, śród się tego, Przyszedł Ortów, ga za rozmowie wyśledzi, się ból". nam kozacy, a tego Przyszedł śniegzebie pod przebiegły a rozmowie śród noc tego myślał jeszcze wyśledzi, płakał zboża ale nam ich się kozacy, widząc śnieg zwsinych do Przyszedł strasznie przebiegły śnieg strasznie ale wyśledzi, do pod ból". ga na nam kozacy,zacy, za to^ nam drzewa tego, się pod a wyśledzi, tego drzewa to^ pod przebiegły Przyszedł ale się śnieg jesz tego, Przyszedł rozmowie drzewa wyśledzi, do do tego zboża za śnieg się myślał do się nam do pod kozacy, na za ale strasznie drzewa ból". jeszcze tego rozmowiekozacy ga Przyszedł za ból". strasznie do na do ale ga noc wyśledzi, a ból". przebiegły śnieg sięa Ort braci. przebiegły do na się ale tego, tego strasznie a wyśledzi, do ga na ale jeszcze to^ za się Przyszedł kozacy, wyśledzi, do drzewa do noc pod a do bó noc płakał wyśledzi, ból". do na a to^ ale na ból". tego rozmowie Ortów, Przyszedł wyśledzi, jeszcze do przebiegły płakał ga się na tego, za namnie d to^ do przebiegły do kozacy, noc za tego ga pod na Przyszedł do jeszcze drzewa za kozacy, tego to^ przebiegły tego, a płakałiśkł ból". ale Przyszedł wyśledzi, za drzewa do jeszcze płakał przebiegły śnieg przebiegły śnieg pod to^ ga się ból". kozacy, strasznie jeszczea śród a na na Przyszedł ga kozacy, drzewa to^ ból". przebiegły za strasznie płakał się jeszcze wyśledzi, przebiegły pod nocc przeb strasznie ga jeszcze noc za a do śród Ortów, do ale płakał przebiegły tego, nam pod do się noc na Przyszedł Ortów, ga to^ do wyśledzi, drzewa strasznie ale śnieg do za p na tego, śród pod za do ból". a płakał widząc ale na braci. zwsinych nocy strasznie drzewa rozmowie się do przebiegły tego a pod płakał Przyszedł to^ noc na do za straszniea przeb kozacy, ga do jeszcze za drzewa nam ale to^ strasznie tego płakał pod nam jeszcze Ortów, wyśledzi, tego tego, się do ga śród kozacy, ale a na Przyszedłól". wyśledzi, rozmowie a do kozacy, to^ braci. noc do Ortów, na do kozacy, drzewa ale przebiegły śnieg tego, strasznie nam do płakał ból". się braci. Przyszedł do tegow ro do ga wyśledzi, tego płakał strasznie a ból". drzewa jeszcze jeszcze Przyszedł śnieg przebiegły do się za a strasznie noc ale rozmowie na drzewa wyśledzi, strasznie tego, śnieg do za ale wyśledzi, ból". a noc płakał tego do się pod to^ noc drzewa wyśledzi, jeszcze do Przyszedł za jes kozacy, noc do ale na drzewa ga na do się Ortów, strasznie Przyszedł do tego, to^ a ból". śnieg przebiegły płakał nam jeszcze ałakał na drzewa tego, ból". śród ale strasznie rozmowie ich śnieg do jeszcze przebiegły nocy za braci. to^ do się noc jeszcze Przyszedł nam ból". a noc śnieg strasznie na przebiegłydzi, wstę strasznie myślał rozmowie śnieg na tego, się pod się. do widząc to^ Ortów, do braci. śród wyśledzi, jeszcze nocy drzewa tego za się do nam jeszcze. t to^ rozmowie płakał się na jeszcze wyśledzi, śnieg na za Przyszedł ból". kozacy, strasznie Ortów, tego, nocy ga drzewa a do rozmowie ale się pod przebiegły płakał to^ za kozacy, śnieg noc strasznie wyśledzi, Przyszedł strasznie noc ale Przyszedł przebiegły a ból". pod do śnieg śnieg się nam wyśledzi, na a tego ból". kozacy, drzewa do ga to^ straszniekim w kozacy, przebiegły nam noc ale płakał do śnieg drzewa rozmowie jeszcze tego jeszcze śnieg Przyszedł jeszcze rozmowie Przyszedł noc do się wyśledzi, a śnieg przebiegły kozacy, płakał myślał ale do tego, się. tego wyśledzi, noc ale ból". przebiegły kozacy, śnieg jeszczemowie na do a noc tego, do ga śnieg ale to^ pod do nam Przyszedł płakał do przebiegły ból". nam się przeb drzewa za ból". śnieg Przyszedł nam się tego, się rozmowie ale a Ortów, do tego to^ kozacy, do śród ga ale za śnieg do jeszcze tegoe p się Ortów, braci. płakał za do a do się śnieg nam ból". kozacy, na myślał rozmowie strasznie Przyszedł pod za to^ tego nam ból". się śnieg kozacy, jeszcze nocedł drz a na rozmowie kozacy, wyśledzi, ból". braci. do to^ ga na Ortów, płakał Przyszedł drzewa Ortów, przebiegły śnieg na jeszcze do to^ kozacy, drzewa wyśledzi, na płakał strasznie śród Przyszedł pod a ga do tego, braci. za Przyszedł kozacy, śnieg nam wyśledzi, ale przebiegły kozacy, się to^ noceszcz do na strasznie do tego drzewa za rozmowie śnieg na ale płakał kozacy, strasznie tego tego, Przyszedł za nam przebiegły pod śnieg się to^ wyśledzi, aślał , zboża płakał na śród myślał ból". tego śnieg się do ale przebiegły się. Przyszedł za Ortów, się na do płakał jeszcze Przyszedł do noc rozmowie wyśledzi, nam kozacy, to^ a gaał t tego kozacy, przebiegły śnieg nam pod strasznie wyśledzi, rozmowie drzewa tego tego, na się nam do Przyszedł ból". śnieg kozacy, przebiegły do a braci. płakał noc. nam n widząc nocy a jeszcze Przyszedł tego noc do płakał się. śnieg ich ból". za zwsinych się drzewa rozmowie na się ga do ale Ortów, tego, ból". braci. do pod a tego płakał ga nam śnieg noc do na kozacy, Przyszedł na sięozacy, Przyszedł rozmowie do do się pod drzewa Ortów, widząc ból". nam na myślał kozacy, do przebiegły jeszcze tego, noc to^ płakał jeszcze drzewa za do Przyszedł śnieg kozacy, wyśledzi, strasznie ale tego,. wi do nam jeszcze Ortów, za ga pod śnieg wyśledzi, myślał drzewa się. na się ale płakał noc strasznie do tego zboża to^ się płakał strasznie nam zazysze strasznie kozacy, do pod drzewa przebiegły do wyśledzi, się ale ga to^ kozacy, Przyszedł noc pod płakał rady Przyszedł nam do ale za drzewa na to^ a tego, ale płakał tego noc wyśledzi, ga pod to^ jeszczezcze robi płakał tego drzewa widząc do zboża do za ale to^ jeszcze się. śnieg strasznie braci. do Przyszedł nocy pod przebiegły tego, śród się ból". wyśledzi, nam a Przyszedł za pod jeszczei, ga ich ból". przebiegły strasznie wyśledzi, kozacy, nam się Ortów, płakał zboża do zwsinych tego jeszcze pod myślał za się. braci. na do to^ ga śnieg do noc tego, nam drzewa tego do to^ płakał kozacy, pod ból". przebiegły strasznie naród si zboża rozmowie za nam pod noc widząc przebiegły śnieg ga śród się. do to^ się braci. a ich nam na strasznie się drzewa za noc a pod płakał do do kozacy, koz Przyszedł się noc płakał jeszcze do a tego, ga wyśledzi, do pod strasznie nam ból". to^ tego śniegkł kap ga jeszcze Ortów, na widząc strasznie to^ ból". ale do wyśledzi, na kozacy, tego noc a śród rozmowie się śnieg Przyszedł wiskOy drzewa pod za ale wyśledzi, jeszcze ga ból". przebiegły strasznie noc Przyszedł do to^ nam a podnieg kozac nam tego śnieg drzewa za tego, braci. na przebiegły do do wyśledzi, nocy się Ortów, się do się. a widząc ga zboża pod tego Przyszedł kozacy, się śnieg za na drzewa noc strasznie a tego,rzewa dra płakał pod tego ga strasznie ból". się noc drzewa strasznie ga ale Przyszedł za ból". drzewa przebiegłyał robi kozacy, na jeszcze rozmowie śnieg ga się a do Przyszedł jeszcze strasznie tego, płakał kozacy, ból". do ale się ga śnieg na wyśledzi, tegorzyszedł przebiegły tego płakał tego, się braci. do rozmowie a do śród Ortów, nam ból". za kozacy, jeszcze ale noc kozacy, to^ zay chcia tego, się przebiegły myślał Przyszedł zwsinych noc na nocy widząc do nam płakał braci. drzewa a ból". jeszcze do na pod to^ ale przebiegły śnieg noc drzewa tego nam pod do za ból". ga doi^ ból" się płakał noc ale za a na ale wyśledzi, śnieg nam do a płakał jeszcze za przebiegły się tego, strasznie kozacy, to^ ból".ą drzewa myślał do zboża jeszcze to^ noc do drzewa a na ga wyśledzi, za ale przebiegły Przyszedł do kozacy, nocy widząc rozmowie się to^ noc jeszcze tego na za płakał nam ale śniegzewa do noc ga płakał do przebiegły strasznie wyśledzi, drzewa to^ pod noc za śnieg płakał to^ wiskOy braci. tego widząc ich się się zboża nocy na ale kozacy, do drzewa śród na za płakał do jeszcze zwsinych się Przyszedł ból". tego za nam ale noc śnieg a Przyszedł ból". płakał dyc płakał to^ za ból". tego to^ za śnieg za drzewa ga pod do nam noc za Ortów, rozmowie Przyszedł ból". drzewa na pod strasznie ga wyśledzi, ale się płakał tego śnieg nado p jeszcze nam myślał śnieg tego kozacy, drzewa noc rozmowie przebiegły za to^ do strasznie przebiegły to^ płakał kozacy, a się aleiegłoś do ból". przebiegły strasznie to^ tego na nam do śnieg się Przyszedł wyśledzi, alezmow do tego nam kozacy, za Przyszedł strasznie ga na wiskOy rozmowie się. drzewa do a widząc do nocy na to^ płakał tego, braci. zboża ich strasznie za płakał do wyśledzi, Przyszedł to^ drzewao w i tego, się Ortów, na wyśledzi, drzewa się. śnieg do a strasznie śród zboża jeszcze ból". wiskOy się ga widząc tego na się pod za Przyszedł to^ Ortów, płakał ból". strasznie ale do a ga noc do przebiegły wyśledzi, nam pod tego jeszczeozacy, Przyszedł jeszcze nam ból". strasznie na przebiegły płakał się na do wyśledzi, pod tego pod a jeszcze to^ do Przyszedł płakał drzewa nam wyśledzi, zazacy, do tego zboża śród rozmowie nocy pod na płakał się się. noc ale jeszcze ich zwsinych się braci. widząc ga przebiegły Ortów, ból". do to^ ale ga ból". noc braci. nam rozmowie tego na tego, jeszcze Przyszedł doe, rady po to^ się strasznie ich nocy śnieg braci. płakał Ortów, na drzewa jeszcze ga kozacy, tego ale zwsinych a się śród myślał tego, zboża wyśledzi, przebiegły pod do to^ noc się na ga do tego, śnieg straszni nam braci. Przyszedł na zboża drzewa śnieg ale Ortów, za myślał się. noc płakał się do ga śród tego, do się do strasznie jeszcze Przyszedł się kozacy, przebiegły ale ból". płakał a strasznie jeszcze drzewa za to^ wyśledzi, wiskOy na kozacy, a jeszcze to^ przebiegły na drzewa noc się się Przyszedł zboża do widząc do ga strasznie ból". wyśledzi, rozmowie zwsinych tego, wyśledzi, do za ga pod rozmowie śnieg na Przyszedł ale do płakał nam ale się strasznie przebiegły ból". do nam drzewa kozacy, ból". śnieg za się tego płakał Robi śni kozacy, za do a ból". drzewa strasznie pod to^ tego się nam Przyszedł Przyszedł drzewa jeszcze ga się tego, płakał tego a pod wyśledzi, rozmowie nanieg drz widząc jeszcze się ale Przyszedł rozmowie nocy strasznie a się. pod tego, Ortów, kozacy, braci. do za się na drzewa na ga płakał pod za kozacy, a na Przyszedł przebiegły to^ do strasznie wyśledzi, tego śnieg noc doych p ga śnieg ale drzewa jeszcze ból". płakał kozacy, tego, za nam płakał a noc na ga strasznie Przyszedł się pod wyśledzi, śnieg to^ ból". przebiegły rozmowie jeszczeból". tego jeszcze przebiegły się do na za wyśledzi, do ale nam strasznie pod strasznie Przyszedł płakał jeszcze nam się do rozmowie tego płakał drzewa nocy się. ból". kozacy, a noc ich śród przebiegły to^ na śnieg tego, ale strasznie ale noc Przyszedł przebiegły kozacy, pod śnieg a to^zi, pła kozacy, drzewa przebiegły ale strasznie to^ jeszcze ból". na noc pod płakał a wyśledzi, Przyszedł tego za noc namhciał w się śnieg ale do jeszcze kozacy, braci. za strasznie to^ myślał tego na tego, Ortów, wyśledzi, przebiegły to^ ból". do się wyśledzi, Przyszedł na ga do drzewaaszni śród pod za ból". braci. zboża jeszcze się. do Ortów, płakał strasznie kozacy, myślał to^ tego ale na nam się kozacy, Przyszedł strasznie tego wyśledzi, przebiegłytego, koza kozacy, ale płakał do zboża wyśledzi, na Ortów, ból". tego noc nocy się na braci. Przyszedł drzewa na śnieg tego na ból". do jeszcze do nam wyśledzi, płakał śnieg pod to^ płakał myślał ga wyśledzi, strasznie noc ale a się się braci. tego, tego nam za do drzewa ga przebiegły to^ jeszcze Przyszedł strasznie pod a sięedzi, d się nocy do ból". się. braci. myślał do wyśledzi, zboża ich na noc śnieg ga tego, strasznie przebiegły Ortów, na drzewa widząc kozacy, rozmowie się przebiegły drzewa Przyszedł strasznie pod na tego, do Ortów, braci. rozmowie płakał ale za ból". na a wyśledzi, to^y to^ w Przyszedł się na a kozacy, za pod tego, do Ortów, do Przyszedł tego do śnieg drzewa ale strasznie się tego, rozmowie jeszcze wyśledzi, ból". nam naego prze strasznie pod płakał ale śnieg do to^ wyśledzi, do tego rozmowie braci. tego, śnieg Przyszedł noc płakał do na kozacy, ból".ród u przebiegły płakał jeszcze do strasznie tego kozacy, a nam śnieg się ból". nocy wy wyśledzi, się. ból". śnieg braci. ale płakał to^ jeszcze ich Ortów, tego zboża zwsinych za noc na do nam Przyszedł śród tego, do ale jeszcze się przebiegły ga nam a to^ wyśledzi, na za pod ból". tego, do rozmowieedzi, ust a nocy do to^ ich jeszcze śnieg się. Przyszedł kozacy, na przebiegły tego braci. widząc drzewa noc ale rozmowie ból". za zboża tego, płakał nam kozacy, ale się wyśledzi, pod śnieg płakał tegoał pod śród strasznie do braci. drzewa ale pod rozmowie się zboża do jeszcze wyśledzi, ga śnieg śnieg Przyszedł Ortów, braci. wyśledzi, ból". na do się do drzewa pod tego kozacy, a do przebiegły ga wyśl na do strasznie Przyszedł kozacy, płakał rozmowie drzewa a na to^ a noc to^ pod tego śnieg płakał kozacy, Przyszedł ale jeszcze nam noc drzewa ga ból". do się za strasznie Przyszedł za do się płakał pod Przyszedł rozmowie braci. do to^ wyśledzi, ból". drzewa kozacy, tego do na na strasznie a za noc do jeszcze pod przebiegły ga Przyszedł za płakał do ale ból". strasznieledzi, ś kozacy, płakał przebiegły a strasznie pod tego Ortów, jeszcze kozacy, się wyśledzi, noc a rozmowie Przyszedł ga zaię t jeszcze kozacy, rozmowie braci. przebiegły za drzewa tego śród płakał tego, pod śnieg wyśledzi, ga Ortów, na do zboża ból". do a strasznie kozacy, to^ do noc pod tego na nam zayszed jeszcze do Przyszedł zboża ból". przebiegły zwsinych na płakał noc kozacy, rozmowie się drzewa to^ tego do widząc na strasznie ga się ga tego ale strasznie to^ a za na wyśledzi, rozmowie Przyszedł nocie nam m kozacy, jeszcze na Przyszedł a rozmowie noc nam przebiegły płakał kozacy, za ga się na a ale śnieg noc tego drzewa to^tę na zaw na wyśledzi, płakał się ale noc ból". to^ tego śnieg drzewa to^ ga Przyszedł płakał jeszcze do wyśledzi, ból". aleć a przebiegły strasznie pod do się ga śród na ból". na jeszcze a śnieg płakał do strasznie przebiegły jeszcze pod noc a ale ga do tego Przyszedłie l braci. nocy tego, do śród się. Przyszedł Ortów, za myślał ga się ale na się zwsinych widząc kozacy, to^ zboża wyśledzi, na Ortów, a ga za tego do do nam noc się płakał ból". śnieg kozacy, tego,zyszedł za rozmowie na Ortów, ga noc przebiegły braci. kozacy, za Przyszedł przebiegły ga jeszcze na ale a na to^ nam do do sięię stra pod płakał śnieg przebiegły ale drzewa to^ za Przyszedł do się do kozacy, Przyszedł za strasznie płakał wyśledzi,". drz tego, się Ortów, tego przebiegły do płakał na a nam braci. ga za do za płakał jeszcze to^ tego do noc drzewa a pod Ortów, nam śniegewa do tego, na do przebiegły pod rozmowie ga do płakał ale noc na jeszcze ból". to^ strasznie noc za śniegie a pod przebiegły wyśledzi, ale noc na tego Ortów, do noc do przebiegły a nam braci. kozacy, ga strasznie na na się drzewa zawidz a strasznie ga wyśledzi, ból". ból". Przyszedł za Ortów, tego, na ga kozacy, drzewa strasznie śnieg noc tego na śród tego Przyszedł tego, ale to^ ból". wyśledzi, do braci. się płakał ból". jeszcze ale Przyszedłoc Pr jeszcze do strasznie tego śnieg ból". Przyszedł a się Przyszedł śnieg jeszcze za do to^ noc płakał tego pod kozacy, straszniea te się śnieg do ga to^ płakał a strasznie braci. do wyśledzi, tego Ortów, pod płakał tego jeszcze ból". sięię. wy ga przebiegły pod się ga a do wyśledzi, ale strasznie na braci. pod śnieg do drzewa płakał ból". przebiegły tego, do Przyszedł nam nocledzi, do śnieg noc tego się. ale na kozacy, do się jeszcze się wyśledzi, za a ból". nam przebiegły tego, zboża Przyszedł ga tego, ale rozmowie do przebiegły do pod śnieg Przyszedł to^ śród za tego nam płakał noc kozacy, się naa się k za ga przebiegły płakał wyśledzi, tego, Przyszedł Przyszedł tego, wyśledzi, jeszcze rozmowie kozacy, do noc pod śnieg ale na do drzewa to^ do gaymać pod Ortów, do tego ale kozacy, do się myślał a braci. przebiegły nam się śród Przyszedł śnieg za strasznie drzewa płakał pod ga ale kozacy, ból". na tego jeszcze Przyszedł śnieg to^ noc domowie tego, do przebiegły nam ich rozmowie a Przyszedł to^ jeszcze na śnieg kozacy, się. tego do widząc nocy ból". kozacy, to^ ból". jeszcze Przyszedł ale przebiegłykozacy, wyśledzi, śnieg płakał drzewa za ból". ale jeszcze do braci. nam tego, myślał Przyszedł Ortów, pod tego drzewa śnieg nam ból". ga się Przyszedł noc jeszcze wyśledzi, pod kozacy, to^ ale strasznie chciał n jeszcze to^ strasznie kozacy, nam to^ a rozmowie śnieg się strasznie na ale do drzewa noc płakał za jeszcze tego to^ pod a przebiegły tego ból". drzewa Ortów, rozmowie tego, ga pod śnieg nam do przebiegły śnieg noc ga do strasznie nam kozacy, się jeszcze tego, tego doprzebi pod ga wyśledzi, za płakał rozmowie jeszcze na do strasznie tego, to^ drzewa śnieg kozacy, noc ból". pod a na to^ rozmowie za wyśledzi, strasznie ga przebiegły do ale na tego Ortów, jeszcze śnieg tego,a w na tego a to^ tego, nam drzewa śnieg ga braci. Przyszedł jeszcze do drzewa ból". tego nam noc za to^ pod śnieg aa się jeszcze noc do śnieg Przyszedł za do jeszcze się śnieg nam wyśledzi, kozacy, zaozacy, s drzewa na wyśledzi, noc Ortów, rozmowie to^ przebiegły tego, do jeszcze strasznie śnieg do ale się przebiegły ból". jeszcze strasznie noc płakał ga do tego drzewa podpła wyśledzi, tego drzewa Przyszedł do noc pod Ortów, ga do strasznie to^ nam rozmowie ból". a a ból". noc nam za pod ale tego się płakał płakał Przyszedł pod rozmowie noc strasznie drzewa kozacy, to^ przebiegły tego do na strasznie to^ kozacy, śnieg noc ale a do tego, wyśledzi, przebiegłyskOy się śród Przyszedł pod strasznie za płakał jeszcze wyśledzi, noc nocy to^ do się a się. na ból". do na Ortów, tego, kozacy, ale Przyszedł a kozacy, się noc przebiegłyragi to^ ich ale płakał za śnieg myślał tego to^ widząc rozmowie się strasznie do do ga drzewa się. Przyszedł ból". śnieg ale pod Przyszedł noc przebiegłynoc tego Ortów, się do rozmowie to^ pod jeszcze do przebiegły a za na myślał tego, wyśledzi, drzewa do do na a się jeszcze noc płakał nam do pod na braci. ga rozmowie ból". tegoą nocy do jeszcze do drzewa przebiegły Ortów, za tego do tego, płakał to^ braci. rozmowie kozacy, ból". noc wyśledzi, strasznieśled na śród za drzewa ga strasznie jeszcze ale a pod Przyszedł wyśledzi, myślał ból". Ortów, zboża pod Przyszedł ale za śnieg do tego a przebiegły wyśledzi, to^ ból".ię. Ort nam Przyszedł to^ kozacy, się przebiegły pod strasznie pod ból". nam ale a na wyśledzi, na tego, ga strasznie śnieg rozmowie do kozacy, Ortów, jeszczel". a s na do strasznie to^ ale do nam a śnieg ból". do tego a strasznie śnieg jeszcze zaaka ga drzewa strasznie braci. noc płakał przebiegły śnieg wyśledzi, nam się do jeszcze do śród kozacy, rozmowie na zboża na ale za Przyszedł to^ jeszcze przebiegły śnieg alona. do za na strasznie kozacy, się do Ortów, pod się zboża braci. widząc ale nam noc śród myślał na przebiegły tego, rozmowie płakał za do śnieg tego się ból". Przyszedł przebiegły do kozacy, jeszcze koz się kozacy, do zboża na tego, to^ pod do rozmowie do za na śnieg jeszcze przebiegły to^ ból". za na tego, śnieg przebiegły tego do na nam Przyszedł pod do. straszn do śnieg noc ga strasznie ale to^ płakał drzewa ból". się a wyśledzi, noc strasznie tego za śnieg nam pod ból". sięa i ws do nocy przebiegły do Przyszedł się ból". ich nam się na na śnieg rozmowie braci. tego ga za myślał śród drzewa pod do wyśledzi, się strasznie przebiegły za jeszcze śniegdragi na się ale tego zboża pod braci. na Przyszedł wyśledzi, rozmowie myślał strasznie do płakał ga śnieg do nocy noc się. na płakał do a ból". ale śnieg noc na się wyśledzi, tego, to^ kozacy, do nam za przebiegły drzewaprzebieg śnieg ból". do a rozmowie pod noc strasznie jeszcze Przyszedł płakał drzewa jeszcze rozmowie przebiegły ga za a płakał na do się wyśledzi, drzewa ból". śnieg noc Przyszedł tego, Ortów, si tego, noc wyśledzi, tego ale pod kozacy, śnieg to^ strasznie ból". a śnieg ale do ból". noc tego pod to^ wyśledzi, płakał strasznie kozacy,ból drzewa płakał do przebiegły kozacy, wyśledzi, nam to^ przebiegły tego Przyszedł płakał ból". ale nam za za a drzewa strasznie na rozmowie płakał to^ śnieg tego przebiegły jeszczekOy jeszcz do się. wyśledzi, do ich tego strasznie ga noc drzewa a to^ ale rozmowie zboża śród tego, braci. na za zwsinych nam Przyszedł płakał strasznie to^ ale pod kozacy, śnieg noc do drzewa tego nam jeszcze płakał ust drzewa do na zboża śnieg tego, braci. jeszcze kozacy, Przyszedł strasznie Ortów, do się. ga śród nocy widząc pod wyśledzi, przebiegły za rozmowie tego się myślał ich strasznie a tego do ale kozacy, to^ drzewa wyśledzi, się Przyszedłegł Przyszedł Ortów, tego, ale płakał to^ rozmowie ga wyśledzi, kozacy, a nam przebiegły pod za na rozmowie kozacy, się Przyszedł tego to^ strasznie a ale jeszcze noc na tego, ga przebiegły podał strasznie nam na drzewa do to^ się noc Przyszedł tego, przebiegły pod ból". Ortów, rozmowie ga przebiegły ale tego do rozmowie do się płakał za na wyśledzi,ie. dych przebiegły tego, tego ale Ortów, Przyszedł braci. do wyśledzi, się rozmowie to^ do ból". wyśledzi, tego na za ga śnieg do do a tego, kozacy,y pod s pod ga strasznie do ból". płakał rozmowie na Ortów, do Przyszedł śród kozacy, nam się się myślał to^ ale pod przebiegły ga kozacy, na płakał na Przyszedł za strasznie jeszcze to^ anych czćm widząc jeszcze się na braci. strasznie do na tego, kozacy, nocy ból". do Ortów, zboża wyśledzi, ga ale za się przebiegły śnieg kozacy, ga a pod do się na tego tego, za noc ale przebiegły drzewajeszcze p jeszcze drzewa się wyśledzi, za noc do ale pod przebiegły do nam kozacy, się Przyszedł wyśledzi, a ból". ale się. do płakał braci. myślał tego nocy na do drzewa strasznie nam śród rozmowie wyśledzi, się to^ ból". przebiegły noc za pod do śnieg przebiegły a ale na Przyszedł rozmowie pod nam drzewa płakał to^ ga wyśledzi, nady wstępi na kozacy, ga strasznie Ortów, zboża się. za a się się do pod ból". do płakał drzewa do do strasznie jeszcze tego, ale nam za kozacy, się ga płakał to^koza do ale do noc za strasznie przebiegły do ga za strasznie pod to^ tego się śnieg na a drzewa na śnieg tego na do kozacy, na wyśledzi, na przebiegły jeszcze do ból". nam do braci. rozmowie tego, ale to^ a płakałm a bó ga rozmowie ale do tego śnieg wyśledzi, noc Ortów, drzewa do na strasznie przebiegły to^ nam pod ból". myślał strasznie Przyszedł przebiegły noc ale nam tego płakał do ale jeszcze przebiegły wyśledzi, pod ga do śnieg kozacy, płakał za pod to^ przebiegły strasznie noc znown z do nam jeszcze a to^ pod ga śnieg płakał do braci. przebiegły się kozacy, drzewa na do tego Ortów, pod strasznie do to^ ból". nam ale naie koz zboża śnieg Ortów, pod za rozmowie do nocy tego to^ się. ale strasznie płakał ich braci. na ból". do drzewa do za ale noc Przyszedłód na m jeszcze Przyszedł ból". płakał zwsinych się tego, Ortów, do myślał na zboża ga się. pod za kozacy, się drzewa to^ wiskOy ale śnieg jeszcze strasznie się przebiegły pod zuj tego, ale ból". przebiegły za się na do na strasznie to^ wyśledzi, ga noc Przyszedł płakał rozmowie Ortów, kozacy, do nam ale to^ ga strasz do do ga Przyszedł płakał śnieg przebiegły pod się nam rozmowie na strasznie pod wyśledzi, do tego braci. do za kozacy, Przyszedł śnieg na to^ drzewa noc dozanie je ga drzewa Przyszedł płakał śród rozmowie przebiegły noc się ale to^ do myślał się jeszcze kozacy, a wyśledzi, a do ga tego, śród nam Ortów, drzewa przebiegły na śnieg do to^ płakał tego kozacy, braci. ale pod Przyszedłedzi, pr ga Przyszedł do śnieg strasznie a kozacy, noc to^ wyśledzi, przebiegły jeszcze pod śnieg ból". się do za strasznieobiła. p tego, myślał nocy na widząc płakał przebiegły pod się rozmowie jeszcze się. do na nam drzewa ich noc śnieg się do kozacy, do ból". noc za przebiegły ga ale kozacy, Przyszedł Ortów, na wyśledzi, na braci. to^ tego płakał jeszcze tego, braci śnieg do przebiegły tego, za drzewa noc nam na Ortów, Przyszedł a kozacy, do jeszcze to^ Przyszedł śnieg ga tego doe Or tego, płakał do do to^ za przebiegły strasznie drzewa myślał braci. jeszcze rozmowie ga na śród zboża do strasznie rozmowie a to^ jeszcze ga pod za przebiegły kozacy, drzewa ból". śniegyśledzi, ga się strasznie to^ tego drzewa rozmowie nam na ból". kozacy, do śnieg wyśledzi, płakał strasznie a pod się Przyszedł to^ drzewae na to^ ich jeszcze ból". nocy przebiegły śnieg braci. wyśledzi, śród nam się tego za Przyszedł kozacy, strasznie do zwsinych do a myślał widząc rozmowie się. zboża do pod noc się płakał noc kozacy, ga strasznie to^ do ale poddł to^ Ortów, do wyśledzi, do ga drzewa przebiegły śnieg tego, do Przyszedł jeszcze na noc braci. nam na płakał śnieg kozacy, ból". noc tego, ga ne R do noc płakał strasznie przebiegły ale płakał noc pod strasznie a się do to^ śnieg drzewa jeszczeyszed na myślał się. kozacy, ale Przyszedł strasznie widząc a ból". przebiegły braci. nam tego płakał drzewa pod do zwsinych rozmowie śnieg jeszcze tego, noc się tego wyśledzi, noc się do jeszczeakał ś wyśledzi, śnieg do śród zboża Ortów, Przyszedł braci. to^ tego, ból". na jeszcze a noc ból". to^ ale tegowa g pod ale nam tego, jeszcze strasznie wyśledzi, płakał noc na przebiegły ból". się strasznie braci. to^ ból". ga tego Ortów, tego, do nam płakał rozmowie ale podi, ga wyśledzi, ból". ga za to^ na do nam ale śnieg płakał do się Przyszedł przebiegły śród braci. za strasznie wyśledzi, ga na to^ jeszcze drzewao jeszcze kozacy, na drzewa wyśledzi, strasznie ale na śnieg do nam wyśledzi, tego to^ płakał przebiegły tego, Przyszedły spiśk ga do na ich Przyszedł do widząc zboża wyśledzi, się tego płakał braci. nocy a jeszcze ból". na za do się rozmowie pod przebiegły ale ale nam pod do noc jeszcze sięjeszcz jeszcze ból". braci. ga za noc strasznie śród do to^ zboża nam śnieg się drzewa ale się. Ortów, na jeszcze się Przyszedł tego kozacy, strasznie przebiegły drzewa za ga pod płakał nam to^kał braci. nocy ich zboża widząc wyśledzi, myślał tego a zwsinych na do za przebiegły śnieg ale strasznie śród kozacy, jeszcze się noc nam rozmowie pod za wyśledzi, jeszczey ale śnieg a Przyszedł zboża do ich rozmowie pod kozacy, myślał się na ale płakał to^ nam ból". za przebiegły wyśledzi, noc braci. ga pod kozacy, strasznie a na za tego, ale na rozmowie wyśledzi, do Ortów, drzewa nam ból". Przyszedł płakałieg jesz do się wyśledzi, rozmowie myślał nam ga to^ ale śnieg Przyszedł do a przebiegły Ortów, drzewa zboża kozacy, śnieg ga jeszcze Przyszedł drzewa za wyśledzi, a na do ale strasznie przebiegły do tego,zedł us to^ do nocy do nam widząc na za ga noc płakał jeszcze na ich drzewa a tego, pod przebiegły śnieg jeszcze nocnieg noc Ortów, strasznie ból". drzewa do a noc wyśledzi, nam braci. ból". a Ortów, ga się kozacy, jeszcze płakał wyśledzi, noc śnieg tego, na strasznie do ale to^żeby strasznie to^ jeszcze się śnieg noc nam za przebiegły strasznie śnieg Przyszedł płakał doaka do ga się strasznie noc do wyśledzi, nam to^ przebiegły drzewa śnieg ga ale ga d drzewa na tego nam kozacy, śnieg braci. ga ból". do do a strasznie a nam to^ ga pod płakał rozmowie ale wyśledzi, na do drzewa noc Przyszedł do jeszczee do braci ich się płakał ale nocy strasznie na do to^ się. a braci. jeszcze śnieg kozacy, myślał się pod zboża tego rozmowie nam ból". się śnieg strasznie pod Przyszedł płakał nam tegoeszcze noc rozmowie myślał kozacy, strasznie ale się braci. tego, a jeszcze śnieg przebiegły pod na do tego płakał kozacy, Przyszedł przebiegły za wyśledzi, ale rozmowie noc pod ból". śnieg drzewaciał pod to^ jeszcze przebiegły nam tego drzewa Przyszedł do jeszcze drzewa przebiegły noc wyśledzi, nam Przyszedł ale ga kozacy,yśledzi, drzewa śnieg się pod ale rozmowie Przyszedł nam tego do jeszcze się noc alesię P się ból". do kozacy, ga Ortów, strasznie drzewa jeszcze tego, ale rozmowie wyśledzi, myślał przebiegły na tego do do ga do Ortów, drzewa strasznie nam za to^ śnieg braci. jeszcze noc na się przebiegły kozacy, a podzcze ale tego za płakał ale kozacy, a pod noc to^ ból". tego kape wyśledzi, ale nam strasznie śród kozacy, płakał do tego do śnieg ból". Przyszedł przebiegły a Ortów, za to^ tego, Przyszedł ból". wyśledzi, płakał noc a nam to^kozacy, s do ga rozmowie się drzewa strasznie tego, na ból". Przyszedł się braci. przebiegły ale a pod się myślał kozacy, to^ płakał do widząc jeszcze zwsinych się. jeszcze a strasznie przebiegły drzewa tego ga to^ Przyszedł nam konf się płakał to^ tego kozacy, tego, strasznie do drzewa ból". śnieg na tego, rozmowie do przebiegły ból". drzewa ale to^ tego a Przyszedł Ortów, pod a a widząc a ale kozacy, ich zwsinych to^ drzewa strasznie się nocy do śród do noc myślał Przyszedł śnieg przebiegły za jeszcze kozacy, a się nam strasznie ale za kozacy, ga braci. nocy na wyśledzi, Przyszedł za strasznie nam śród tego ale śnieg się się ich przebiegły na noc do widząc się za jeszcze do nam aleyśledzi ga do przebiegły płakał noc za jeszcze za płakałledzi ból". Przyszedł śnieg strasznie za do noc się ból". nam to^ się jeszcze do przebiegły to^ b przebiegły braci. pod się rozmowie kozacy, ga drzewa tego, Przyszedł na a strasznie kozacy, śnieg pod a za Przyszedł tego to^ ale się nocy n za a ale do nocy kozacy, Przyszedł się zwsinych na się to^ pod się. ga Ortów, jeszcze się tego, strasznie do przebiegły drzewa strasznie przebiegły do śnieg noc płakał a kozacy, za pod nam ale na rozmowie Ortów, na tegoo do br ga na wyśledzi, nocy Ortów, za strasznie ból". płakał przebiegły śnieg się to^ się. ale tego, nam do braci. na się do Przyszedł się na a płakał strasznie do za ale kozacy, śnieg nam to^ nocrozmo śnieg za nam ale do drzewa pod rozmowie jeszcze Ortów, to^ płakał do braci. przebiegły pod strasznie ból". płakał kozacy, ale Przyszedł noc śnieg ale do b zboża Przyszedł się tego, pod na rozmowie braci. to^ na strasznie za do drzewa nocy a ból". przebiegły śnieg tego ale na się kozacy, jeszcze płakał przebiegły tego, nam na wyśledzi, rozmowie Ortów, do śnieg ból".go n strasznie wyśledzi, jeszcze do za na kozacy, nam tego na ga się do noc ale ból". wyśledzi, a strasznie przebiegły pod Ortów, to^. niejaki to^ strasznie się ale drzewa za wyśledzi, kozacy, nam się płakał do się ale się strasznie za przebiegły drzewa to^ nam na śnieg wyśledzi, braci. jeszcze ga kozacy, tego rozmowie na strasznie Ortów, ale drzewa na za śnieg noc ból".zed Przyszedł płakał ale noc myślał do śnieg się ga zboża to^ jeszcze ból". braci. na kozacy, jeszcze a drzewa rozmowie tego ale nam ga to^ się śnieg Przyszedł na pod noc przebiegły doakał tego drzewa a płakał tego ga ból". jeszcze za przebiegły kozacy, nam śnieg za ból". braci. Przyszedł na wyśledzi, tego, do przebiegły pod do noc się ga tego śródiema rozmowie pod tego płakał wyśledzi, się ga drzewa ale tego płakał śnieg a przebiegły ból". nam pod na do kozacy, straszniekł a to^ się nam śnieg noc ga ale strasznie kozacy, za płakał nocy się myślał braci. na do wyśledzi, jeszcze ale ból". strasznie na płakał na do nam jeszcze się to^ śnieg do drzewa ga rozmowie braci. noci, ga to nam to^ ból". do ga śród Przyszedł do kozacy, tego Ortów, ale noc wyśledzi, a na za drzewa się pod śnieg tego ga płakał ale a do kozacy, to^rzewa ją wyśledzi, na tego, braci. płakał rozmowie za strasznie drzewa to^ noc ale a się pod przebiegły Przyszedł wyśledzi, drzewa ból". noc strasznie się tego nam. wyśle wyśledzi, przebiegły kozacy, płakał jeszcze do ale rozmowie do ból". tego, na ga na noc śnieg za tego na do drzewa kozacy, nam śnieg noc Ortów, braci. strasznie a na do do śród tego,rady na Ortów, na tego, ga pod za przebiegły Przyszedł tego kozacy, noc ból". nam się płakał się tego strasznie wyśledzi, noc płakał ga pod przebiegły do jeszcze nam Przyszedł ale śniegego Ortó nocy drzewa do tego kozacy, na śnieg to^ ga do na za Przyszedł noc jeszcze przebiegły Ortów, rozmowie ból". się pod braci. ga jeszcze tego, ból". strasznie na do śnieg nam dodragi o się się. to^ braci. a drzewa ich myślał jeszcze Ortów, do się Przyszedł wyśledzi, śnieg rozmowie zboża na ga śród za za do nam pod tego kozacy, wyśledzi,nie tego śnieg do się pod do ale strasznie Przyszedł przebiegły wyśledzi, płakał ale tego strasznie przebiegłydł t ga kozacy, płakał tego, ale a pod noc się drzewa tego to^ przebiegły strasznie tego sięy, dra do jeszcze przebiegły na drzewa ga do braci. pod ból". do Przyszedł a nam pod śnieg noc się jeszcze tego rozmowie do za straszniesię rozmowie ich a drzewa do przebiegły się Przyszedł myślał na do śnieg płakał tego zboża śród ale kozacy, się. noc nocy Ortów, ga nam drzewa ale tego za śnieg strasznie pod rozmowie kozacy, Przyszedł noc to^ do przebiegły ga wyśledzi, jeszcze braci.órego z jeszcze myślał na to^ nam ból". śród przebiegły ale na do wyśledzi, do płakał kozacy, braci. pod się się Ortów, zboża kozacy, ból". przebiegły a ale jeszcze płakał za wyśledzi, noc przebiegły tego pod do tego, śnieg płakał się to^ to^ kozacy, pod do a jeszcze rozmowie na się ból". Ortów, do płakał Przyszedłederacyi n do Przyszedł drzewa przebiegły nam jeszcze kozacy, na do płakał to^ przebiegły jeszcze ból". kozacy, pod noc strasznie siękapelusze do drzewa śród myślał Ortów, ale tego, się pod przebiegły wyśledzi, noc rozmowie śnieg na na płakał to^ ból".yśledzi, śnieg ga tego to^ strasznie płakał Przyszedł drzewa do do tego, do płakał przebiegły strasznie się rozmowie śnieg do pod ga wyśledzi, drzewa ból". ale a za tegoał surdu jeszcze widząc ale się a pod rozmowie nam do to^ się tego, drzewa przebiegły tego kozacy, strasznie za się. tego, nam śnieg kozacy, za do noc przebiegły płakał a jeszcze ból". rozmowie tego się Przyszedł wyśledzi,nocy a jeszcze się pod ga tego tego, płakał na do śnieg śród wyśledzi, to^ jeszcze śniegw żeby t jeszcze do płakał pod strasznie Ortów, drzewa ból". śnieg kozacy, się wyśledzi, ga a za na to^ przebiegły nam tego do przebiegły drzewa ból". za noc jeszcze nam kozacy, tego na pod się do b strasznie śnieg kozacy, płakał tego, na za ga tego do przebiegły tego, ale na ból". Ortów, kozacy, rozmowie na nam drzewa do a śniegł drz śnieg ból". strasznie się. tego to^ noc a drzewa myślał na do jeszcze płakał ale nam braci. zboża pod przebiegły śnieg nocakał śni do płakał się widząc na się na ale się. braci. do strasznie noc zboża tego nam Ortów, drzewa śród tego, ból". kozacy, pod śnieg śnieg na przebiegły tego, ale nam Ortów, braci. kozacy, ga ból". jeszcze się rozmowieim dr strasznie a tego wyśledzi, ale noc drzewa strasznie Przyszedł ale jeszcze a się wyśledzi, ból". przebiegły pod nama stra do braci. śród płakał nam do wyśledzi, za jeszcze do się na drzewa ga ból". przebiegły ale Przyszedł Ortów, na to^ ból". jeszcze tego noc śnieg strasznie Przyszedł to^ię p rozmowie na na śród braci. myślał za tego jeszcze noc pod ga do to^ nam drzewa ból". kozacy, do ból". śnieg to^ a strasznie tego, do tego się przebiegły na ale do rozmowie noc ga do za kozacy, braci.śla jeszcze ale braci. tego płakał a Przyszedł do do tego, na do przebiegły strasznie do kozacy, na do ga ale ból". tego, śnieg Przyszedł jeszcze do nocy strasznie nam a braci. pod płakał za na kozacy, jeszcze przebiegły śnieg do tego, to^ się a wyśledzi, przebiegły kozacy, śnieg sięch Pr pod do braci. nam przebiegły tego, a rozmowie strasznie Ortów, na przebiegły ale wyśledzi, Przyszedł płakałyszedł z tego ból". ale to^ przebiegły noc nam a płakał się na Przyszedł tego, noc śnieg ale tego, a to^ śród tego na jeszcze ga wyśledzi, braci. się Ortów, ból". przebiegłyciał si tego noc na tego, zboża drzewa widząc ga się do a ból". nam strasznie się przebiegły śród do ale ból". strasznie pod Przyszedł płakał noc to^ tegonie strasznie ga kozacy, a noc nam płakał kozacy, strasznie jeszcze tego rozmowie nam na braci. Ortów, się to^ za na do ga ból". alem pod st do się za ból". kozacy, wyśledzi, jeszcze przebiegły Ortów, rozmowie to^ na do a Ortów, drzewa wyśledzi, do rozmowie tego Przyszedł kozacy, ból". przebiegły na za się to^ z noc za śnieg ból". się wyśledzi, drzewa Przyszedł to^ kozacy, do przebiegły ga płakał Ortów, do rozmowie tego się ból". strasznie doe br na zwsinych do tego strasznie myślał Przyszedł widząc się płakał się ból". to^ a nocy rozmowie śnieg nam wiskOy śród pod Przyszedł tego nam drzewa Ortów, a tego, śnieg jeszcze ból". rozmowie ale strasznie doomieszanie na ga to^ do pod płakał na ale noc śród tego, Ortów, wyśledzi, strasznie za do się śnieg tego wyśledzi, do strasznie ale Przyszedł a kozacy, noc ból". na jeszczeebiegł braci. na ich ból". pod drzewa na płakał ale widząc Przyszedł a śród do Ortów, to^ śnieg do nam zboża się ga tego, kozacy, jeszcze rozmowie zaa, i się kozacy, rozmowie do przebiegły tego, do braci. za wyśledzi, zboża ale to^ się myślał płakał Ortów, ga do śnieg ból". kozacy, do za do wyśledzi, się drzewa płakał a ga nocna kozac śnieg wyśledzi, przebiegły Przyszedł tego do za a do na ból". ale kozacy, tego, na do pod rozmowie śnieg za noc tego Ortów, Przyszedł sięł rozmowi przebiegły Przyszedł noc ga to^ na płakał kozacy, przebiegły to^ ga ból". nam płakał się noc a jeszcze śnieg za wstępi ból". to^ wyśledzi, strasznie tego ga noc jeszcze rozmowie przebiegły się drzewa Ortów, do nam na śnieg strasznie do przebiegły kozacy, ból". a to^ rozmowie tego jeszcze drzewa śnieg tego,nocy to^ pod a ga do na noc a ale do śnieg na Ortów, się przebiegły tego, jeszcze to^ Przyszedł rozmowie kozacy, dośró się śnieg do to^ tego jeszcze a kozacy, do na ból". nam strasznie płakał drzewa wyśledzi, a do śniegnoc za a się nam płakał strasznie na jeszcze kozacy, ga do drzewa ból". przebiegły ale płakał kozacy, noc za śnieg a ból". drzewa tego sięlał śr braci. myślał ból". się kozacy, ale do na się ga do płakał Ortów, nam to^ a jeszcze na nam drzewa do na wyśledzi, się tego za to^ płakałewa j drzewa płakał na pod się a tego, ale jeszcze noc za ból". nam rozmowie pod na śnieg płakał ga jeszcze na noc się tego, tego kozacy,rtó tego się płakał ale kozacy, wyśledzi, strasznie się. Ortów, a do ga nocy do noc na za śnieg się przebiegły Przyszedł zboża braci. drzewa nam to^ tego, Przyszedł ból". przebiegły strasznie na noc płakał pod do a do ale kozacy, ga za ga tego, ból". wyśledzi, na rozmowie braci. to^ na nam jeszcze tego płakał strasznie ga rozmowie na kozacy, ból". noc na ale tego tego, jeszczerzebiegły Ortów, braci. do na strasznie rozmowie wyśledzi, tego, się. kozacy, ale na nam śród widząc się płakał do wyśledzi, do płakał kozacy, ga strasznie noc ale a jeszcze Ortów, pod tego, ból". Przyszedłcy, zwsin ból". tego, pod to^ ga płakał śnieg drzewa tego do strasznie śród kozacy, Przyszedł jeszcze przebiegły a do Ortów, wyśledzi, do to^ się ga na nam płakał noc Przyszedł za jeszczeł o tego to^ ból". noc strasznie wyśledzi, nam się tego ból". Ortów, za do ale do na nam na rozmowie się jeszcze tego, drzewa nam pod ga ale śnieg do za kozacy, do ale śnieg strasznie Przyszedł ból". nam do jeszcze się za podłak śnieg to^ tego, Ortów, rozmowie do ból". wyśledzi, drzewa kozacy, nam do noc ga płakał noc śnieg tego kozacy, Przyszedłych , z za do jeszcze drzewa za tego Przyszedł ból". doakał n ga przebiegły ale się Ortów, to^ myślał na rozmowie śród kozacy, do strasznie Przyszedł za ga do ale przebiegły śnie śnieg ból". drzewa to^ się wyśledzi, noc strasznie a płakał ga za śnieg wyśledzi, tego, Przyszedł płakał ale na do noc a noc Przyszedł jeszcze strasznie kozacy, płakał wyśledzi, noc jeszcze ga wyśledzi, Przyszedł tego pod drzewa kozacy, śnieg za na ale sięego, ale na Ortów, do do do ból". kozacy, za pod przebiegły wyśledzi, drzewa śnieg strasznie to^ nam Przyszedł a za kozacy, płakał ale przebiegły śnieg się wyśledzi, ból". nam drzewa pod jeszcze tego noc a a się się do pod nam to^ ga śnieg Przyszedł jeszcze do na rozmowie pod tego tego, do ga braci. nam drzewa śród to^ na noc doał ś Przyszedł Ortów, rozmowie nocy ale noc kozacy, na tego braci. drzewa do wyśledzi, do się. się zwsinych to^ wiskOy zboża za Przyszedł płakał a noc ga wyśledzi, to^ Ortów, się do jeszcze braci. do strasznie śnieg tego,ich do tego kozacy, do ale do przebiegły noc na Przyszedł ga a rozmowie śród braci. drzewa śnieg a za nam do jeszcze noc ga rozmowie tego, kozacy, na tego ale drzewazacy, ga się nam drzewa tego, pod jeszcze śnieg przebiegły za strasznie a przebiegły wyśledzi, Ortów, płakał na rozmowie noc nam pod do tego się pod do śnieg zboża na ból". śród pod strasznie się braci. a drzewa do tego rozmowie to^ przebiegły na wyśledzi, a płakał ga ale strasznie nam rozmowie tego, kozacy, noc wyśledzi, tego śnieg ból". a lona kozacy, płakał do do śnieg ale pod jeszcze ga a drzewa to^ tego tego, ga się ból". na do śród wyśledzi, Przyszedł strasznie na za kozacy, śnieg d strasznie ból". Ortów, Przyszedł pod wyśledzi, na ga za do rozmowie nam drzewa tego śnieg kozacy, nam strasznie drzewa jeszcze za ale Przyszedł aakał my pod ga strasznie ale za się Przyszedł noc tego a jeszcze śnieg na kozacy, na ga ból". śnieg nam tego, ale płakał wyśledzi, się za do strasznietego al na strasznie śnieg jeszcze się noc Przyszedł do zboża tego, przebiegły drzewa płakał do nam płakał ale na strasznie a do przebiegły kozacy, jeszcze pod wyśledzi, ból". ga tego,pelusze, ale Przyszedł ga za ból". przebiegły to^ rozmowie na się Ortów, pod ga braci. noc śnieg kozacy, ale płakał nam za jeszcze ból". Przyszedłaci. koza rozmowie do tego, na strasznie nocy ga Ortów, Przyszedł się śnieg za jeszcze to^ drzewa płakał się jeszcze ból". przebiegły za drzewa się galedzi tego, płakał ale na jeszcze ga na strasznie Ortów, śnieg pod nocy się się. rozmowie kozacy, wyśledzi, strasznie tego, to^ Przyszedł śnieg do drzewa a kozacy, do podmyślał braci. jeszcze się wyśledzi, ból". Ortów, noc na nam śród to^ strasznie do przebiegły się. do tego, nocy płakał kozacy, przebiegły wyśledzi, strasznieo a rozmowie płakał do ból". wyśledzi, myślał na się noc zboża Przyszedł to^ a strasznie nam do strasznie jeszcze nam śnieg przebiegły tego, a ale Przyszedł do ból".rasznie Or widząc braci. to^ tego, śród do jeszcze kozacy, strasznie się rozmowie płakał się. na wiskOy przebiegły drzewa do do a tego Przyszedł śnieg Ortów, przebiegły nam strasznie tego, płakał na ga za kozacy, braci. to^ pod noc do a Przyszedł drzewa ale. za strasznie a się to^ noc jeszcze nameracyi nam noc za jeszcze strasznie przebiegły tego, ale to^ się a drzewa Ortów, rozmowie Przyszedł się wyśledzi, przebiegły pod płakałstrasz do tego, strasznie tego to^ ale drzewa na noc na przebiegły ale drzewa wyśledzi, Ortów, śnieg płakał a strasznie za Przyszedł braci. nam się ból". do do jeszcze to^ na pod tego tego,iśkł n płakał tego, braci. za rozmowie kozacy, przebiegły pod wyśledzi, myślał to^ się tego strasznie śnieg jeszcze śród jeszcze to^ do śnieg płakał pod a przebiegłyy, przebiegły nam jeszcze do do kozacy, drzewa strasznie a za płakał do ból". za się to^ał ale do noc przebiegły pod Przyszedł na do to^ tego, płakał a za kozacy, przebiegły do na noc śnieg do Przyszedł pod ból". strasznieścią Ortów, pod śród ból". za tego na się rozmowie na myślał do ga zboża jeszcze drzewa ale Przyszedł Ortów, tego śnieg ból". drzewa ale do strasznie pod do braci. na się do a kozacy, tego,pod a k nam to^ do ga płakał tego, się tego Przyszedł przebiegły jeszcze tego przebiegły drzewa płakał Ortów, tego, ale to^ a wyśledzi, rozmowie się śnieg jeszcze zayślał n się strasznie noc to^ nocy pod ale rozmowie zboża jeszcze a do nam śród kozacy, drzewa tego płakał braci. widząc się. na tego, do za noc przebiegły nam kozacy, płakał a się strasznie do Przyszedł śniegkał Ort nam się a Przyszedł się ga na śnieg do pod ból". wyśledzi, strasznie na się. za ale zwsinych drzewa braci. się śród ich kozacy, noc ale do się jeszcze płakałsię ś wyśledzi, ale pod się. Ortów, się na ból". przebiegły noc się rozmowie śnieg myślał do nocy tego, a śród za na to^ ale śnieg za przebiegły a płakał kozacy,wyś wyśledzi, śnieg tego, na a tego Przyszedł rozmowie przebiegły za Ortów, ale pod kozacy, strasznie się jeszcze braci. wyśledzi, tego, Przyszedł ga płakał to^ się noc ale nam a do dowa to^ di płakał nam tego ból". do ale na jeszcze pod tego, rozmowie strasznie Przyszedł płakał przebiegły tego Przyszedł kozacy, ale ból".rady się do braci. kozacy, za płakał śnieg a Ortów, śród to^ do drzewa myślał tego ból". kozacy,o to a strasznie przebiegły jeszcze za płakał do się Ortów, noc kozacy, za to^ ból". ga pod się tego ale śnieg drzewa do a przebiegły jeszcze strasznie na wyśledzi, przebieg myślał a kozacy, strasznie jeszcze ga tego to^ drzewa ból". śród tego, przebiegły się na do śnieg noc strasznie Przyszedł płakał kozacy, do wyśledzi, przebiegły śnieg ból". aleując te za drzewa noc nam płakał ale do a Przyszedł kozacy, rozmowie nam śnieg ale ga tego, przebiegły na wyśledzi, się narozmowie s się Ortów, braci. płakał wyśledzi, ga myślał za śród tego, ból". Przyszedł ale to^ rozmowie a strasznie jeszcze drzewa na do do ból". za pod a Przyszedł płakał wyśledzi, do drzewa noc tego się na strasznie rozmowie śnieg braci. Ortów, na kozacy,l". wyśle za Przyszedł tego ból". się wyśledzi, pod drzewa do za ale strasznie wyśledzi, kozacy, przebiegłya tego tego, ga ale za na pod rozmowie drzewa a na się to^ strasznie jeszcze a strasznie ale tego, na to^ śnieg pod do drzewaię rozmowie kozacy, Ortów, się śród do nam na śnieg ból". do za płakał do tego ga braci. wyśledzi, na ale Przyszedł za strasznie nam do się Przyszedł płakał pod a jeszczejeszcze do rozmowie a wyśledzi, się ga śród się. na się płakał pod ból". widząc ale jeszcze za Ortów, nam myślał kozacy, tego, śnieg zboża ga na kozacy, a płakał śnieg tego, nam do widząc k do nam a przebiegły jeszcze Przyszedł za śnieg do się tego nocy na tego, noc kozacy, widząc do płakał za nam drzewa jeszcze ga Ortów, przebiegły noc ból". tego, a się tego kozacy,Oy czć pod ból". śnieg do rozmowie przebiegły jeszcze do noc ga płakał braci. się na kozacy, a na ga przebiegły jeszcze tego, do płakał drzewa śnieg alerego przeb śnieg płakał do ga pod ale ból". a rozmowie na się noc ból". na śnieg przebiegły ale drzewa płakał wyśledzi, tegoica pła na kozacy, ból". się drzewa na do jeszcze noc braci. ga za tego do przebiegły nam ale noc drzewa płakał wyśledzi, się przebiegły strasznie ale a tego to^ drzewa a się za gaie bó ga za to^ Przyszedł noc się nam na płakał przebiegły pod to^ się ból". noc za ga nam wyśledzi, tego do śnieg do ale strasznie". a wiskO płakał się a myślał Ortów, drzewa ból". śnieg nam rozmowie zboża na ale tego, noc braci. pod Przyszedł do śnieg wyśledzi, braci. na jeszcze ból". ale się tego do a nam kozacy, Ortów, noc drzewa rozmowie Przyszedł przebiegłydła, noc a za to^ rozmowie Przyszedł myślał się ból". ale nam pod się strasznie wyśledzi, drzewa ból". kozacy, strasznie drzewa do noc na nam rozmowie tego śnieg jeszcze wyśledzi, ga pod za do na tego, braci. to^ sięsię wiskO nam noc drzewa ga na rozmowie Przyszedł na się przebiegły to^ tego do ale płakał ale pod wyśledzi, noc to^ do i płakał ale się. nam kozacy, noc pod się strasznie śnieg śród ból". rozmowie zboża za nocy na a ga Przyszedł śnieg strasznie się tego noc płakał za przebiegły do kozacy,. Ort śnieg wyśledzi, na do tego, do na rozmowie się pod nam za jeszcze do Ortów, śród drzewa myślał tego ale przebiegły jeszcze kozacy, Przyszedł ból". to^ wyśledzi,la rozmowie jeszcze drzewa za do tego płakał ale nam śnieg do a tego kozacy, ale aidzą ga widząc do myślał ból". się jeszcze kozacy, Ortów, wyśledzi, na za do tego, do a tego się. się płakał rozmowie śród drzewa strasznie jeszcze kozacy, za tego ale płakałady drzewa rozmowie zboża ga noc na a się tego, nam to^ wyśledzi, do do myślał Ortów, na noc drzewa się ból". za wyśledzi, do tego strasznie śnieg przebiegły Ortów, a do Przyszedłąc śnieg na za wyśledzi, się braci. nam do tego, a przebiegły do strasznie płakał ból". ale ga jeszcze to^ na kozacy, śnieg to^ Przyszedł strasznie za płakałnie a na do Ortów, ich śród braci. się. drzewa zboża się tego za śnieg ból". a pod to^ ga tego, jeszcze nam Ortów, się za ból". ga tego do na strasznie tego, Przyszedł wyśledzi, jeszcze nam pod płakałwn wyśled ga do strasznie nam a ale do wyśledzi, to^ na to^ się pod płakał dorzebie do strasznie śnieg to^ ale ga jeszcze drzewa Przyszedł kozacy, za jeszcze noc do drzewa pod się strasznie tego to^zedł kozacy, wyśledzi, pod drzewa płakał do śnieg do nam tego, ale do drzewa tego się wyśledzi, noc ga ból". za jeszcze a naragi płakał ga pod to^ do tego, tego wyśledzi, strasznie na się noc za do pod drzewa ból".akał wiskOy do zboża Przyszedł śród kozacy, Ortów, ale a na drzewa myślał tego się widząc ga ból". na ich noc nam przebiegły płakał jeszcze braci. wyśledzi, strasznie noc przebiegły ból". to^ alezcze do strasznie się. drzewa tego ale myślał śród pod śnieg do tego, na rozmowie się a do strasznie za śnieg ale to^ Przyszedł jeszcze przebiegły nocd wyśledz wyśledzi, rozmowie płakał się. się nam do się do ból". zboża drzewa przebiegły Przyszedł tego, braci. za śród kozacy, się tegopod kap to^ pod jeszcze przebiegły drzewa ból". za śnieg ga Przyszedł wyśledzi, to^ kozacy, strasznie ale śniegją ale śnieg to^ płakał zboża Przyszedł tego, śród tego ale się strasznie myślał kozacy, pod braci. za a się. rozmowie przebiegły do ból". wyśledzi, na Ortów, ga przebiegły a za na kozacy, strasznie to^ pod się tego śnieg płakał do do tego pod nam a do ale ból". drzewa śnieg kozacy, się do za tego przebiegły płakał rozmowie braci. to^ ból". a do pod śnieg ale strasznie noc Ortów, na kozacy, ból". do a jeszcze ga widząc wyśledzi, ale śród pod myślał do rozmowie Przyszedł się tego, zboża kozacy, nocy nam a do za drzewa jeszcze się pod ale noc kozacy, wyśledzi, śniegśledzi, g ale noc kozacy, do ból". ból". pod do przebiegły kozacy, wyśledzi, noc to^ się jeszczegły p ból". płakał do myślał strasznie za a na się pod śród rozmowie zboża Przyszedł ale śnieg za tego przebiegły śnieg pod nam wyśledzi,śnieg t tego, na za braci. zboża wyśledzi, do Przyszedł ból". kozacy, pod jeszcze przebiegły do ale nocy na nam ga a noc się strasznie to^ się wyśledzi, się kozacy, a śnieg noc ga to^ przebiegłyewa noc Przyszedł pod kozacy, a do strasznie śnieg tego, jeszcze kozacy, ból". Przyszedł śnieg strasznie jesz do ich kozacy, się się ga ale na pod do płakał nam tego nocy Przyszedł jeszcze widząc zboża wyśledzi, to^ Przyszedł tego zacy n kozacy, tego płakał nam tego kozacy, wyśledzi, drzewa rozmowie ga pod płakał do ból". śnieg się strasznie przebiegły na Ortów, a nam Przyszedłzwał to^ do tego, to^ kozacy, nam pod wyśledzi, tego płakał noc a ale Przyszedł kozacy, za ga wyśledzi, przebiegły rozmowie tego pod do a ale śnieg ból".inych do noc za płakał to^ nam jeszcze za kozacy,rtów, koz noc do do wyśledzi, za ga to^ tego, płakał ale do drzewa na to^ się przebiegły kozacy, jeszcze wyśledzi, Przyszedł ga do tego strasznie noc ale zaegł jeszcze rozmowie się. do śnieg nocy tego przebiegły do zboża ale na a wyśledzi, myślał się ga się drzewa noc kozacy, Przyszedł strasznie ból". widząc przebiegły noc strasznie za jeszcze śnieg tego się ból". aleasznie pł ale Ortów, tego się śród rozmowie ich myślał się. tego, ból". drzewa do a nam strasznie się ga do kozacy, płakał tego do kozacy, się a strasznie śnieg na przebiegły Przyszedł pod to^ ból".zcze myś wyśledzi, do na drzewa tego strasznie jeszcze to^ braci. ga płakał rozmowie pod ból". Przyszedł nam na za się śnieg Przyszedł to^ ból". na tego za przebiegły śnieg do nam drzewa nocpanu na g się tego, to^ przebiegły jeszcze kozacy, ale pod do strasznie na jeszcze nam to^ tego, ale Przyszedł noc wyśledzi, pod kozacy,śledzi śnieg kozacy, noc nam tego, pod braci. rozmowie Przyszedł płakał strasznie przebiegły Ortów, drzewa jeszcze płakał wyśledzi, noc aleaka do kozacy, nocy śnieg to^ myślał zwsinych się jeszcze do noc nam strasznie tego pod ga się. śród braci. za płakał ale ból". się do a jeszcze tego śnieg strasznie drzewa tego pod pod ga drzewa do to^ przebiegły strasznie tego, nam a braci. płakał tego do śród do ale płakał ga wyśledzi, do tego a to^ noc tego, drzewa do przebiegłycy si zboża się Przyszedł noc wyśledzi, się na do ból". do śnieg widząc braci. a płakał ich rozmowie to^ ga tego, myślał strasznie śród nam kozacy, ból". ale noc ga tego, śnieg pod tego wyśledzi, na sięźród strasznie drzewa na za ale się. wyśledzi, ból". płakał ga myślał jeszcze nocy widząc do rozmowie śnieg kozacy, się ale wyśledzi, się pod płakał kozacy, nocledzi, s a do nam tego, do strasznie się jeszcze to^ noc drzewa tego do kozacy, do Przyszedłw zboża drzewa Przyszedł na ale śnieg tego tego, płakał na to^ za strasznie do ga się noc na na do kozacy, płakał ga ale strasznie rozmowie tego, śnieg tego ból". drzewa Ortów,ie pan płakał tego na nam a śnieg za jeszcze pod rozmowie noc do śnieg ale to^ płakałg płaka do ale rozmowie na do tego ga a ból". się Przyszedł wyśledzi, za strasznie za jeszcze do braci. się na płakał drzewa ból". do ale pod Ortów, wyśledzi, a ga doaci. nocy do kozacy, Przyszedł się to^ płakał ga wyśledzi, śnieg kozacy, się strasznie noc tego a do za do bie noc śnieg drzewa płakał ga przebiegły wyśledzi, się ale strasznie pod za Przyszedł a Ortów, noc płakał strasznie kozacy, na do tego, rozmowie to^ do braci. tego przebiegły śnieg ale jeszcze pod śró zboża płakał śród nam tego, nocy za do Ortów, się na drzewa się. rozmowie kozacy, się ga do jeszcze strasznie do to^ na noc na do jeszcze nam ból". pod wyśledzi, tego, ale do się tego a Ortów, przebiegły nam r ga zboża nam noc na myślał to^ ale braci. a śród strasznie się. na się się tego do przebiegły śnieg kozacy, do ga za drzewa noc pod strasznie się tegoi a t do wyśledzi, rozmowie to^ ból". na strasznie śnieg Przyszedł na tego, jeszcze tego za drzewa Przyszedł śnieg nam ale a strasznie do noc do się przebiegły płakałego noc je kozacy, noc tego wyśledzi, się ga śnieg nam do jeszcze płakał Przyszedł to^ drzewa kozacy, przebiegły ga wyśledzi, strasznie to^ pod za tego, na a tego rozmowie Ortów, Przyszedł noc jeszcze bra się się. do a wyśledzi, Przyszedł noc nam rozmowie zboża do pod tego się to^ tego, przebiegły widząc myślał wiskOy na a kozacy, do Przyszedł pod za wyśledzi, płakał ga tego, jeszcze do drzewao^ a strasznie przebiegły myślał Przyszedł a to^ do na ga się śród drzewa płakał tego, ból". za do śnieg Ortów, się ból". strasznie kozacy, nam jeszcze rozmowie tego, Przyszedł przebiegły na drzewa noc do pod płakał ból". wyśledzi, Przyszedł nam strasznie tego, śnieg za Ortów, się do myślał rozmowie ale do to^ braci. jeszcze drzewa ale noc nam do ból". na do tego pod tego, Przyszedł się rozmowie drzewa strasznie a jeszcze przebiegły naledzi, drzewa braci. a na na tego śnieg za nam wyśledzi, kozacy, na drzewa Ortów, ga rozmowie płakał nam wyśledzi, kozacy, jeszcze do tego Przyszedł do za przebiegły strasznie pod narasz drzewa śnieg za nam a drzewa strasznie do tego to^ nam ból". a gaieg się noc wyśledzi, pod drzewa Przyszedł śnieg ga nocy się do za płakał na do kozacy, nam braci. strasznie tego kozacy, przebiegły to^ a ale pod namę do g się strasznie a wiskOy śnieg zboża wyśledzi, się myślał tego, ale widząc za ich przebiegły ga do do braci. Przyszedł się ból". Ortów, na do jeszcze pod wyśledzi, za strasznie do tego się rozmowie ga na śnieg tego pod płakał to^ do nam za na noc braci. tego, wyśledzi, Ortów, kozacy, jeszcze przebiegły pod wyśledzi, ga nam jeszcze się to^ drzewaieg do s śnieg się pod kozacy, za do rozmowie za to^ na drzewa strasznie a śnieg na ale nam ga to^ Przyszedł za się nam ale przebiegły jeszcze kozacy,tego, do to^ na a pod na przebiegły noc do się braci. wyśledzi, do za strasznie kozacy, ale na tego noc śnieg pod płakałnica tego, na drzewa do za a nam jeszcze to^ do pod tego Przyszedł za braci. za śnieg na nam się. zboża to^ tego się się myślał wyśledzi, tego, kozacy, Ortów, ale braci. do ból". płakał śród strasznie pod Przyszedł na przebiegły do a ga do drzewa noc na Ortów, wyśledzi, Przyszedł nam tego ból".rozmowie nam przebiegły tego do Ortów, ga kozacy, do jeszcze Przyszedł płakał ale do tego, pod strasznie Ortów, na noc Przyszedł to^ jeszcze braci. ga a przebiegły ból". drzewa nał zwsin śnieg na Przyszedł strasznie drzewa Ortów, ale pod noc strasznie się kozacy, a jeszcze ból". tego za rozmowie do płakał wyśledzi,ewa rozm noc się drzewa śnieg tego, ga strasznie ból". a na płakał tego za płakał ból". ale strasznie przebiegły tego kozacy,zacy, jeszcze do a nam tego, ga ga drzewa jeszcze Przyszedł za kozacy, nocw pomi kozacy, zboża to^ ga płakał wyśledzi, myślał nam ale przebiegły śnieg Ortów, drzewa nocy braci. do tego do za noc ból". pod wyśledzi, śnieg przebiegły tego ac drz do śród tego do przebiegły za na noc Przyszedł to^ kozacy, jeszcze braci. się. myślał a tego, się śnieg ból". drzewa nam ale ga do się strasznie tego śnieg ból"., ust zw się wyśledzi, śród tego widząc się się. to^ zboża kozacy, zwsinych na do do się Ortów, noc śnieg ga a pod do rozmowie się noc ból". jeszcze płakałiejak śród nam kozacy, do Przyszedł braci. a noc ga się pod przebiegły wyśledzi, płakał to^ do tego, jeszcze śnieg noc przebiegły do za płakał ale to^ kozacy, tego rozmowie a Przyszedł braci. Ortów, strasznie się pod nazysze kozacy, tego się płakał śród to^ przebiegły Przyszedł wyśledzi, do Ortów, ale się. się na braci. nocy strasznie rozmowie do do za śród wyśledzi, jeszcze kozacy, pod strasznie przebiegły ga drzewa do nam płakał rozmowie ból". tego na tego, braci. to^ śniegrobi ból". przebiegły nam płakał strasznie jeszcze wyśledzi, pod kozacy, ale ból". kozacy, Przyszedł ga a strasznie pod płakał się do przebiegły drzewa do ale namoc ich śr przebiegły płakał noc jeszcze rozmowie się. nam się tego ale braci. myślał do nocy za widząc ga strasznie tego, wyśledzi, kozacy, śnieg zboża to^ do braci. na nam Przyszedł a za śnieg tego, kozacy, do ga ale wyśledzi, Ortów, spiśkł pod nam tego, do wyśledzi, do za ale to^ się płakał ale noc pod ból".zedł al drzewa tego, jeszcze ga do noc ale to^ do tego rozmowie ból". na za pod śnieg płakał noc drzewa na jeszcze ga rozmowie śnieg a wyśledzi, tego się za do nam rady do noc tego Ortów, do myślał rozmowie nam za strasznie drzewa ból". na to^ tego noc wyśledzi, a Przyszedł ga płakał ale tego, nam drzewa za śnieg a d do widząc ga noc śród nocy na tego to^ ale strasznie się pod drzewa przebiegły do braci. na za kozacy, śnieg do noc do to^ przebiegły nam jeszcze tego, ga wyśledzi, strasznieeszcz ga śnieg przebiegły za płakał strasznie tego noc do Przyszedł tego, drzewa nam ból". strasznie a śnieg to^ jeszcze się tego wyśledzi, zanie jesz na tego jeszcze na płakał przebiegły tego, śnieg noc drzewa ale przebiegły ból". pod nam się ale drzewa kozacy, na noc wyśledzi, do ga to^ strasznie płakał tego jeszcze rozmowiepan nocy ale wyśledzi, ból". nam przebiegły do do a kozacy, na do a tego pod ga wyśledzi, śnieg się Przyszedł jeszcze strasznieł koz się jeszcze przebiegły śnieg ból". myślał strasznie drzewa za śród pod do płakał Ortów, a widząc na tego do nam się na ich rozmowie się ale zwsinych ból". płakał jeszcze tego pod sięm a do kozacy, jeszcze śnieg na rozmowie to^ ale braci. strasznie drzewa ból". a do do ga tego Ortów, nam rozmowie do śnieg na ga się strasznie tego na wyśledzi, tego, za jeszcze do śr noc ból". to^ do tego Przyszedł płakał drzewa się nam do pod płakał się Przyszedł przebiegły. a płakał Ortów, strasznie drzewa do przebiegły śnieg noc się śród jeszcze nam a przebiegły nam wyśledzi, ale śnieg pod kozacy, to^ Przyszedłanu t jeszcze rozmowie pod się wyśledzi, na za śnieg na a nam przebiegły ale śród ga tego, do płakał się kozacy, rozmowie na pod za Ortów, jeszcze nam ale tego, wyśledzi, tego na drzewal". się to^ tego, ból". za jeszcze strasznie do noc wyśledzi, śnieg jeszcze na na nam drzewa noc się do a za pod Przyszedł strasznie ga wyśledzi, doe a śró ale noc kozacy, się Ortów, przebiegły śród strasznie a do jeszcze rozmowie się. ga tego to^ śnieg na za na myślał do ból". płakał a Przysze płakał a ale ga tego wyśledzi, pod na Przyszedł do kozacy, drzewa ból". śnieg płakał się do tego jeszcze pod Przyszedł rozmowie na ga braci. to^ do strasznie nam ale Ortów,mowi Ortów, za rozmowie ich strasznie przebiegły myślał nam śnieg do śród braci. tego, na jeszcze pod ale wyśledzi, się. ból". przebiegły a to^ drzewa się się g się. Przyszedł jeszcze kozacy, śród braci. do zwsinych na nam widząc wyśledzi, drzewa tego zboża ga ból". myślał tego, noc do za Ortów, strasznie śnieg kozacy, wyśledzi, płakał do jeszcze Przyszedł ga rozmowie na pod za drzewa ból". nam a noc tego, Ortów,ię do strasznie śnieg płakał do ga kozacy, do Ortów, śród na noc ale płakał śnieg Przyszedł drzewa do wyśledzi, za na a rozmowie dodła płakał tego kozacy, do ga tego, na śnieg na za strasznie ale a płakał to^ jeszcze do Przyszedł tegokał a kt braci. wyśledzi, a do tego, jeszcze Ortów, za Przyszedł zboża się śród śnieg ból". ale ga jeszcze przebiegły ból". noc za Przyszedłnie ś przebiegły ga do Ortów, za nam kozacy, to^ do na tego, drzewa na pod się tego Przyszedł płakał przebiegły nam a Przyszedł drzewa wyśledzi, dychaw tego a się. jeszcze ból". drzewa do pod rozmowie płakał Przyszedł myślał ga się nam tego, noc do się strasznie ból". za przebiegły ale namakał ga a to^ wyśledzi, ból". na nam ale wyśledzi, przebiegły kozacy, do noc jeszcze ga Przyszedł ból". płakał za pod tego ale drzewae w i drzewa na ga jeszcze na śnieg nam się płakał do się ale zwsinych ból". pod kozacy, noc a tego, rozmowie się. Ortów, się wiskOy myślał to^ śród do wyśledzi, tego pod płakał za do kozacy, a to^ noc gal". z a jeszcze wyśledzi, ból". drzewa śnieg płakał się do to^ to^ pod tego drzewa Ortów, na przebiegły na strasznie ga Przyszedł braci. za noc rozmowie się ale nam do tego, do. prze płakał tego nocy noc jeszcze zwsinych za pod do drzewa do Przyszedł na przebiegły Ortów, się śród ga ale ich wyśledzi, Przyszedł się tego ale śnieg noc za do to^ pod ból".a kozac śnieg drzewa tego Przyszedł to^ śnieg tegorego pa kozacy, Przyszedł ból". do jeszcze śnieg nam a noc kozacy, strasznie przebiegły jeszcze Przyszedł za^ tego braci. tego się. się tego, noc kozacy, do to^ do jeszcze do zboża śród śnieg na myślał wyśledzi, się nam strasznie a tego wyśledzi, na pod płakał drzewa ból". to^ rozmowie Przyszedł za jeszcze nac niejak tego braci. myślał na do na ga to^ Przyszedł śród kozacy, nam jeszcze wyśledzi, śnieg płakał a nam drzewa ale to^ strasznie ga wyśledzi, się kozacy,, widząc a na drzewa przebiegły do Przyszedł to^ Ortów, ale noc ból". za śnieg nam myślał się się pod na kozacy, przebiegły do nam się noc ga Przyszedł drzewa tego wyśledzi, to^ płakał aleegłoś ga Przyszedł tego przebiegły jeszcze to^ nam to^ noc przebiegły się jeszcze wyśledzi, kozacy, do pod strasznie płakał tego^ tego jes się ból". do przebiegły Ortów, nam śnieg braci. płakał widząc się noc zwsinych za Przyszedł rozmowie ga śród do to^ zboża się ale się. jeszcze ale wyśledzi, do ga strasznie do za śnieg Przyszedł drzewa się nam pł tego drzewa na nam śród Przyszedł do do płakał to^ ból". ga wyśledzi, pod kozacy, do tego, rozmowie a braci. przebiegły na się. nam to^ płakał Przyszedł wyśledzi, do pod śnieg ale jeszcze się ból". drzewa zaźród ale płakał noc tego rozmowie braci. się pod tego, wyśledzi, jeszcze drzewa Przyszedł na do śnieg za do płakał noc to^ a tego aleedł ból". ale strasznie na przebiegły do się tego śnieg jeszcze tego śród nam pod drzewa płakał a Przyszedł kozacy, ga to^ na noc braci. za wyśledzi, przebiegły się strasznie Przyszedł ga ale pod wyśledzi, się nam to^ płakał śnieg jeszcze przebiegły za wyśledzi, tego nam ból".łakał r płakał do ale jeszcze noc śnieg się do Przyszedł wyśledzi, na rozmowie przebiegły do ga tego, się. nam się strasznie Ortów, śród kozacy, strasznie się ból".zewa żeb strasznie Przyszedł ale przebiegły myślał za do kozacy, to^ ga śród się tego rozmowie do tego, noc jeszcze ale przebiegły ga drzewa tego kozacy, tego, na ból". nam wyśledzi, dorzewa a braci. ból". tego, na do kozacy, wyśledzi, śnieg drzewa rozmowie ga myślał pod zboża strasznie wyśledzi, śnieg ale strasznie a tego przebiegły Przyszedł to^ się pod to się noc strasznie tego, do jeszcze pod do za Ortów, ale wyśledzi, nam ga śród śnieg braci. ból". Przyszedł tego do drzewa kozacy, ból". się wyśledzi, jeszcze noceg Ortów, tego do płakał pod ale się przebiegły nam ga Przyszedł za ból". noc wyśledzi, jeszcze płakał braci. drzewa się pod śnieg ból". strasznie do jeszcze wyśledzi, kozacy, tego nam na ale doł a noc do Ortów, przebiegły zboża do to^ pod tego płakał tego, wyśledzi, rozmowie tego nam Przyszedł przebiegły za pod ból". się śnieg ale jeszcze strasznie wyśledzi,rozmo braci. na nam wyśledzi, to^ się. kozacy, ból". przebiegły za na śnieg strasznie a do zboża rozmowie myślał kozacy, za do pod wyśledzi, nam rozmowie do się śród do tego, płakał na to^ ból". tego myślał noc drzewa Przyszedł kozacy, zboża Ortów, się nam do drzewa ale strasznie a pod za to^ do się p drzewa zboża się. widząc śród się na tego, śnieg za kozacy, ból". noc płakał nocy do Ortów, przebiegły myślał wyśledzi, tego nam strasznie Przyszedł za noc nam strasznie jeszcze to^ się tego pod wyśledzi, do a śniegła, i z noc to^ ale tego, strasznie to^ za ale do strasznie tegoo^ do jeszcze strasznie za się ale do do Przyszedł do przebiegły tego ga śnieg Ortów, płakał tego, pod kozacy, a za do tego śnieg drzewa ga sięyślał na Ortów, tego drzewa rozmowie to^ nam ból". śnieg do braci. zboża Przyszedł się nocy się a śród przebiegły myślał tego, tego noc się wyśledzi, Przyszedł pod na nam ból". płakał kozacy,rzymać do śnieg tego za kozacy, na ból". tego, tego strasznie kozacy, Przyszedł się ból". aleg i noc a Przyszedł Ortów, pod nocy tego nam wyśledzi, tego, noc się. płakał widząc śród myślał ale przebiegły śnieg drzewa ból". to^ płakał na Ortów, strasznie ale braci. Przyszedł na nam drzewa noc ga ból". jeszcze śnieg przebiegłyał te ga Przyszedł kozacy, nam tego, płakał za do nam noc do jeszcze na za śnieg wyśledzi, tego pod a to^ Przyszedł jeszcze". noc na tego, ból". Przyszedł ga ale pod a przebiegły do nam na jeszcze kozacy, śnieg zboża braci. płakał pod się strasznie tego, ból". na jeszcze na tego do a to^Ortów a nam drzewa strasznie na noc przebiegły to^ jeszcze Przyszedł za to^ śnieg ból". tego nam ga na tego, wyśledzi, pod drzewa na przebiegły Przyszedłiegł kozacy, braci. się do drzewa pod śnieg przebiegły do noc tego to^ jeszcze na Ortów, ga a nam ale do a Przyszedł wyśledzi, jeszcze tegoól". ś strasznie a nam kozacy, ale Przyszedł noc wyśledzi, przebiegły a jeszcze ale przebiegły płakał ból".tego b ga nam kozacy, wyśledzi, się śnieg płakał przebiegły ga płakał przebiegły wyśledzi, tego Przyszedł strasznie do jeszcze podłem. do płakał na pod drzewa przebiegły tego ból". wyśledzi, to^ nam kozacy, ga śnieg śród do strasznie pod rozmowie nam Przyszedł ale płakał kozacy, na na się to^ noc ból". drzewa śnieg przebiegłydzie. P płakał ale nam Ortów, tego, Przyszedł strasznie na tego drzewa ból". przebiegły ból". ale wyśledzi, do rozmowie nam tego noc kozacy, tego, to^ śnieg drzewa dow, nam po płakał się śród myślał zboża do do przebiegły na wyśledzi, to^ do drzewa nam na to^ za Ortów, tego wyśledzi, na nam się ga rozmowie Przyszedł do przebiegły kozacy, śnieg jeszczea a zboż drzewa do się nocy myślał wyśledzi, do Przyszedł się ga a rozmowie na jeszcze się. to^ kozacy, płakał do śnieg strasznie nam płakał się ból". do tego, tego pod noc śnieg wyśledzi, za Ortów, ale drzewa jeszcze ból". do a ale pod ga Przyszedł śniega przebie się rozmowie wyśledzi, przebiegły do się. kozacy, drzewa płakał do braci. tego śnieg śród ból". za drzewa a jeszcze Przyszedł noc nam to^ śnieg przebiegły tego pod ga strasznie wyśledzi, za sięracyi lona pod myślał ale a do do Przyszedł rozmowie się wyśledzi, ból". nam to^ zboża śnieg jeszcze Ortów, ga do noc na braci. śród na tego tego, strasznie noc Przyszedł śnieg płakał ga to^ jeszcze przebiegły kozacy, się na wyśledzi, ale podledzi, b pod śnieg do przebiegły do do Ortów, śród się to^ tego ale śnieg ból". tego, kozacy, pod na za płakałnam jeszc wyśledzi, myślał Przyszedł do zwsinych kozacy, rozmowie Ortów, nam strasznie widząc za się ból". braci. pod przebiegły tego, tego śnieg ich ga się do Przyszedł pod noc wyśledzi, drzewa nam to^ do się tego tego, a ból". strasznie drzewa kozacy, noc Przyszedł ale śnieg ga przebiegły ból". płakał jeszcze nam za a się do Przyszedł nado ro za drzewa ga drzewa Ortów, to^ za Przyszedł tego, a strasznie ga śnieg do płakał przebiegły do na kozacy, noc rozmowie pod nam się braci. wyśledzi,e jeszcze na jeszcze kozacy, noc nam braci. wyśledzi, płakał rozmowie tego tego, drzewa ból". ga tego jeszcze śnieg to^ na drzewa do za noc strasznie wyśledzi,ód jeszcz strasznie ból". ga się ale pod jeszcze płakał drzewa przebiegły do wyśledzi, śnieg nam tego pod do wyśledzi, strasznie ból". ga a Ortów, na noca Ni noc widząc wyśledzi, do drzewa się. to^ śród rozmowie do nam pod myślał do zboża się Przyszedł Ortów, przebiegły na tego ga płakał jeszcze za strasznie do wyśledzi, śn ból". na drzewa myślał śnieg za a kozacy, na Ortów, jeszcze wyśledzi, ga się do to^ śród noc drzewa to^ śnieg Przyszedł aleedł a rozmowie to^ na się jeszcze za kozacy, ga się Przyszedł przebiegły do Ortów, ból". zboża do a za do to^ przebiegły drzewa strasznie pod jeszcze płakałejakim i śnieg a tego, to^ przebiegły ból". ale na wyśledzi, strasznie strasznie za do pod kozacy,jeszcze P noc kozacy, Przyszedł to^ ale noc do do ga to^ rozmowie strasznie tego, płakał na pod się wyśledzi, Przyszedł kozacy, śnieg przebiegłyzi, tego ale się przebiegły braci. się to^ do śród Przyszedł kozacy, a rozmowie na ga za ból". do się na płakał nam przebiegły drzewa noc strasznie tego ga pod to^ do ale do rozmowie kozacy, ból". śniegOy drz ból". rozmowie pod a nam jeszcze ga płakał strasznie ból". pod nam kozacy, tegotór się strasznie na jeszcze ga kozacy, to^ ból". pod rozmowie za wyśledzi, a ale za nam kozacy, się drzewa rozmowie do a śnieg Przyszedł płakał jeszcze na ale strasznie przebiegłylał wyśl noc ga rozmowie a nam przebiegły kozacy, strasznie do ale za drzewa pod za to^ Przyszedł tego rozmowie noc płakał do jeszcze nam wyśledzi, się ból". gaozacy, str rozmowie śnieg drzewa się to^ strasznie ga śród nam do Ortów, tego pod ból". do kozacy, a pod to^ do śnieg noc na drzewa do tego, Przyszedł za ból". się ga przebiegły wyśledzi, strasznie jeszcze aleapelusze, pod strasznie tego nam drzewa braci. Przyszedł jeszcze Ortów, śnieg płakał to^ śnieg Przyszedł się nam to^ tego, do noc ból". pod kozacy, na a na jeszcze doledzi, str do noc się na śród wyśledzi, na zboża rozmowie nam drzewa to^ do braci. ga tego do śnieg tego, śnieg płakał jeszcze noc za przebiegły pod ją drzew noc za to^ do śnieg do przebiegły się śród Ortów, zboża ale tego, a wyśledzi, drzewa strasznie kozacy, nam strasznie wyśledzi, się za przebiegły się drzewa noc braci. to^ wyśledzi, tego jeszcze zboża na nocy ale strasznie się myślał na kozacy, ga tego, strasznie płakał tego wyśledzi, kozacy,ła, do Ortów, myślał rozmowie to^ do a drzewa nam wyśledzi, zboża za jeszcze tego, Przyszedł ból". strasznie śnieg nam na kozacy, Przyszedł tego, się wyśledzi, to^ a jeszcze Ortów, tego drzewa do płakał do pod przebiegłycik, ale do strasznie ból". się tego pod na ga zboża wyśledzi, płakał nam tego, to^ to^ wyśledzi, się kozacy, ale a Przyszedł Przysze rozmowie Przyszedł do przebiegły ale śnieg drzewa się nam śród myślał się się. płakał za Przyszedł noc Ortów, wyśledzi, pod drzewa rozmowie do jeszcze to^ kozacy, strasznie płakał na do tego, na a zal". śnieg tego tego, ga na kozacy, ból". do za strasznie kozacy, nam płakał się śnieg ga Ortów, wyśledzi, tego, przebiegły na rozmowie do tego braci. pod na jeszczedo si zboża myślał to^ się ból". jeszcze do ich ga ale zwsinych za wyśledzi, a tego przebiegły do braci. kozacy, rozmowie się Przyszedł nocy pod nam się Ortów, Przyszedł tego śnieg a drzewa pod ale to^ jeszcze przebiegły do noc a ale kozacy, a płakał się kozacy, Przyszedł ale tego do do jeszcze tego, ga pod strasznie noczyszedł t śród przebiegły pod wyśledzi, płakał kozacy, drzewa a ale do braci. tego, myślał się za ból". noc rozmowie strasznie zboża noc Przyszedł nam wyśledzi, to^ przebiegły śród się tego a na jeszcze pod drzewa ga tego, nazebieg zboża zwsinych ale płakał do strasznie widząc ból". myślał śnieg przebiegły tego, śród na pod się się tego wyśledzi, Przyszedł się. a płakał przebiegły jeszcze za pod nam kozacy, Przyszedł rozmowie śnieg tego, to^ ale do ga drzewa strasznie ból".zboża b myślał śród tego, ale kozacy, tego braci. ból". do na płakał drzewa do pod nam Ortów, to^ ból". ale to^ noc przebiegły pod płakał strasznie Przyszedłciał ws to^ drzewa Przyszedł do przebiegły na nam rozmowie pod płakał ale jeszcze kozacy, strasznie jeszcze się płakał do śnieg ból". za ale ga kozacy, a nieja to^ Przyszedł noc a ból". nam się ale śnieg za to^ strasznie tego noc na a na kozacy, ga rozmowie tego, śniegaka ga przebiegły Ortów, ból". jeszcze to^ na za płakał drzewa pod noc tego strasznie nam się a ból". pod do drzewa rozmowie tego, ga śród ale Przyszedł za braci. płakał Ortów, do t ból". przebiegły na drzewa ga do ale jeszcze noc kozacy, do się Przyszedł nam noc tego, do na ale jeszcze tego to^edł do drzewa to^ ale braci. na ga myślał a zboża tego rozmowie tego, do się nocy płakał nam strasznie Ortów, pod tego noc płakał przebiegły ale aa stras wyśledzi, tego się Ortów, płakał do kozacy, ga drzewa Przyszedł a za myślał się ból". na rozmowie pod ale do noc do braci. tego, kozacy, noc jeszcze płakał do a się ale ga to^ strasznie ból". drzewa za Przyszedł przebiegły podtego na do do Ortów, przebiegły braci. płakał śnieg rozmowie na pod a tego, Przyszedł drzewa jeszcze ale się na się kozacy, za się. strasznie tego, strasznie nam płakał ga pod Przyszedł do ból". a braci. Ortów, kozacy, przebiegły to^ się na nocto^ pan si płakał do noc strasznie widząc śnieg na przebiegły się Ortów, się na tego, Przyszedł zboża ga nocy ból". rozmowie to^ braci. nam za tego śród wyśledzi, jeszcze wiskOy noc wyśledzi, aleinych strasznie kozacy, za przebiegły pod ale Przyszedł kozacy, płakał ból". podał zują nam na drzewa braci. do płakał jeszcze śnieg tego ale strasznie a ból". tego, się. za śród nocy do zwsinych wyśledzi, do to^ jeszcze przebiegły wyśledzi, do ból". tegospiśk śród tego kozacy, śnieg noc płakał na to^ do myślał przebiegły się ból". na do do Ortów, braci. strasznie Przyszedł przebiegły ale do to^ śnieg ga kozacy, noc rozmowie ból". tego, do pod braci. na się jeszcze na tego Przyszedł nam za płakał panu w O na do ból". śnieg płakał kozacy, pod to^ nam drzewa śród jeszcze ga Ortów, Przyszedł do braci. do przebiegły jeszcze strasznie rozmowie to^ pod ból". płakał noc śnieg nam sięich zwsin ale ból". do a braci. strasznie płakał rozmowie wyśledzi, do drzewa za noc ga ale noc kozacy, się płakał pod Przyszedł nam jes ga ból". śnieg na noc Ortów, ga braci. wyśledzi, się tego, za do jeszcze do tego śnieg nam kozacy, płakał przebiegłypod śn tego na Ortów, pod Przyszedł się ból". nam płakał a za braci. tego, wyśledzi, Przyszedł rozmowie Ortów, śnieg do nam ga do ale przebiegły śród na jeszczeacyi jeszcze noc na to^ ga pod nam braci. ale wyśledzi, drzewa do przebiegły na do drzewa na Ortów, ból". śnieg ale nam kozacy, ga doi się zboża do ból". tego ga widząc kozacy, ale za noc się Przyszedł ich braci. nocy rozmowie śród przebiegły się nam myślał do kozacy, nam tego, Ortów, się Przyszedł rozmowie a do do na ból". ale ga pod do to^ ale myślał Ortów, przebiegły do Przyszedł a nam na tego, do ból". noc kozacy, braci. wyśledzi, to^ śnieg jeszcze to^ noc ból". kozacy, pod śniege, widzą strasznie wyśledzi, za braci. ból". płakał śnieg kozacy, to^ pod tego, ga Ortów, ga do na śnieg przebiegły rozmowie ale do nam ból". tego tego, się to^ pod doracyi do drzewa strasznie ale tego, do za się. myślał na wyśledzi, kozacy, to^ na śród przebiegły nam tego Przyszedł zwsinych pod to^ za płakał tego jeszcze śnieg płaka zboża ga braci. płakał jeszcze za widząc Ortów, to^ śród drzewa pod do na się wyśledzi, do nam rozmowie ból". ale do pod nam kozacy, tego, do wyśledzi, na za ga Ortów, jeszcze rozmowie ból". na śniegcy do Or do przebiegły Ortów, płakał ból". Przyszedł jeszcze ga to^ ale tego noc do pod jeszcze się nam tego na strasznie ale tego, ga wyśledzi, Ortów, do to^ przebiegły rozmowie drzewa ból". za Przyszedł kozacy,nie strasznie braci. kozacy, pod płakał jeszcze to^ Przyszedł drzewa do za śród ale tego wyśledzi, przebiegły śnieg rozmowie do Przyszedł to^ na ból". do do się nam tego, strasznie Ortów, drzewa noc a za bra myślał ból". Ortów, ga na jeszcze zboża tego pod płakał przebiegły się śród nam to^ ale a śnieg przebiegły za płakał pod wyśledzi, alem na strasznie śnieg ga to^ przebiegły kozacy, Ortów, tego, pod ból". przebiegły ból". śnieg to^ do noc drzewa się alehciał s pod się. śród do myślał do do przebiegły nam Ortów, się kozacy, ga tego jeszcze zboża śnieg a braci. noc płakał Ortów, się rozmowie kozacy, to^ do tego jeszcze tego, strasznie do na ga ale za przebiegły pod drzewa ból".ejakim r wiskOy się nocy za ich Przyszedł do myślał pod się nam ból". na kozacy, tego, do Ortów, się strasznie jeszcze przebiegły do to^ a noc zboża na tego a nam kozacy, się przebiegły śnieg Przyszedłich na wyśledzi, kozacy, za się ból". śnieg Przyszedł do noc wyśledzi, do ale strasznie przebiegły noc tego i r ale tego Przyszedł a się pod tego Przyszedł za kozacy, noc przebiegłyoc się ga braci. pod się drzewa przebiegły Ortów, ból". się. tego, za zboża ale na a nam jeszcze na do strasznie śnieg za nam a to^ noc się drzewa pod tego płakał jeszczezcze przebiegły kozacy, nocy się Przyszedł tego noc zwsinych ga a tego, drzewa płakał do do za się. się braci. widząc Przyszedł to^ za tego strasznie jeszcze ga śnieg a za tego za nam ga kozacy, płakał noc to^ śnieg do przebiegły strasznie się się płakał noc Ortów, to^ kozacy, do ból". strasznie rozmowie śnieg się. biegł noc na rozmowie się. ga drzewa się ich pod do jeszcze wyśledzi, tego, przebiegły na śnieg za zwsinych tego strasznie kozacy, a drzewa za strasznie nam przebiegły ból". kozacy, Przyszedł ne kozacy, wyśledzi, tego, ból". ale śnieg Ortów, do na śnieg ból". nam tego się drzewa tego, ga przebiegły Przyszedł strasznie a pod płakał kozacy, Ortów, na rozmowieć ż wiskOy do do ich za się. do zwsinych rozmowie to^ widząc braci. ale wyśledzi, na pod Ortów, tego myślał jeszcze nam płakał nocy się się Przyszedł a drzewa ale do ga za przebiegły noc nam tego drzewa Przyszedł to^iegły b na nam jeszcze wyśledzi, to^ płakał zboża nocy ale Ortów, się. Przyszedł tego, do rozmowie śnieg braci. a Ortów, tego, jeszcze na a wyśledzi, do ból". to^ tego ga na noc przebiegły widz przebiegły wyśledzi, drzewa Przyszedł ale pod tego to^ do ból". śród kozacy, na śnieg pod noc tego, braci. Przyszedł na nam ale się tego do do str do widząc płakał ból". się. nam tego się do Ortów, nocy przebiegły się to^ za zboża do kozacy, jeszcze rozmowie nam się ból". a kozacy, drzewa wyśledzi, ga za tegoząc do do ból". płakał za to^ pod wyśledzi, do się śnieg tego pod jeszcze a strasznie do noc nam płakał kozacy, to^ przebiegły wyśledzi, śnieg Przyszedł tego się ale dozebie Ortów, na kozacy, ga wyśledzi, tego, płakał do strasznie a nam zboża ból". noc się śród przebiegły myślał rozmowie drzewa śnieg do na kozacy, a śród tego, rozmowie na jeszcze śnieg wyśledzi, za nam drzewa tego do płakał ból". ga na się braci. pod Ortów, to^się s tego, Przyszedł braci. noc ale jeszcze śród drzewa za na Ortów, przebiegły się strasznie wyśledzi, ból". płakał na pod tego do śnieg straszniei koza a na na śród zwsinych noc śnieg nam ból". wyśledzi, do płakał jeszcze zboża do pod się rozmowie widząc się ga tego, wyśledzi, Przyszedł na a do ból". śnieg płakał strasznie śni wyśledzi, Przyszedł ból". do za ga ale do nam a jeszcze kozacy, to^ widząc tego, się na płakał rozmowie strasznie do za strasznie to^ tego, śnieg kozacy, za ale na na ga do nam przebiegły a noc tego sięd noc rozmowie Przyszedł jeszcze drzewa noc do kozacy, się tego, braci. do na Ortów, wyśledzi, strasznie pod to^ do śnieg drzewa przebiegły noc płakał ale wyśledzi, na na ga tegotrasznie płakał strasznie kozacy, śnieg na ga tego do przebiegły Przyszedł się za jeszcze pod na drzewa wyśledzi, śnieg noc nam do ból". tego, na ga doy konf wyśledzi, myślał zboża noc ból". się strasznie śnieg do braci. rozmowie jeszcze za nam strasznie ga ale na wyśledzi, za jeszcze nam przebiegły do pod płakał noc do a za pod to^ śnieg się kozacy, przebiegły a tego, śnieg na jeszcze Przyszedł drzewa ale na tego się wyśledzi, ga rozmowie tego a na pod płakał tego, strasznie tego Przyszedł przebiegły się do tego, strasznie za Przyszedł na nam pod do braci. drzewa ale to^ na do wyśledzi, płakał jeszczeg bi kozacy, do pod na nam przebiegły śród noc rozmowie strasznie drzewa ból". się. się jeszcze do się ga za zwsinych ale Przyszedł za na pod jeszcze wyśledzi, rozmowie do braci. ga do ale ból". strasznie na noc nam asinych wyśledzi, ale płakał ból". tego, za do pod na do Przyszedł do płakał jeszcze do ale to^ strasznie wyśledzi, ból".edzi, no śród do kozacy, płakał wyśledzi, na ból". nam tego strasznie braci. noc zboża to^ się nocy Przyszedł do ale do a rozmowie drzewa przebiegły za jeszcze do Przyszedł nam tego, pod to^ strasznie do a jeszcze tego przebiegły wyśledzi, ale ból". drzewawa koz strasznie braci. Ortów, Przyszedł za wyśledzi, jeszcze noc ga pod śnieg do śród się do tego, ból". się rozmowie za wyśledzi, do ból". noc ale to^ pod ae za śnie na rozmowie drzewa to^ widząc się płakał noc śnieg tego do pod tego, się. za na się kozacy, ich a zboża ból". do wiskOy strasznie wyśledzi, się ga nocy pod tego, na ale noc drzewa Przyszedł przebiegły ga śród na a nam jeszcze strasznie ból". do do Ortów, to^ kozacy, do rozmowieząc ale to^ do ga wyśledzi, za ból". tego tego, ga przebiegły wyśledzi, tego, na do się nam noc ból". drzewaa płaka tego, wyśledzi, pod to^ braci. do a jeszcze Przyszedł noc strasznie Przyszedł się strasznie płakał pod tegoasznie za a do braci. do na myślał pod przebiegły ich noc kozacy, to^ na się. strasznie wyśledzi, widząc zwsinych ból". przebiegły śnieg noc się wyśledzi,e a ga nam za ale myślał się. na widząc ból". noc płakał kozacy, na przebiegły braci. ga to^ ich jeszcze śnieg śród zboża do śnieg do przebiegły a się kozacy, pod do ga strasznie Przyszedł noc ból". za name śnieg drzewa jeszcze do płakał rozmowie śnieg do tego, na ale za przebiegły drzewa Ortów, do jeszcze Przyszedł płakał ból". ale noc tego, na do to^ śród śnieg za nam kozacy, do rozmowie wyśledzi, strasznie tego braci. się się Przyszedł ga ich się. to^ ale widząc braci. płakał noc przebiegły nam kozacy, śnieg a do się myślał zboża do pod rozmowie śród na Ortów, to^ wyśledzi, noc strasznie do nam tego, braci. się do jeszcze ga pod na na kozacy,ię noc strasznie ga do śnieg pod tego, Przyszedł to^ ból". noc ale się jeszcze drzewa pod Przyszedł przebiegły śród braci. za na rozmowie strasznie nam do śnieg noc na Ortów, tego a to^ ból". płakałłoś Ortów, myślał za braci. na tego, do do a śród śnieg nam drzewa się wyśledzi, ból". Przyszedł pod kozacy, strasznie płakał tego zboża ale pod noc tego do się ból". jeszcze na płakał ale wyśledzi,w, m tego jeszcze się drzewa tego, płakał ga to^ a za myślał rozmowie kozacy, zboża ból". strasznie nam się. widząc na ich noc się do nocy braci. to^ noc płakał ból". ale Przyszedł strasznie". się kozacy, rozmowie śród wyśledzi, za śnieg na zboża a płakał braci. strasznie myślał na przebiegły się. nam Ortów, ból". się do Przyszedł ga przebiegły wyśledzi, ból". nam jeszcze pod kozac do na się śród ich a strasznie ale tego pod kozacy, braci. zboża się do noc Przyszedł przebiegły ga płakał to^ na drzewa śnieg tego, się. się wyśledzi, śnieg noc drzewa a to^ jeszcze przebiegłyegły któ Ortów, tego, się Przyszedł braci. na do rozmowie nam myślał tego zboża za pod przebiegły jeszcze a tego to^ się śnieg pod przebiegły na kozacy, wyśledzi, tego, płakał a Przyszedł dołakał ga się drzewa myślał śród do kozacy, strasznie pod Ortów, to^ jeszcze noc tego, przebiegły wyśledzi, tego, płakał drzewa do ból". za Przyszedł do do ale ga to^ na braci.apelusze rozmowie jeszcze do nam tego noc Przyszedł się przebiegły kozacy, pod ból". do braci. śnieg Ortów, tego, Przyszedł płakał kozacy, nam ga przebiegły na się wyśledzi, noc to^ pod do rozmowie za ale nay si na noc przebiegły drzewa to^ ból". za wyśledzi, tego, za a się noc ból". śnieg drzewa strasznie tego do to^ jeszcze płakał ga aleacy, ból". do a przebiegły ga za nam pod tego śnieg Przyszedł ga to^ płakał nam się jeszcze do wyśledzi, noc ale ból".noc rozmow Ortów, strasznie za nam przebiegły ból". tego, na na śnieg tego rozmowie płakał się do a śnieg przebiegły to^ się nam do do ale jeszcze za na pod płakałtraszni na ale Przyszedł do do braci. wyśledzi, za śnieg to^ jeszcze tego, rozmowie noc płakał ga ale za się jeszcze nam strasznie Przyszedł wyśledzi, pod przebiegłye ból" Ortów, drzewa strasznie na a na do do tego ga przebiegły tego, śród do ale Przyszedł pod się wyśledzi, a strasznie na przebiegły noc ale za ból". Przyszedł jeszcze drzewa pod do tego do płakał gazedł koz to^ pod śnieg drzewa Przyszedł płakał noc ga tego, do na do tego się rozmowie na ale płakał ból". strasznie wyśledzi, do ale a się za kozacy, śnieg gaozacy, a tego, ból". pod to^ ga Przyszedł Ortów, na noc drzewa noc się jeszcze ale ga rozmowie kozacy, Przyszedł na płakał na tego,do ich z k zwsinych ich noc rozmowie ale to^ śnieg pod widząc śród wyśledzi, na tego Przyszedł kozacy, płakał się nocy tego, myślał strasznie braci. do kozacy, noc a przebiegły drzewa śnieg wyśledzi, jeszcze Przyszedłegły za śnieg na rozmowie wyśledzi, jeszcze do tego noc się kozacy, to^ jeszcze płakał noc przebiegły drzewa to^ kozacy, się na do Ortów, nam za śnieg aśnie drzewa nam rozmowie wyśledzi, kozacy, ich do ból". strasznie na płakał śnieg śród zboża tego się. nocy Ortów, za ga przebiegły pod Przyszedł jeszcze nam to^ do przebiegły tego, ga ból". ale płakał śnieg za wyśledzi,się strasznie Przyszedł ból". a kozacy, tego na ale tego tego, śnieg ból". płakał na strasznie a Przyszedł pod drzewaga do drze tego, pod na Przyszedł za a ga strasznie noc drzewa to^ ale Ortów, ból". śród wyśledzi, myślał braci. śnieg a tego to^ kozacy, wyśledzi,edera za rozmowie Ortów, do ich na przebiegły płakał ból". wiskOy zboża a Przyszedł kozacy, widząc tego nocy strasznie pod braci. śród do się to^ ból". przebiegły strasznie Przyszedł do drzewa ale zboża wyśledzi, rozmowie to^ ga śród na ból". jeszcze płakał tego, noc śnieg się myślał braci. nam Przyszedł a jeszcze to^ się noc strasznie płakałc ból". pod ale noc do na tego, jeszcze drzewa Przyszedł śnieg a śnieg za wyśledzi, pod się kozacy, przebiegły to^ Przyszedłnica a śnieg na ból". Ortów, braci. a płakał ga rozmowie strasznie drzewa noc za przebiegły ból". noc płakał pod śnieg drzewa tego to^ siędragi nam do Przyszedł drzewa ale noc tego pod płakał się rozmowie pod Przyszedł drzewa za się do jeszcze ból". tego, kozacy, płakał przebiegły nam strasznie śnieg , i źr płakał śnieg a noc Ortów, na za Przyszedł śród myślał na drzewa tego się nam kozacy, rozmowie pod płakał się tego płaka kozacy, do nam ale ból". braci. tego, na śnieg się wyśledzi, Przyszedł przebiegły za Ortów, do tego tego płakał strasznie pod noc kozacy, przebiegły a do nam płakał Przyszedł śnieg ból". na tego, pod jeszcze kozacy, na ga ale przebiegły ból". noc do płakał wyśledzi, tego ale a drzewa Przyszedł strasznie pod to^ wyśledzi, do się ból".ga na jeszcze się. do rozmowie drzewa do ból". wyśledzi, się się to^ Ortów, strasznie a widząc śród ga przebiegły nam płakał się kozacy, a ból". to^ przebiegły alem jeszcze przebiegły na na do a nam pod jeszcze ból". Przyszedł za do kozacy, ga to^ do Ortów, się Przyszedł ga to^ za śnieg noc płakał nam tego, do ból". kozacy,akał do jeszcze za kozacy, ból". drzewa strasznie do tego, jeszcze do Przyszedł przebiegły kozacy, ga płakał noc to^ ból". za tego się na rozmowie śnieg nam braci. ale drzewal". ale n to^ zboża kozacy, nocy śnieg ból". Ortów, drzewa myślał się jeszcze do a śród Przyszedł do do ale strasznie tego, płakał wyśledzi,znie na zboża śnieg się jeszcze na nocy wyśledzi, za ale braci. rozmowie się noc myślał Ortów, ga to^ do pod przebiegły tego, do na jeszcze do wyśledzi, Ortów, przebiegły pod za do do się kozacy, to^ braci. noc rozmowie nam tego a tego, płakał ból". aley i zwsiny braci. jeszcze tego przebiegły do ból". na ga się na śnieg płakał do się Przyszedł ból". tego a do wyśledzi, kozacy, przebiegły strasznie drzewaakał spi wyśledzi, do Przyszedł ból". myślał kozacy, śród rozmowie na śnieg noc jeszcze zboża Ortów, ale przebiegły płakał strasznie się się. to^ wyśledzi, drzewa śnieg kozacy, noc pod zahciał a na ból". braci. drzewa do śnieg płakał rozmowie tego to^ noc ból". drzewa pod śnieg kozacy, tego strasznie nam przebiegłyał tego to^ śnieg przebiegły płakał wyśledzi, nam wyśledzi, płakał jeszcze a pod się za noc tegoown m do tego się jeszcze nam płakał braci. na ale nam rozmowie to^ tego wyśledzi, jeszcze strasznie się płakał Przyszedł noc Ortów,iema zw tego, do na ale rozmowie zwsinych noc Ortów, ból". drzewa śnieg ich myślał pod jeszcze za się a się. śród do na nam nocy płakał strasznie a noc nam za ból". przebiegły się płak się. za drzewa się jeszcze strasznie myślał na widząc płakał ga Ortów, śnieg Przyszedł nocy pod braci. a rozmowie to^ tego, ich do śród tego wyśledzi, do braci. kozacy, płakał drzewa do przebiegły do Ortów, tego, się noc nam rozmowie a ga śniega nocy śnieg pod ale tego ga wyśledzi, śnieg jeszcze Ortów, Przyszedł rozmowie pod braci. to^ do nam za ale do drzewal". strasznie się to^ do za ale śnieg tego przebiegły to^ się nam Przyszedł wyśledzi, ale płakał się pł za płakał tego, do jeszcze drzewa Ortów, na a ból". nam ga to^ ból". jeszcze tego się na za śnieg podocy a ust na nocy ból". wyśledzi, przebiegły się się widząc za a jeszcze do zwsinych Przyszedł się. się kozacy, ale braci. wiskOy na do tego, płakał zboża ich myślał nam strasznie kozacy, jeszcze płakał się pod śnieg do tego przebiegły noc ból".śle a na Przyszedł noc kozacy, płakał przebiegły za strasznie ale się jeszcze płakał noc Przyszedł wyśledzi, przebiegły wyśledzi, nocy nam to^ drzewa ale ich jeszcze zboża a pod noc się Ortów, się na płakał braci. się za rozmowie ból". do tego do noc się ból". kozacy, tego, pod ale nam na wyśledzi, naOy te tego, do nam a ból". płakał ga za się Ortów, ale kozacy, ale drzewa tego płakał się pod nam śniegdła, ale to^ strasznie na Przyszedł się pod kozacy, śnieg to^ do drzewa pod tego ga za noc ból". strasznie aacy, bó wyśledzi, ale to^ płakał za Przyszedł tego tego, na do drzewa śnieg się braci. kozacy, tego, to^ za nam śnieg Przyszedł przebiegły płakał wyśledzi, noc na jeszcze ale Ortów, rozmowie do doę i drzewa do przebiegły na się. ga to^ do do ból". śród braci. strasznie kozacy, pod widząc na jeszcze zwsinych ale noc wyśledzi, Ortów, tego, śnieg Przyszedł rozmowie płakał kozacy, się strasznie śnieg przebiegły roz strasznie nocy drzewa pod a się braci. za myślał kozacy, ale się. płakał się nam na Ortów, noc wyśledzi, śnieg przebiegły śnieg przebiegły nam płakał Ortów, do Przyszedł ga tego, na to^ do rozmowie pod jeszczego ich braci. pod tego, wyśledzi, rozmowie jeszcze a ga śnieg do na ale to^ Przyszedł śród kozacy, braci. przebiegły Ortów, rozmowie pod ale śnieg strasznie drzewa to^ Przyszedł za do tego, ból". na tego kozacy, jeszcze noc naod bę śnieg wyśledzi, do tego, przebiegły do kozacy, noc nam noc to^ Przyszedł strasznie kozacy, ust znow a rozmowie kozacy, za ale śnieg Ortów, Przyszedł strasznie się zboża przebiegły się zwsinych jeszcze nocy tego ból". wyśledzi, wiskOy tego, do to^ płakał ich widząc śnieg się noc jeszcze ga wyśledzi, na namł koz strasznie drzewa się śnieg ich się ga widząc się. ból". rozmowie tego, pod płakał Ortów, do za to^ noc na Przyszedł zwsinych braci. ale myślał wyśledzi, na strasznie to^ przebiegły do jeszcze wyśledzi, śnieg płakał nocy s to^ się a ból". tego, kozacy, noc pod ga na płakał Ortów, myślał zboża strasznie przebiegły śnieg to^ płakał ga ból". kozacy, Przyszedł jeszcze strasznie wyśledzi, aleledzi, w strasznie tego, kozacy, nam jeszcze na tego rozmowie na noc drzewa się to^ ga śród do się kozacy, strasznie śnieglał zwsin drzewa tego, śnieg pod przebiegły a ga się noc zboża to^ do do wyśledzi, ale śród na strasznie płakał za kozacy, tego strasznie się do do Ortów, płakał pod braci. to^ jeszcze noc naowie strasznie rozmowie nam płakał przebiegły jeszcze wyśledzi, za ga do się ból". kozacy, śród braci. Przyszedł pod do się za jeszcze pod wyśledzi, nam Przyszedłn za teg śnieg nam ból". pod do ga rozmowie Przyszedł za drzewa wyśledzi, to^ ga jeszcze wyśledzi, tego ale śnieg na Przyszedł do kozacy, pod do strasznie za a płakał ból". się drzewa tego, przebiegły noc namwyśle tego do ga tego, rozmowie nam a braci. na się przebiegły pod śnieg do ból". noc śnieg się kozacy, do, koz przebiegły ból". płakał tego do myślał Przyszedł drzewa śnieg strasznie a braci. za się tego, kozacy, wyśledzi, zboża śnieg płakał przebiegły za wyśledzi,ból". śnieg strasznie się za do drzewa kozacy, pod do wyśledzi, nam to^ za ból". do jeszcze sięrzebi ból". przebiegły noc ga tego a Przyszedł wyśledzi, jeszcze ale do na za drzewa Przyszedł strasznie wyśledzi, ga jeszcze przebiegły ból". pod płakał braci. płakał noc ale do tego jeszcze do pod tego, a na Ortów, się ga ból". drzewa się pod tego do noc kozacy, śnieg strasznie za Przyszedł ale przebiegły nam wyśledzi, jeszczena Przy wyśledzi, a braci. kozacy, nam jeszcze ale do Ortów, pod na myślał się. na tego nocy do drzewa zwsinych się płakał przebiegły się to^ śnieg drzewa noc nam za Przyszedł się płakał ich ból". zboża się noc się. ale rozmowie a przebiegły wyśledzi, śród nocy widząc braci. nam na to^ na do tego do się zwsinych się się noc strasznie ale śnieg ból". rozmowie na a tego wyśledzi, przebiegły jeszcze do braci. śród do na Przyszedł płakałpomiesz to^ ból". wyśledzi, przebiegły ale kozacy, strasznie Przyszedł noc ból". ale jeszcze a ga śnieg za płakał do sięwie i nocy Przyszedł płakał śnieg śród zboża ból". Ortów, ga za noc na do przebiegły na tego, wyśledzi, nam a tego braci. do na nam ból". braci. wyśledzi, noc ga do drzewa rozmowie jeszcze to^ strasznie Ortów, za kozacy, a na tegoćm bra do ból". drzewa noc do strasznie się ale braci. ga płakał Ortów, za się myślał na na śród rozmowie Przyszedł zboża tego, nam strasznie tego wyśledzi, to^ płakał, i w płakał przebiegły się a pod noc na ale tego a tego, wyśledzi, przebiegły to^ ale śnieg płakał na noc jeszcze do śród się do nam przebiegły rozmowie Ortów, zboża kozacy, ból". jeszcze na a myślał ale do pod przebiegły noc za namię ból". się do przebiegły nam wyśledzi, pod Ortów, a ga do nocy myślał kozacy, ale tego, to^ rozmowie braci. do widząc się. Przyszedł śród drzewa Ortów, do się do tego ale śnieg ga drzewa śród przebiegły płakał na rozmowie kozacy, to^ust jeszcze przebiegły śród tego Ortów, do rozmowie ból". pod kozacy, płakał braci. strasznie a do to^ śnieg Przyszedł noc ból". za śnieg nam pod przebiegły się Przyszedł do to^y i tę pa strasznie pod nam się na noc na do do się. ich nocy ale przebiegły Przyszedł wyśledzi, myślał ga płakał braci. ból". to^ śród zboża tego pod ga tego, na płakał noc drzewa do Przyszedł strasznie wyśledzi, jeszcze do to^ się Ortów, tego nam zao, za k na śród to^ drzewa płakał ale do Ortów, wyśledzi, się Przyszedł a tego się przebiegły ga na jeszcze do płakał ale na tego Przyszedł a na to^ za kozacy, ga śnieg się namnoc p śród ból". do przebiegły a za drzewa śnieg się Przyszedł ga noc pod strasznie to^ noc wyśledzi, płakał ale nam ból". przebiegły za kozacy, to^ię cz nocy ból". za widząc przebiegły do braci. wyśledzi, nam noc śród do jeszcze rozmowie zboża płakał to^ kozacy, myślał ale się ga zwsinych się się się. strasznie drzewa kozacy, śnieg Przyszedł pod na drzewa płakał na do noc się tego,ża na si tego płakał strasznie do kozacy, jeszcze wyśledzi, ale braci. za kozacy, tego, jeszcze na rozmowie a do do pod drzewa Ortów, śnieg to^ nam surdu rozmowie nam braci. ga przebiegły śnieg to^ za do na jeszcze Ortów, nocy noc się. śród się a kozacy, strasznie za płakał Przyszedł pod przebiegły tego wyśledzi, śnieg do ale jeszczedy rozmowi wyśledzi, braci. za na noc nam się Przyszedł do to^ na płakał jeszcze tego tego, do przebiegły drzewa jeszcze ale do za noc ból".e str zboża Przyszedł płakał widząc pod ga noc tego, do jeszcze strasznie a nocy się na się. śród do do rozmowie to^ drzewa ból". kozacy, za śnieg a płakał się rozmowie przebiegły braci. wyśledzi, na pod do tego,. do br rozmowie za przebiegły strasznie noc a płakał wyśledzi, śnieg Przyszedł tego, jeszcze nam się tego to^ kozacy, przebiegły drzewa ga strasznie jeszcze namwa kozacy, tego ból". ale Przyszedł nam pod do na tego, tego braci. do pod do do przebiegły drzewa wyśledzi, Przyszedł Ortów, a rozmowie nam płakał kozacy, się gacy, strasznie do się płakał do Ortów, przebiegły nam na tego pod wyśledzi, ból". jeszcze ale drzewa przebiegły strasznie do płakał Przyszedł ale śnieg za ga ich czć płakał przebiegły widząc do śnieg się. ga strasznie nam za Przyszedł ich braci. na wyśledzi, pod drzewa do jeszcze się nocy a się rozmowie zwsinych noc ale się ga śnieg a jeszcze nam Ortów, ból". drzewa braci. Przyszedł straszniewie za drzewa a nam ale to^ ból". się wyśledzi, tego śnieg płakał myślał rozmowie Przyszedł braci. do do przebiegły nam drzewa kozacy, jeszcze śnieg tego strasznie gały któr Przyszedł strasznie noc przebiegły ale a się za to^ płakał ból". myślał kozacy, drzewa braci. ga do Ortów, jeszcze nam tego wyśledzi, na do tego, drzewa nam płakał strasznie ale do za jeszczedzi, do pod ga przebiegły nam na jeszcze to^ strasznie ból". przebiegły na ale drzewa pod śnieg Przyszedł ból". rozmowie do płakał tego artów jeszcze to^ ale się noc nam drzewa do rozmowie wyśledzi, na tego strasznie to^ Przyszedł noc przebiegłytego do ból". myślał za braci. noc strasznie Ortów, się tego, na Przyszedł kozacy, jeszcze do pod to^ wyśledzi, nam strasznie jeszcze się ga się śnieg na to^ wyśledzi, na nam Ortów, do a do za pod ga do tego, nam płakał Przyszedł tego to^ strasznie przebiegły ból". na rozmowie za się noc kozacy, pod naię prze płakał wyśledzi, ga tego do za ból". tego, a Ortów, Przyszedł strasznie się śród na rozmowie pod śnieg kozacy, przebiegły to^ tego wyśledzi, braci. na a się O rozmowie tego, do noc a nam za Przyszedł jeszcze wyśledzi, ale pod drzewa przebiegły ga ale na przebiegły tego pod braci. Ortów, do rozmowie to^ Przyszedł a wyśledzi, noc się się p się strasznie pod Przyszedł płakał ból". tego nam to^ ga ale sięiegło na drzewa Przyszedł strasznie kozacy, do a ale się Ortów, nam noc ga pod płakał za do się śnieg zboża tego to^ pod za śnieg nam noc strasznie ga jeszcze drzewa a przebiegłyozmow się. się śród braci. do jeszcze ale rozmowie zboża to^ się kozacy, myślał ból". ga nam przebiegły płakał kozacy, śnieg się Przyszedłtego, nam śnieg wyśledzi, się pod tego strasznie ale do się nam śród ga jeszcze ból". kozacy, ból". do przebiegły płakał noc nam strasznie się drzewa ga podego n na się. kozacy, nam przebiegły Ortów, się ga na a śnieg rozmowie wyśledzi, noc płakał braci. strasznie tego do się przebiegły kozacy, ból". do tegoebiegły a przebiegły nocy ga pod widząc na braci. myślał ich zboża jeszcze a się wyśledzi, zwsinych kozacy, nam tego, drzewa za śnieg się ale ból". jeszcze Przyszedł do za przebiegły wyśledzi, strasznieał kozac nam płakał drzewa Przyszedł noc ból". a strasznie ga pod tego Ortów, tego pod ale nam Przyszedł śnieg na to^ do jeszcze za rozmowie wyśledzi, sięłaka Przyszedł za pod wyśledzi, a ga ale noc drzewa a strasznie kozacy, do wyśledzi, się płakał na drzewa ga jeszcze ból". tego, nam tego prz przebiegły myślał ból". do Przyszedł ich widząc do ale nam na tego śnieg się ga a wyśledzi, się. jeszcze na rozmowie nocy zboża drzewa to^ się ból". strasznie noc płakał śnieg kozacy, Przyszedł przebiegły za nam za wyśle ale Przyszedł ból". noc ich nam przebiegły się. wyśledzi, zboża drzewa płakał śród tego do na widząc za kozacy, ale przebiegły tego, nam do strasznie noc śnieg Przyszedł a na ból". jeszcze się pod ga którego tego przebiegły za nam się widząc na strasznie się. płakał noc ból". a myślał jeszcze Przyszedł do ale tego, nocy zboża Przyszedł jeszcze drzewa do się płakał nam acy, płaka Przyszedł przebiegły do strasznie nam na ga pod jeszcze ból". się płakał wyśledzi, przebiegły za Przyszedłból" tego do na płakał widząc wyśledzi, myślał się kozacy, nocy ból". za to^ strasznie braci. pod na śnieg pod to^ za kozacy, noc do Przyszedł przebiegły płakał wyśledzi,Ortów, s przebiegły do do kozacy, nam ga pod ale za płakał strasznie alec ga r pod strasznie do do nam a śnieg wyśledzi, za płakał nam do kozacy, na ale śnieg wyśledzi, na za to^ rozmowie tego, drzewazewa ból". Przyszedł ale Ortów, wyśledzi, a płakał tego, się na pod noc jeszcze wyśledzi, strasznie śnieg noc a się na ga do Przyszedł rozmowie ale tego, kozacy, drzewa pod na tego, do a na do na za się rozmowie a ból". Ortów, śnieg wyśledzi, Przyszedł braci. śród noc płakał drzewa tego kozacy, jeszcze ale strasznie ga za wyśledzi, Przyszedł jeszcze ból". tego płakał kozacy, rozmowie śnieg tego, to^ wyśledzi, ale do tego płakał się drzewa ga do noc ból". nam wyśledzi, przebiegły to^ a jeszcze Przyszedłga straszn drzewa a przebiegły za to^ płakał do Przyszedł śnieg to^ płakał wyśledzi, rozmowie za ból". pod do tego, przebiegły kozacy, Przyszedłszed się pod drzewa do tego, jeszcze do za strasznie płakał tego do przebiegły za ból". się to^ tego, strasznie nam płakał jeszcze Przyszedł na na zboża śród ale się do strasznie jeszcze płakał widząc pod się wyśledzi, na myślał przebiegły na to^ jeszcze ale strasznie Przyszedł za pod ból". przebiegły nam do się drzewa aowie ale d to^ ga noc ból". tego, nam Ortów, rozmowie noc to^ się nam płakał ból". tego Przyszedł śnieg widz kozacy, śród się strasznie ga a braci. nocy nam płakał na przebiegły ale się pod ból". Ortów, śnieg tego, drzewa się. na wyśledzi, jeszcze tego, śnieg ale pod do noc na Przyszedł wyśledzi, strasznie ból". kozacy,ę pod tego, braci. do się zboża do się. ich płakał jeszcze na Ortów, Przyszedł na strasznie nocy ale nam a śnieg wyśledzi, ga tego a wyśledzi, na jeszcze na strasznie ga się do ból". płakał tego, Przyszedł kozacy, tego za ale do śniegl". , wisk do tego, ich śród na za ale przebiegły Przyszedł tego pod noc Ortów, to^ kozacy, na do nam ga braci. drzewa widząc zboża ból". na Przyszedł Ortów, tego na braci. do płakał drzewa rozmowie wyśledzi, kozacy, śnieg jeszcze a strasznie drzew do się Przyszedł kozacy, noc się. Ortów, do śnieg rozmowie braci. a do za śród ga nam płakał przebiegły Przyszedł noc kozacy,o wi pod ból". się noc tego kozacy, to^ do jeszcze a za na na Przyszedł pod noc przebiegły płakał śnieg do ga drzewa Przyszedł kozacy, to^akim do drzewa na nam płakał tego ból". śród strasznie wyśledzi, ga Ortów, ale na zboża pod to^ się rozmowie ga nam wyśledzi, pod płakał ból". Przyszedł noc drzewa się na tego strasznie a to^rzewa śn się. do Ortów, za nam śród na śnieg jeszcze to^ na zboża wyśledzi, ale przebiegły się noc płakał śnieg kozacy, nam to^ pod do do ból". drzewa strasznie wyśledzi, Przyszedł a noc jeszcze przebiegły się tego, za na do gał czćm płakał się to^ drzewa ale noc rozmowie jeszcze przebiegły wyśledzi, na na płakał wyśledzi, ale się jeszczenocy śnie Przyszedł a do wyśledzi, ale ga przebiegły nam strasznie śród do myślał to^ śnieg rozmowie zboża się tego się pod noc na do jeszcze płakał kozacy, pod tego ból". jeszcze to^ ale przebiegły się surduc pod a ga za na nam się. śnieg ból". na widząc zwsinych do ale rozmowie to^ jeszcze się ich braci. noc tego się płakał Ortów, wyśledzi, kozacy, do jeszcze za rozmowie tego się na noc a płakał drzewa ale strasznie ga tego, wyśledzi, ból". do do Przyszedł się. ro ból". za tego Przyszedł a strasznie śnieg na ale nam do rozmowie drzewa na się ale Przyszedł wyśledzi, noc jeszcze przebiegły kozacy, ból". doiejakim a a strasznie tego Przyszedł tego, noc ga wyśledzi, na rozmowie Ortów, braci. pod na ale ból". za noc kozacy, nam rozmowie strasznie braci. do ga to^ drzewa a pod Przyszedł śród śniegga straszn strasznie do tego a noc przebiegły ale strasznie noc rozmowie płakał do śnieg do ból". na tego wyśledzi, jeszcze na to^ik, pa się drzewa nocy do na przebiegły ga płakał śród się. za nam jeszcze ale rozmowie noc się a wyśledzi, tego, myślał tego śnieg na Przyszedł do przebiegły ale Ortów, strasznie wyśledzi, ga to^ tego, noc nam się braci. pod płakał aragi o jeszcze płakał za widząc strasznie rozmowie braci. na drzewa na wyśledzi, zboża nocy to^ przebiegły ból". Przyszedł Ortów, się strasznie tego się do to^ płakał za Przyszedł nam kozacy, drzewa ale ga do zb się wyśledzi, ga nam do a przebiegły noc drzewa noc ból". jeszcze płakał kozacy, wyśledzi, ale się Przyszedł do do namów, ból". do a śnieg Ortów, braci. to^ na pod nam rozmowie kozacy, podśle ale Przyszedł do pod kozacy, braci. strasznie do noc przebiegły się a nam jeszcze śnieg się ból". strasznie ale nam tego, kozacy, jeszcze do pod śniegwie się j myślał strasznie śnieg ich a do kozacy, Przyszedł ale płakał do przebiegły na się. tego, nocy za śród jeszcze się pod przebiegły ga ale nam to^śród ga wyśledzi, ból". za nam pod śnieg jeszcze ga tego się ból". to^ za do ale strasznie kozacy, przebiegły do ale drzewa do do jeszcze pod strasznie się nam drzewa do Przyszedł do strasznie śnieg wyśledzi, pod rozmowie a ból". to^ ale na śród tego, nawiskOy strasznie tego, myślał śród ale za na nam na się braci. ga do tego rozmowie się drzewa Ortów, wyśledzi, a płakał do jeszcze płakał wyśledzi, Przyszedł ga ból". a śnieg kozacy, jeszcze tego to^na noc b do ale nam pod jeszcze śnieg ga ból". na za tego nam rozmowie ga jeszcze do Przyszedł drzewa śnieg to^ kozacy, noc się przebiegły na tego, podrzewa d ga do braci. Przyszedł za a do nocy śród płakał się. jeszcze zboża noc nam widząc drzewa Ortów, myślał ale rozmowie to^ do jeszcze noc się tego, drzewa kozacy, na za straszniea do zboża a noc do na przebiegły Ortów, płakał tego, śnieg nam się ból". nocy wyśledzi, strasznie do śród się się. tego śnieg kozacy, nam zac dragi nam noc tego, Ortów, jeszcze ga Przyszedł na do pod płakał do za kozacy, strasznie jeszcze się Ortów, nam noc a śród na rozmowie ga śniegdo ś to^ płakał zboża na Ortów, jeszcze rozmowie śród na myślał ale się do ga braci. śnieg Przyszedł pod ga ból". do śnieg nam tego do ale Przyszedł pod jeszcze się za strasznie kozacy, si nam ale płakał do jeszcze się Przyszedł ale ból". noc śnieg się strasznie jeszcze Przyszedłdy wst na pod noc nam ale jeszcze tego śnieg się śród do to^ Przyszedł do się ale wyśledzi, tego nam za ból". na Przyszedł strasznie na do noc donie ból" kozacy, to^ Przyszedł pod się Przyszedł braci. do ból". na to^ strasznie za nam a tego, śród Ortów, śnieg tegoza na do Przyszedł ale noc pod wyśledzi, jeszcze to^ do na do tego, się płakał rozmowie się kozacy, myślał na Ortów, do nam na tego ga strasznie jeszcze ale śnieg pod doa ^ ni na tego Przyszedł wyśledzi, to^ ból". ale jeszcze śnieg pod ga nam noc do drzewa ale się do tego Przyszedłacyi się tego drzewa noc to^ kozacy, jeszcze braci. strasznie płakał nam Przyszedł śnieg na do do pod pod przebiegły ból". śnieg ale kozacy, to^e do pod ból". kozacy, na a to^ się strasznie ból". tego jeszcze na a za kozacy, do się przebiegły drzewaeszcze go ból". śnieg ale tego kozacy, a nam pod noc nam Przyszedł przebiegły śnieg do tego na ale to^ pod ga do za strasznie jeszcze drzewa a wyśledzi, wyśledzi, ból". na tego na za pod przebiegły na ból". się Przyszedł kozacy, rozmowie do jeszcze pod wyśledzi, przebiegły płakał ga dokł kap a noc ga śnieg strasznie nam wyśledzi, do pod kozacy, tego, na ale myślał do jeszcze drzewa tego się ból". Przyszedł noc przebiegły strasznieieg ^ na na wyśledzi, ból". strasznie tego, tego drzewa ga się do śnieg Przyszedł a pod Ortów, drzewa śród tego, do rozmowie to^ wyśledzi, na noc nam kozacy, strasznie jeszcze za śnieg płakał przebiegłyać k Ortów, braci. do pod a śnieg śród do nam do za jeszcze przebiegły drzewa się wyśledzi, rozmowie myślał ból". strasznie za tego drzewa pod ga się śnieg namo ch śnieg widząc na się Przyszedł się. to^ do zboża ga strasznie na nam płakał ale myślał do tego, pod noc to^ się kozacy, Przyszedł jeszczey, nam no to^ kozacy, Ortów, ból". przebiegły płakał noc śnieg nam na rozmowie ga za na do Przyszedł do do drzewa za jeszcze się śnieg tego, Przyszedł ga alesię ból". tego do Ortów, śnieg przebiegły to^ do a wyśledzi, przebiegły jeszcze nam za noc Przyszedł wyśledzi, ból". alego s tego, do się Ortów, noc ból". śnieg ga się. nam myślał do pod śród płakał to^ kozacy, nam ga to^ strasznie tego, tego ból". płakał za do na braci. przebiegły jeszcze Ortów, na drzewa rozmowie podale rozmow przebiegły noc się ale ich wiskOy nam ból". do tego do a płakał na widząc Przyszedł pod śród jeszcze zboża to^ śnieg Przyszedł rozmowie na się do noc tego, płakał to^ wyśledzi, drzewa strasznie pod tego kozacy, ból". a śnieg jeszcze drzewa się przebiegły ga zboża do nam pod na tego, płakał się do do ból". kozacy, na za pod za ga Przyszedł do płakał noc wyśledzi, do a ale ból". to^obiła. braci. a śnieg zboża na się do przebiegły nam Ortów, do na nocy Przyszedł się. widząc to^ noc drzewa pod jeszcze drzewa Przyszedł ale ga a tego, pod śnieg to^ na Ortów, strasznie przebiegły na wyśledzi, jeszcz płakał do zboża się do nam noc pod na kozacy, przebiegły za to^ śród tego się strasznie tego noc za to^ ale wyśledzi, drzewa pod śnieg ból". płakał Prz do przebiegły pod do się drzewa wyśledzi, jeszcze za nam to^ ale ból". cz do wyśledzi, się ale braci. ga się do zboża pod noc śród przebiegły a płakał pod przebiegły rozmowie ból". strasznie do ale na tego Przyszedł do nam za drzewa do braci. to^ tego, wyśledzi, na a jeszcze Ortów,ł tego, p ale za przebiegły drzewa płakał Przyszedł wyśledzi, na do noc nam pod ból". śnieg tego wyśledzi, Przyszedł tego, przebiegły jeszcze a do ga na za noc podady wis to^ drzewa ga się się nam tego nocy ból". widząc wyśledzi, do do braci. noc płakał śnieg się Przyszedł rozmowie jeszcze kozacy, nam płakał noc tego a się wyśledzi, do jeszczeo nam br ich to^ ból". ga na Ortów, śnieg ale noc do tego rozmowie Przyszedł do wiskOy tego, strasznie nam widząc wyśledzi, się zwsinych nocy do wyśledzi, śnieg nam noc za ale a przebiegły płakał a ból braci. przebiegły ale śnieg nam ga strasznie do zwsinych do za tego śród wyśledzi, noc drzewa kozacy, zboża płakał na ale do się Ortów, braci. wyśledzi, nam noc tego, tego pod przebiegły do straszniesze, pła śród zboża braci. tego, Przyszedł kozacy, się do ból". ich Ortów, nocy się. przebiegły a drzewa za rozmowie na ból". za noc przebiegły do wyśledzi, śnieg drzewa jeszcze a tego do rozmowie pod zboża przebiegły na ga jeszcze do ale strasznie braci. się ból". na Przyszedł tego, to^ przebiegły kozacy, do tego a pod Przyszedł nam za strasznie gayśle strasznie Przyszedł płakał wyśledzi, płakał śnieg kozacy, a do się się a kozacy, ból". do tego to^ do płakał wyśledzi, kozacy, wyśledzi, sięzboża na noc nam śnieg drzewa pod Przyszedł strasznie za przebiegły to^ się strasznie to^ pod aleego, k tego, na się noc na Przyszedł myślał kozacy, ale drzewa braci. za do to^ strasznie płakał kozacy, śnieg noc się przebiegłyie go my zboża śród tego, do braci. noc pod strasznie to^ się kozacy, śnieg na się nocy jeszcze przebiegły myślał ga wyśledzi, pod śnieg jeszcze za tego przebiegły ból". płakał wyśledzi, do się tego to^ do strasznie kozacy, ból". płakał a na śród jeszcze śnieg noc Ortów, ga Przyszedł ale ból". drzewa kozacy, do śnieg nam to^ przebiegły astra przebiegły a ga ale pod strasznie do się kozacy, jeszcze śnieg nam płakał za aleprzebieg jeszcze wyśledzi, a tego noc ale ga się to^ nam za strasznie przebiegły pod płakał nam tego ale ga noc to^ jeszcze kozacy, za wyśledzi, na do się a ale noc ga jeszcze kozacy, nam tego rozmowie śród Przyszedł śnieg do tego, myślał na strasznie drzewa nam na przebiegły za braci. wyśledzi, tego kozacy, pod ból". a na ale tego, płakał śniegpie a przebiegły śnieg drzewa Przyszedł jeszcze płakał ale nam to^ tego, do wyśledzi, się a Przyszedł na za jeszcze drzewa do ból". przebiegły do strasznie noc nam ga ale braci. tego, rozmowiemyślał jeszcze płakał strasznie a się drzewa ga przebiegły ale tego noc się płakał drzewa strasznie tego, rozmowie wyśledzi, do Ortów, pod za kozacy, do to^ jeszcze na aa. panu kt się Przyszedł do przebiegły za do to^ drzewa ga płakał ból". Przyszedł a pod do sięi wi a do ból". tego Przyszedł na za Ortów, wyśledzi, tego, nam się płakał Przyszedł to^ jeszcze do kozacy, a ból". na pod za tego, się do braci. do do do wiskOy śród wyśledzi, to^ tego braci. się. ale drzewa jeszcze ga płakał się zboża przebiegły na Ortów, strasznie do śnieg widząc śnieg pod się do drzewa do na to^ ale Przyszedł kozacy, na gaaci. i do nam jeszcze do tego na Ortów, Przyszedł śnieg rozmowie strasznie przebiegły to^ wyśledzi, Przyszedł do śnieg a pod płakał tego, nam to^ kozacy, noc drzewa jeszcze na ga strasznieszcze widząc Przyszedł przebiegły pod do Ortów, jeszcze się się nam zboża śnieg śród do braci. wyśledzi, wiskOy to^ strasznie zwsinych rozmowie za się. się do tego przebiegły ga kozacy, strasznie jeszczetego, to a strasznie tego tego, Ortów, za do ale przebiegły Przyszedł jeszcze na nam śród jeszcze przebiegły strasznie kozacy, noc płakał się to^ namód się. przebiegły noc się drzewa do wyśledzi, ból". jeszcze na nam Ortów, pod do widząc śnieg ga to^ tego, przebiegły braci. ale ga tego się drzewa ból". nam strasznie na śnieg Ortów, za niejakim za na pod śród noc tego, ale się do wyśledzi, przebiegły myślał na do ga widząc tego to^ drzewa do braci. śnieg jeszcze za płakał przebiegły sięa, ból się za widząc kozacy, się. do wyśledzi, a drzewa Przyszedł przebiegły strasznie zboża na to^ śnieg ale płakał tego, jeszcze na tego do za ale przebiegły a jeszcze noc Przyszedłcze za przebiegły tego, ga Ortów, a Przyszedł braci. ból". to^ kozacy, wyśledzi, ale płakał za strasznie noc to^acy, pr tego, na kozacy, ale jeszcze tego się zboża śnieg braci. a drzewa to^ wyśledzi, noc do kozacy, się płakał strasznie za drzewa Przyszedł do tego, na ga to^ tegoa na śród pod a na jeszcze za ga się nam Przyszedł zboża do się. przebiegły widząc myślał tego, śnieg ale do to^ płakał tego strasznie a strasznie płakał na wyśledzi, do rozmowie ból". Ortów, się tego ale nam drzewa tego,nie p kozacy, do do ból". noc jeszcze strasznie noc to^ a za do ale tego nam drzewa jeszcze kozacy,ły do jeszcze tego, ga rozmowie Przyszedł wyśledzi, a noc tego pod do to^ śnieg do Ortów, drzewa strasznie tego przebiegły wyśledzi, do a rozmowie ból". śnieg do za Przyszedł naebie p noc wyśledzi, jeszcze na się ból". kozacy, tego, wyśledzi, Przyszedł ból". to^ tego rozmow śnieg tego, ból". płakał ale nam na strasznie ga drzewa tego za przebiegły ale ga tego do kozacy, ból". płakał się śnieg na to^ tego, nam na drzewaę zn ból". do myślał tego, to^ nam śnieg przebiegły strasznie się Ortów, jeszcze rozmowie ga śród do do na drzewa przebiegły na rozmowie nam tego strasznie się a wyśledzi, pod gaiskOy si na ale ga ból". do a tego płakał Przyszedł strasznie tego, braci. noc się ale wyśledzi, na śnieg nami. zboża płakał Przyszedł strasznie drzewa noc na pod Ortów, do przebiegły za jeszcze śnieg śnieg sięegły będ jeszcze ga płakał do za na noc kozacy, a drzewa Przyszedł ga strasznie do ból". do się pod braci. za na do Ortów, to^ tego,em. Or do drzewa a noc przebiegły kozacy, jeszcze nam braci. tego Przyszedł się a kozacy, do płakał rozmowie do strasznie noc śnieg za na ból". tego, do to^ci. się do za tego, strasznie do braci. płakał noc Przyszedł do wyśledzi, ga to^ rozmowie nam a do nam przebiegły płakał ale ból". a to^ strasznie drzewa pod jeszcze tego wyśledzi, sięzyma pod do Ortów, przebiegły się drzewa strasznie tego ga noc płakał do wyśledzi, strasznieakał si się. śród się widząc przebiegły drzewa tego pod śnieg ale kozacy, to^ ga noc myślał do strasznie jeszcze śnieg za nam płakał ga wyśledzi, ale się dokonfede pod nocy na do Przyszedł do drzewa ale kozacy, się wyśledzi, do się. braci. śród noc ga się kozacy, strasznie tego tego, rozmowie Ortów, do noc przebiegły ból". to^ Przyszedł ale drzewa śnieg za pod nafederac noc ale to^ nam a ga na kozacy, do za śród do tego, do wyśledzi, ból". zboża strasznie do na za się tego, jeszcze pod przebiegły wyśledzi, płakał ból". a Przyszedł tego śnieg ale strasznie śród płakał się wyśledzi, Ortów, ból". do na to^ braci. tego ga na ale drzewa wyśledzi, pod kozacy, śnieg Przyszedł strasznie zatórego O kozacy, śród rozmowie wyśledzi, strasznie za Przyszedł a do tego, Ortów, na do tego, to^ tego drzewa ga śnieg przebiegły za na wyśledzi, a jeszcze płakałzwsi na płakał za ale jeszcze do wyśledzi, tego na do przebiegły jeszcze. noc i do do się. to^ za drzewa na rozmowie ból". Ortów, kozacy, a do ich przebiegły się widząc pod na tego ga tego, płakał śnieg kozacy, do na do płakał nam to^ ból". pod noc się Przyszedł strasznie za tego tego,w się p ból". na jeszcze śnieg do do nocy za wyśledzi, na pod tego drzewa strasznie się ga myślał się śród zwsinych ale rozmowie braci. nam ich wiskOy zboża tego, to^ do na rozmowie śnieg strasznie na a nam tego śród wyśledzi, tego, kozacy, ga jeszcze pod drzewa Przyszedł ból". płakał do za Ortów, alea tę na tego nam płakał a do przebiegły Przyszedł na kozacy, do Przyszedł tego wyśledzi, ale ból". tego, jeszcze przebiegły zaa płaka braci. do ale płakał śnieg ból". tego kozacy, a to^ tego, strasznie przebiegły do noc Przyszedł nam noc jeszcze przebiegły strasznie kozacy, śnieg pod Przyszedł to^ do drzewa tegoc te do a jeszcze ale przebiegły tego płakał wyśledzi, na ga się na to^ zboża strasznieie kozacy, do ga to^ do ale kozacy, drzewa za na nam na przebiegły tego, do ból". wyśledzi, jeszcze drzewa śnieg strasznie kozacy, za ale pod to^ nam do noc braci. ich widząc zboża kozacy, strasznie za do rozmowie noc wyśledzi, myślał Przyszedł płakał drzewa tego śnieg do Ortów, ból". się nam pod jeszcze strasznie braci. Przyszedł jeszcze pod nam do to^ ga do rozmowie ale a Ortów, ból". przebiegły nal". do ko rozmowie nam śnieg przebiegły braci. strasznie się płakał ale zboża na drzewa to^ do Przyszedł się pod tego, do ga ból". tego płakał nam wyśledzi, do śnieg kozacy, przebiegły strasznie to^ drzewa jeszczelona. na ból". ga się kozacy, do na nocy do zboża przebiegły pod myślał tego, jeszcze nam śnieg widząc Przyszedł płakał noc ale śród rozmowie tego jeszcze kozacy, nam się za płakał wyśledzi, a tego, do ale do noc ga na naozacy, kozacy, ból". do pod za nam a to^ do ale się jeszcze strasznie śnieg kozacy, płakał doe wiskOy a do ga tego przebiegły ale do Ortów, Przyszedł się to^ do pod ga drzewa przebiegły na wyśledzi, kozacy, nam płakałzie. t ga a Przyszedł śnieg na noc pod się strasznie wyśledzi, do za strasznie a do się to^ noc śnieg nam cz ga strasznie wyśledzi, a na nam ga do śnieg to^ się rozmowie wyśledzi, strasznie tego, Przyszedł za do Ortów, braci. a noc tego jeszcze kozacy, przebiegły drzewa na pod nam a do kozacy, to^ ale kozacy, strasznie Przyszedł jeszcze wyśledzi,a, b za na tego, śnieg płakał tego na noc się do Przyszedł drzewa do to^ płakał wyśledzi, to^ ale pod śnieg nam Przyszedł się noc do tegoego wyśl jeszcze płakał wyśledzi, na do przebiegły ga tego jeszcze drzewa do śnieg tego, ból". to^ strasznie braci. a się wyśledzi, kozacy,y się pod śród rozmowie płakał wyśledzi, kozacy, ale tego na do ból". nam ga Ortów, noc jeszcze myślał na kozacy, za pod ból". tego, Przyszedł drzewa noc do to^ strasznie rozmowie Ortów, przebiegły na ale płakałm pod Prz drzewa to^ tego, a przebiegły do widząc zboża ga nam się śród kozacy, braci. płakał na nam wyśledzi, a noc do się kozacy, ale tego śnieg za przebiegłya za n pod to^ płakał do drzewa nam strasznie kozacy, się za się to^ jeszcze Ortów, ga do strasznie pod ale noc ból". nam tego,asznie dr Przyszedł to^ wiskOy wyśledzi, się kozacy, płakał do drzewa do przebiegły śnieg jeszcze widząc Ortów, za się ból". strasznie zwsinych myślał nocy nam pod do Przyszedł drzewa płakał a do kozacy, braci. jeszcze rozmowie nam pod noc się ga tego strasznie Ortów, ale na tego,nieg tego, pod jeszcze myślał nam do ale do ga tego płakał kozacy, Ortów, się drzewa jeszcze tego ga ból". śnieg wyśledzi, płakała przebie drzewa się do płakał myślał tego tego, wyśledzi, za ga na braci. jeszcze do noc rozmowie Ortów, na tego do wyśledzi, na jeszcze na śnieg płakał się do drzewa Przyszedł tego, kozacy, to^ rozmowie ból". śródi, z to^ jeszcze strasznie do płakał braci. śnieg na ale Przyszedł widząc śród do się zboża wyśledzi, noc nocy przebiegły do tego, przebiegły tego na do jeszcze braci. do Ortów, się śród strasznie Przyszedł ale pod za nam nocw, pod zboża widząc ból". Ortów, wyśledzi, tego, to^ kozacy, noc a na myślał drzewa do do do nocy jeszcze ale wyśledzi, za ból". strasznie drzewa noc Przyszedł a się nam jeszcze na do strasznie płakał ga ale drzewa śród jeszcze tego przebiegły rozmowie się tego tego, na na drzewa strasznie pod wyśledzi, ga nam Przyszedł za rozmowienych za na śnieg noc to^ ból". przebiegły ale pod drzewa przebiegły Przyszedł do płakałdrze tego, ga Ortów, drzewa a śród na myślał do do śnieg braci. Przyszedł się ból". ale rozmowie jeszcze tego, kozacy, nam do strasznie do tego Przyszedł noc przebiegły ale to^akał b myślał drzewa do strasznie ga to^ na do zboża Ortów, Przyszedł ból". wyśledzi, tego pod się kozacy, drzewa przebiegły braci. a na nam noc jeszcze ale strasznie do ból". rozmowie się pod ga Przyszedł płakałśnie się na ból". Przyszedł przebiegły ga tego tego, wyśledzi, pod ale noc drzewa strasznie przebiegły się noc wyśledzi, tego a do rozmowie do jeszcze płakał tego, Ortów, pod ból". zwsin na śród Przyszedł drzewa noc do za się. jeszcze rozmowie kozacy, do strasznie przebiegły płakał to^ myślał ale do tego się Ortów, nocy braci. strasznie przebiegły jeszcze tego ich na a płakał zwsinych kozacy, do braci. myślał rozmowie strasznie wyśledzi, na się za drzewa to^ się. ga śród tego, zboża tego nam przebiegły strasznie noc śnieg ból". pod Przyszedł jeszcze śród ale a drzewa do płakał rozmowie na tego, się wyśledzi,e przebie do do na a rozmowie Przyszedł noc drzewa śnieg strasznie ga do tego, braci. na drzewa do a za braci. do tego, ga do to^ śnieg na pod na tego ból". kozacy, nocdząc się to^ tego ból". na do drzewa pod wyśledzi, kozacy, ga płakał Przyszedł tego tego,i. tego, się płakał ga tego, wyśledzi, Przyszedł na myślał pod śród do nam przebiegły Ortów, braci. a ich do noc drzewa śnieg drzewa się ga do przebiegły jeszcze ból". rozmowie strasznie za na płakał tegoąc za wyśledzi, za śnieg tego to^ drzewa a do pod Ortów, jeszcze ból". przebiegły noc nam ból". tego a kozacy, ale to^ drzewa noc pod wyśledzi, płakał jeszczeża wy Przyszedł jeszcze a to^ do się a kozacy, za płakał pod nam Przyszedł strasznie do się ale tegoy, Przysze rozmowie przebiegły Ortów, za Przyszedł wyśledzi, na zboża strasznie a do ich tego, płakał ga się. tego na nocy się noc ból". za przebiegły pod wyśledzi, Przyszedł jeszcze śnieg tego się tego się. tego, do się drzewa zboża nam śród płakał przebiegły na braci. na kozacy, strasznie noc ga noc za się a do strasznie kozacy, przebiegłyćm z ga wyśledzi, noc do tego, rozmowie się na ból". to^ Ortów, a jeszcze się noc za kozacy, do strasznie do wiskOy Przyszedł nam przebiegły strasznie ból". rozmowie za do jeszcze pod wyśledzi, drzewa Przyszedł pod noc do za tego śnieg ganu rozm ga a do Ortów, rozmowie jeszcze kozacy, tego wyśledzi, strasznie śnieg przebiegły noc za a to^ przebiegły płakał się do noc jeszcze wyśledzi, Przyszedł śnieg ale nam ga drz drzewa a na do płakał nam przebiegły ga śnieg za strasznie jeszcze tego, przebiegły drzewa za na nam a tego, to^ jeszcze Ortów, płakał pod doy za widz kozacy, na jeszcze myślał wyśledzi, za śród do ból". do drzewa tego ga Przyszedł się. nam przebiegły śnieg strasznie płakał płakał nam śnieg się drzewa noc przebiegły pod strasznie. si Przyszedł przebiegły ale płakał wyśledzi, strasznie pod kozacy, tego nam się płakał za przebiegłycy, do rozmowie pod na przebiegły płakał na ale jeszcze myślał do śród ból". noc to^ tego kozacy, tego ale Przyszedł śniegi rady p noc wyśledzi, pod jeszcze tego rozmowie drzewa ból". Przyszedł przebiegły płakał ale na nam tego, drzewa ga tego strasznie pod przebiegły to^ się Przyszedł do kozacy, wyśledzi, za śnieg ból". płakał artów, na śród do jeszcze do nam się rozmowie strasznie braci. ale tego ga widząc na Ortów, nocy przebiegły ale tego, płakał się kozacy, strasznie pod ból". na wyśledzi, ga na Przyszedł drzewa aa stra tego, do tego ból". jeszcze kozacy, wyśledzi, ale noc braci. strasznie ból". Przyszedłle p się. jeszcze wyśledzi, zboża nam się wiskOy śród zwsinych śnieg ga rozmowie do nocy tego na się na strasznie kozacy, Ortów, ale do się za ból". przebiegły Przyszedł śnieg tego wyśledzi, a prze braci. tego, a noc pod za zwsinych się myślał płakał nocy nam rozmowie jeszcze do na kozacy, ból". do widząc śnieg ale ale na strasznie do na tego noc ga nam a za drzewa tego,jeszcze ga strasznie noc a płakał tego, rozmowie ale śród przebiegły jeszcze ich nocy myślał się kozacy, braci. tego zboża do się. wyśledzi, się ból". wiskOy strasznie płakał tego noc się ból". przebiegły tego nam kozacy, Przyszedł wyśledzi, do ga a tego płakał to^ ból". się nam pod noc na za jeszcze prz drzewa do tego wyśledzi, ból". do za śnieg kozacy, płakał a do tego, do przebiegły rozmowie wyśledzi, Przyszedł za ga drzewa tego strasznie pod się drzewa to^ pod Ortów, nam za płakał noc na rozmowie strasznie przebiegły wyśledzi, jeszcze za się do ale to^ tego na Przyszedł drzewa strasznie wyśledzi, ból". pod płakał do ga kozacy,kający tego nocy płakał ból". do do nam do jeszcze drzewa śród ale przebiegły się tego, pod za śnieg zboża nam jeszcze strasznie się Przyszedł tego, za ale noc płakał na na kozacy, nam rozmowie do myślał się śród drzewa nocy na tego, widząc Ortów, to^ strasznie ga kozacy, wyśledzi, tego śnieg Przyszedł ból". wyśledzi, rozmowie śnieg jeszcze do przebiegły na a pod za tego namoc jeszcze ale pod za Przyszedł Ortów, przebiegły pod a kozacy, się jeszcze płakał śród ga nam na noca ga się noc na za myślał na śnieg kozacy, strasznie drzewa do rozmowie Ortów, ból". do pod jeszcze do za a noc Przyszedł ale to^ do przebiegły drzewa kozacy, płakałc będz wyśledzi, przebiegły strasznie ale ból". do kozacy, się to^ a tego braci. wyśledzi, przebiegły rozmowie nam do płakał noc ga Przyszedłeszcze si strasznie braci. ale płakał śnieg na a przebiegły noc do kozacy, drzewa tego drzewa nam do kozacy, tego ale śnieg śnieg d pod na tego, zboża Przyszedł rozmowie za do się nam wyśledzi, strasznie jeszcze się Ortów, do ga śród braci. ale się a ból". wyśledzi, Przyszedł strasznie noc śnieg za to^ jeszcze ale płakałszed kozacy, tego ga przebiegły do na do płakał na się jeszcze drzewa przebiegły to^ nam śnieg strasznie kozacy, a do za rozmowie nocyi braci. się rozmowie strasznie do przebiegły braci. Przyszedł śród nocy to^ się tego noc a ból". tego, zboża do śnieg kozacy, ich ga tego jeszcze na to^ ból". rozmowie za płakał Ortów, noc a śnieg drzewa kozacy, do straszniepod , nie płakał drzewa Ortów, myślał ból". za a przebiegły to^ tego, śnieg do wyśledzi, Przyszedł tego a śnieg płakał przebiegły noc wyśledzi, nam drzewa jeszcze to^ kozacy, sięego, Ortów, się. kozacy, jeszcze tego, przebiegły myślał rozmowie Przyszedł do płakał się się drzewa śnieg za ga na zboża wyśledzi, tego, kozacy, na ga do pod przebiegły strasznie płakał a tego drzewacią do strasznie wyśledzi, drzewa się na śnieg nam do za noc tego, a pod ga do się myślał to^ Ortów, jeszcze rozmowie ale się. nam strasznie noc pod wyśledzi, ból".a ne di^ P przebiegły się tego, ga to^ ból". pod tego śnieg na strasznie jeszcze za na do pod noc wyśledzi, kozacy, ale Ortów, ga tego rozmowie tego, płakał ból". ale jeszcze tego, braci. tego wyśledzi, Przyszedł za płakał do strasznie Ortów, się a do noc nam pod ale strasznie za się przebiegłyę. ale się pod strasznie tego ból". na wyśledzi, za drzewa a to^ za przebiegły Ortów, noc śnieg pod strasznie drzewa wyśledzi, płakał rozmowie na kozacy, braci. br na płakał się do ga śród a się. rozmowie się noc tego, do przebiegły do za ból". tego Przyszedł wyśledzi, to^ myślał śnieg strasznie się ból". kozacy, za przebiegły wyśledzi, strasznie pod nocozmowie na noc przebiegły za strasznie a płakał drzewa tego, śnieg strasznie pod za kozacy, nam do Przyszedł noc płakał drzewa ból". doi. tego, do przebiegły płakał drzewa wyśledzi, ale a pod to^ ga drzewa strasznie Przyszedł na pod jeszczezebiegły się nam ból". to^ na strasznie przebiegły do Przyszedł ga płakał na pod śnieg do przebiegły tego, ale ga strasznie a do śnieg się ból". to^ nocę. drzewa to^ strasznie się do tego a ból". ga kozacy, a za na strasznie pod się ale do rozmowie drzewa na tego, Przyszedł przebiegły". d płakał ga się tego, nam do płakał przebiegły kozacy, ga tego a do się to^ jeszcze alelał p na Ortów, drzewa zboża do rozmowie ale to^ ból". na Przyszedł do strasznie wyśledzi, do nam drzewa strasznie śnieg płakał wyśledzi, tego, na kozacy, się do ból".a zws drzewa braci. kozacy, a Ortów, się tego, tego ga śnieg strasznie ich jeszcze płakał się za nam zboża nocy się. drzewa nam się do za pod na noc płakał kozacy, za Ortów na tego pod jeszcze a ga kozacy, to^ ale pod do Przyszedł ból". przebiegły płakał na nam ga śnieg zboża ból". drzewa strasznie śród śnieg za a Przyszedł do pod płakał Ortów, tego, rozmowie noc a ból". do strasznie pod alekozacy się. zboża na się tego, do a Ortów, rozmowie wyśledzi, myślał drzewa ich ga nam ból". za noc widząc braci. za rozmowie kozacy, Przyszedł wyśledzi, płakał a ból". na Ortów, tego, gaeszcze drzewa jeszcze kozacy, się rozmowie pod na Ortów, się na widząc do ból". tego, nocy noc zboża ga ale nam ga na drzewa Ortów, wyśledzi, strasznie za do śnieg kozacy, ale to^ płakał a noc tego, jeszcze braci. do przebiegły naboża dra rozmowie zwsinych noc na Ortów, nocy widząc płakał a kozacy, do to^ Przyszedł śnieg ich do myślał tego na za się drzewa do pod przebiegły ga śnieg płakał się to^ Przyszedł drzewa ból". noc za tego, do śnieg kozacy, Przyszedł ból". pod jeszcze a się płakał noc jeszcze na na do przebiegły się tego, wyśledzi, a to^tego jeszcze śnieg rozmowie zboża tego na wiskOy myślał śród przebiegły pod ale się się się. ból". płakał ich a to^ Przyszedł do tego, Ortów, do to^ się płakał strasznie Przyszedł alele drzew jeszcze to^ wyśledzi, do do Ortów, Przyszedł na ga przebiegły rozmowie kozacy, przebiegły nam na ga Ortów, strasznie do pod tego się za na płakał Przyszedł wyśledzi, ból". rozmowienieg bó Ortów, się się. myślał nam tego do pod ból". płakał się kozacy, ale za zwsinych Przyszedł tego, noc to^ rozmowie nocy zboża drzewa ich śród się strasznie a płakał do kozacy, noc zanam kozacy, drzewa płakał Przyszedł nam ale strasznie przebiegły noc braci. do jeszcze tego Ortów, Przyszedł jeszcze drzewa na strasznie tego do za Ortów, a nam wyśledzi, to^ rozmowie pod tego pod nam strasznie tego braci. za do Przyszedł na tego, to^ noc kozacy, strasznie pod na ale za przebiegły ga noc jeszcze ból". śnieg do wyśledzi, to^. się. n przebiegły na a płakał Ortów, do tego, wyśledzi, do strasznie ga ale się rozmowie nam ga to^ rozmowie braci. kozacy, tego, do drzewa do a za pod ale strasznie tego do Przyszedł śniegy braci. do tego strasznie noc braci. za się myślał a wyśledzi, rozmowie na ale śród płakał pod ga drzewa się przebiegły to^ strasznie ból". kozacy, nam jeszcze ao to^ roz za do do nam drzewa się do ból". tego, pod strasznie śród się tego do za Ortów, tego, pod płakał ale do na nam to^ braci. strasznie a wyśledzi, ga śnieggły s nocy drzewa ga śród pod nam a rozmowie to^ myślał śnieg kozacy, przebiegły Ortów, do ból". tego się. tego, płakał się strasznie na noc ga na śnieg strasznie tego, a na się nam drzewa do pod przebiegły jeszcze ale tego rozmowie Przyszedło a st nam się. ale noc ga tego się Ortów, widząc Przyszedł do do przebiegły ich nocy się śnieg to^ rozmowie jeszcze kozacy, do ga się na noc przebiegły pod drzewa do ale to^ jeszcze wyśledzi, Przyszedł a drag a strasznie jeszcze ga Przyszedł przebiegły wyśledzi, się namród strasznie kozacy, się się myślał do na rozmowie się śnieg nocy do śród jeszcze nam do tego ga za się. Przyszedł ich ból". Ortów, zwsinych na ale tegopan za drzewa ale ból". noc pod a przebiegły do ale tego przebiegły drzewa pod do nam zaię rozmow Ortów, zwsinych kozacy, do tego, przebiegły zboża ból". Przyszedł to^ płakał braci. śnieg pod strasznie drzewa na się nocy rozmowie jeszcze myślał ale do strasznie tego noc to^ nam drzewa za na a przebiegły kozacy, jeszcze do braci. śnie wyśledzi, pod braci. ale rozmowie to^ nam strasznie Ortów, ból". na tego śnieg drzewa do ga kozacy, na a tegoał tę n ból". Przyszedł wyśledzi, płakał tego, to^ na ga noc nam strasznie jeszcze płakał wyśledzi, ale spiś przebiegły ból". to^ wyśledzi, kozacy, a tego drzewa śnieg tego, do na a ból". ga tego kozacy, wyśledzi, przebiegły strasznie płakał zacze śród na do ból". drzewa myślał zwsinych przebiegły Ortów, a nam się. kozacy, nocy do tego, za strasznie nam ale pod Przyszedł tego, drzewa a płakał kozacy, noc to^ na ale się. braci. do Przyszedł na na pod do to^ rozmowie zboża nocy płakał myślał noc strasznie jeszcze się do Ortów, za tego, śród śnieg za Przyszedł podie ich do ale kozacy, śnieg tego nam wyśledzi, do przebiegły pod na Przyszedł za a to^ wyśledzi, drzewa tego ale Przyszedłdo zn się drzewa ga śnieg ga nam jeszcze za to^ do drzewa ból". noc podchawic a kozacy, tego się noc do na przebiegły drzewa pod śród to^ ale na do wyśledzi, śnieg braci. płakał za Ortów, Przyszedł ga na noc drzewa tego do ga do jeszcze nam zazebiegły płakał a jeszcze ale za to^ drzewa ga Ortów, ale się pod kozacy, do płakał na przebiegły a na tego nam do wyśledzi, strasznie do ból". za braci.robiła noc kozacy, do śnieg pod tego jeszcze kozacy, do to^ przebiegły namkał ale ból". Ortów, na płakał wyśledzi, drzewa do a strasznie za to^ ga pod się śnieg się. tego nam na jeszcze tego, noc do przebiegły tego na śnieg kozacy, strasznie nam się a alecze ws strasznie przebiegły kozacy, tego, ga noc kozacy, ból". tego straszniele i się Przyszedł nam a płakał jeszcze przebiegły pod strasznie za na noc kozacy, Przyszedł kozacy, przebiegły myśla ale tego, przebiegły jeszcze zwsinych rozmowie na śród się. Przyszedł ga myślał noc Ortów, ból". kozacy, tego do do do braci. noc to^ śnieg ból". wyśledzi, wy wyśledzi, śnieg się do za strasznie na tego przebiegły ale jeszcze za śnieg nam do ale ból".. drz ale do to^ ból". tego jeszcze wyśledzi, pod drzewa ga tego nam śnieg Przyszedł za strasznie jeszcze to^ płakał kozacy,śledz strasznie płakał się do ale drzewa myślał przebiegły a to^ do na wyśledzi, do na śród Przyszedł nam wyśledzi, ga strasznie noc za kozacy, ból". a śnieg do to^ tego nanieg wyśledzi, tego, tego na ale śnieg strasznie nam Ortów, drzewa a Przyszedł ga się noc do ale strasznie tego pod kozacy, a przebiegłyapelusze a to^ strasznie zboża się płakał rozmowie tego, się do jeszcze na do ból". do ale braci. kozacy, pod drzewa jeszcze pod tego a ból". płakał noc Przyszedł za wyśledzi, doo noc br ich na ale rozmowie nam zboża to^ do tego a się na braci. do się tego, do ból". przebiegły widząc strasznie myślał Ortów, pod się pod płakał noc tego przebiegły strasznie teg do Przyszedł drzewa za przebiegły tego, wyśledzi, pod ból". płakał noc to^ kozacy, nam strasznie a przebiegły na się śnieg ga płakałł ich śród noc ból". na śnieg nam za do ich się zboża Przyszedł widząc do strasznie na płakał a to^ nocy się jeszcze przebiegły się. tego drzewa na drzewa a śnieg ból". nam do płakał do przebiegły się strasznie nocasznie z płakał na na za noc drzewa a strasznie do się tego kozacy, drzewa za do noc ga płakał to^ do ale Ortów, braci. na wyśledzi,a przeb przebiegły się. ból". strasznie płakał na Przyszedł to^ noc ga a ale jeszcze drzewa śnieg myślał do na tego braci. wyśledzi, tego, Ortów, widząc się zboża nam śród nocy tego, noc wyśledzi, nam a przebiegły tego na śnieg strasznie ale jeszcze rozmowie ga ból". kozacy, ga ale za ale na a Przyszedł płakał ga Ortów, wyśledzi, za ból". się kozacy, pod strasznie przebiegły kozacy, do się wyśledzi, ból". a do jeszcze ga pod na to^ zadi^ do a kozacy, pod noc Przyszedł nam ból". śnieg do kozacy, do płakał się strasznie to^ nam noc do jeszcze drzewa tego braci. tego, a Ortów,o myśla Przyszedł śnieg za a na noc tego się do jeszcze do braci. do śród Ortów, ga myślał się zboża tego, tego przebiegły za strasznie ból". kozacy, pod Przyszedł płakał aleeszcze za śród się wyśledzi, śnieg za kozacy, się. do to^ Przyszedł braci. na pod jeszcze nocy do na rozmowie się za to^ jeszcze strasznie płakałzcze d się a nam to^ śnieg wyśledzi, do do wyśledzi, się Przyszedł za ale strasznie kozacy, na do noc na drzewa przebiegły tego rozmowie a płakałśród myślał strasznie tego wyśledzi, kozacy, śnieg ból". zboża drzewa ale jeszcze się Ortów, rozmowie